Hoe kunnen wij u helpen?

Jaarverslag

Over Envida

Jaarverslag

2017
Klik op deze link om de jaarstukken 2017 te downloaden. De jaarstukken bestaan uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de verklaring van de accountant.

Het bestuursverslag geeft een korte toelichting over Envida en de ontwikkelingen in 2017 en 2018. De jaarrekening gaat in op de financiën  in 2017 en de accountant geeft in  zijn verklaring aan dat de cijfers een getrouw beeld van de financiële  positie geven.

De opbrengsten van Envida (inclusief de huishoudelijke hulp, de jeugdgezondheidzorg en Envida Services) stegen in 2017 ten opzichte van 2016 van ca € 139 mln. naar € 145 mln. Dit kwam vooral omdat Envida in 2017 extra geld voor de verpleeghuizen kreeg voor een duurzame verbetering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Het totale resultaat bedroeg in 2017 ca € 2,4 mln.

Op basis van de jaarstukken kan geconcludeerd worden dat Envida financieel gezond is.

2016
Klik op de link om het jaarbericht 2016, inclusief jaarrekening te kunnen downloaden. Van dit jaarbericht is ook een compacte, publieksversie gemaakt.

2015
Klik hier voor het jaarverslag 2015, inclusief jaarrekening. Van dit verslag is ook een publieksjaarverslag gemaakt. Als u dit wilt downloaden, klikt u op deze link.

DEEL DEZE PAGINA OP