Hoe kunnen wij u helpen?

Volledig Pakket Thuis

Over onze wijkzorg

Alle mogelijke zorg, maar dan thuis

Een Volledig Pakket Thuis (VPT) combineert de voordelen van het zelfstandig wonen (uw eigen leven kunnen leiden) met onderdelen van de complete zorg- en dienstverlening binnen de muren van een zorginstelling.
 

Anders gezegd, het VPT bevat bijna alle zorg die u ook in een instelling zou kunnen krijgen, maar dan gewoon aan huis.

  • verpleging;
  • persoonlijke verzorging;
  • begeleiding (individueel en/of dagbesteding);
  • behandeling in het kader van de Wlz, de Wet langdurige zorg;
  • vervoer naar behandeling en/of dagbesteding;
  • maaltijden (eten en drinken);
  • hulp bij het huishouden;
  • logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorg.

Op dit moment wordt VPT hoofdzakelijk gegeven aan mensen die in een aanleun- of zorgwoning van Envida wonen. Ligging naast of in de directe nabijheid van een van onze zorgcentra heeft namelijk als groot voordeel dat allerlei andere voorzieningen en diensten snel beschikbaar zijn.  Tevens kunt u deelnemen  aan de activiteiten in het zorgcentrum. Dit sociale aspect vinden wij belangrijk.

Het Volledig Pakket Thuis valt onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Deze wet vergoedt de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis. Het VPT is bedoeld door mensen die in aanmerking komen voor langdurig verblijf in een zorgcentrum, maar liever zelfstandig thuis blijven wonen.

De indicatie wordt gesteld door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg.  Het totaal pakket aan zorg waaraan u behoefte heeft en wat er geleverd kan worden binnen de gestelde indicatie, kunt u bespreken met Envida.

U kunt zelf een indicatie regelen, maar ook via uw huisarts.

De kosten van de zorg  waarvoor u een geldige indicatie heeft, worden grotendeels vergoed. Daarnaast geldt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Bij het CAK kunnen ze uw eigen bijdrage in de kosten van het VPT voor u berekenen. Meer informatie vindt u op de website van het CAK. 

Niet alle zorg valt onder het Volledig Pakket Thuis
Huisartsenzorg, geneesmiddelen, fysio- en ergotherapie, logopedie en tandheelkundige zorg behoren niet tot het VPT. Hiervoor moet u een beroep op uw eigen zorgverzekering blijven doen. Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt (huur, energie, belastingen, verzekeringen en voorzieningen in een woning zoals telefoon en televisie) vallen ook niet onder een volledig Pakket Thuis. Die betaalt de cliënt zelf. Voor aanpassingen aan uw woning en hulpmiddelen (zoals een rolstoel) kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo wordt uitgevoerd door uw gemeente.

Het volledig Pakket Thuis (VPT) is niet helemaal hetzelfde als thuiszorg. Het verschil is dat het VPT de zorgaanbieder (Envida) en cliënt ruimte biedt om individuele afspraken te maken over de invulling van de zorg. Uiteraard binnen het budget van uw indicatie. Kijk voor meer informatie hierover op de website van CZ. Bovendien kunt u altijd een beroep doen op uw cliëntadviseur van Envida. Hij/zij begeleidt u bij dit hele proces.

Voor het aanvragen van een indicatie verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze cliëntadviseurs, Zij kunnen u een passend advies geven.

Meer informatie over het Volledig Pakket Thuis vindt u ook in onze folder
 

FOLDER VOLLEDIG PAKKET THUIS (VPT)

DEEL DEZE PAGINA OP
onze clienten vertellen
‘Als ik iets vraag, zijn ze er voor mij’
“Ik heb hartritmestoornissen, last van mijn luchtwegen, een beginnende spierziekte en nu ook nog eens een lichte hernia. Ik kan bijna niet meer bukken. Zonder zorg red ik het niet.“
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’
Mevrouw Overhof praat er vrij laconiek over, maar de valincidenten in combinatie met haar toenemende ouderdom en gebreken (naast reuma heeft ze ook last van trombose en diabetes) hebben er wel voor
Lees meer
onze clienten vertellen
Mijn vrouw ervaart de zorg van Envida als liefdevol en als niet-gejaagd'
Amper drie jaar na het ‘dienbladincident’ is mevrouw van Es (67) volledig afhankelijk van zorg. Ze kan bijna helemaal niets meer en ook het praten gaat moeizaam.
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Terugwinnen van zelfstandigheid’
Pats-boem, van het ene op het andere moment staat je leven volledig op zijn kop. Ben je ineens overgeleverd aan de zorg van anderen. Het overkwam de nu bijna 55-jarige Maastrichtenaar Michel Jongen
Lees meer
onze clienten vertellen
Dagelijks persoonlijke verzorging, behalve op zondag
Mevrouw Bessems (65) is blij met en erg tevreden over de zorg die ze krijgt van het thuisteam Wittevrouwenveld. “De persoonlijke verzorging is uitstekend. Bovendien zijn de meisjes allemaal even
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Petje af voor verzorging en verpleging’
Hij is altijd gezond geweest, had plezier in zijn werk als medewerker Personeelszaken bij het AZM in Maastricht, maar keek toch uit naar zijn pensioen dat nog maar een paar maanden van hem vandaan
Lees meer
|