Hoe kunnen wij u helpen?

Jaarverslag

Over Envida

Jaarverslag

2020 

Het jaar 2020 begon heel gewoon. Het Corona-virus kenden we alleen vanuit China en ook Noord-Italië leek ver weg. In het veilige en goed georganiseerde Nederland zou het wel allemaal meevallen met dat griepachtige virus. Begin maart 2020 werd duidelijk dat we hier met iets ongrijpbaars te maken hadden. Een onzichtbare vijand die als een sluipmoordenaar ons leven volledig op z’n kop zou zetten en een hoop ellende en verdriet zou veroorzaken. De eerste golf raakte Envida voluit, met als resultaat een ongekende overlijdensgolf, grote leegstand en maatregelen met grote impact op de kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten. Tegelijkertijd was er de angst voor nieuwe besmettingen, het verdriet door het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek en het zwalkende beleid van de overheid t.a.v. maatregelen en gebruik van beschermingsmiddelen.

Maar tegelijkertijd kwamen er ook ongekende krachten en talenten naar boven. Binnen enkele dagen werd een zeer effectieve crisisorganisatie opgezet, werden hulptroepen georganiseerd, kinderopvang opgezet, uit alle hoeken en gaten hulpmiddelen georganiseerd en bleek Envida een geoliede machine rondom één doel: de zorg moet doorgaan!

Met die twee alinea's begint het voorwoord van het bestuursverslag 2020. Dit verslag geeft een toelichting op Envida en de ontwikkelingen in 2020. De jaarrekening 2020 geeft onder ander informatie over het financiële resultaat in 2020 van Envida. Tevens in Envida sinds 1 januari 2021 verplicht om het ANBI-formulier op de website te publiceren. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.

Klik op onderstaande links om deze stukken  te downloaden. 

2020

2019

2018
Klik op onderstaande links om de jaarstukken 2018 te downloaden.

2017
Klik op deze link om de jaarstukken 2017 te downloaden. 

DEEL DEZE PAGINA OP