Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Privacyverklaring Stichting Envida

Privacy

Privacy

1 Privacy beleid

Stichting Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In veel gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor Stichting Envida een belangrijk uitgangspunt. Stichting Envida zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving.

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen afspraken maken met de betreffende partij om er voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

De volledige privacyverklaring vindt u door op onderstaande link te klikken.

PRIVACYVERKLARING STICHTING ENVIDA

TEVREDENHEIDSMETINGEN/PREM
Envida laat regelmatig tevredenheidsmetingen uitvoeren onder haar cliënten, de zogeheten PREM. We zijn benieuwd hoe men denkt over de kwaliteit van zorg. Ook dan moet de privacy van onze cliënten gewaarborgd zijn. Envida verstrekt een verklaring die de cliënten informeert over de wijze waarop Envida de persoonsgegevens verwerkt. Tevens dient de verklaring om de cliënten te attenderen op hun rechten.

Envida zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde laten leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke relevante wet- en regelgeving. Klik op onderstaande link om de privacyverklaring te downloaden.

PRIVACYVERKLARING TBV PREM

DEEL DEZE PAGINA OP