Hoe kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Verpleegzorg

Veelgestelde vragen

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan svp contact met ons op via telefoonnummer 0900 - 22 33 440 of email info@envida.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Bij voorbaat hartelijk dank.
 
Hebben jullie ook een folder?

Ja, die hebben we. In de folder 'Verhuizen naar het zorgcentrum'vindt u allerlei praktische informatie. Klik HIER om de folder te downlaoden.

Houdt Envida rekening met mijn geloof?

Envida zorgt voor geestelijke verzorging die zo veel mogelijk past bij uw geloofs- of levensovertuiging. De meeste zorgcentra hebben een gebeds-/stilteruimte. In al onze zorgcentra is een geestelijk verzorger aanwezig.

Kan ik een voorkeurslocatie opgeven?

Ja, dat is mogelijk. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. We kunnen u echter niets beloven. Het aanbieden van een alternatieve locatie die aansluit op uw zorgprofiel behoort tot de mogelijkheden.

Wat betekent Wlz?

Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg.

Deze wet is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. U kunt dan denken aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Alles wat u nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

- Verblijf
- Begeleiding, verpleging en verzorging
- Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
- Hulpmiddelen
- Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Elke inwoner in Nederland dient een ziektekostenverzekering te hebben. Deze loopt door als u in een zorgcentrum woont. Of u kiest voor een aanvullende verzekering is afhankelijk van uw eigen situatie en wensen.
U blijft ook zelf verantwoordelijk voor het zo nodig afsluiten van een aansprakelijkheids- en/of inboedelverzekering. Betrek daarbij uw thuissituatie. Zo zijn er inboedelverzekeringen die ook de inboedel van uw partner in het zorgcentrum meeverzekeren.

Kan ik vrijwilliger worden?

Jazeker. Envida heeft maar liefst 1.100 vrijwilligers. Elk zorgcentrum heeft een vrijwilligerscoördinator. Via de gastvrouw van het zorgcentrum kunt u met hem/haar in contact komen.

In welk zorgcentrum verblijf ik straks?

Dit is afhankelijk van uw zogenoemde Zorgprofiel.  Het Zorgprofiel ontvangt u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hierin staat welke zorg u nodig heeft.

Mocht u een voorkeur hebben voor een specifiek zorgcentrum, dan proberen wij daar uiteraard zoveel mogelijk rekening mee te houden. We kunnen u echter niets beloven. Het aanbieden van een alternatieve locatie die aansluit op uw zorgprofiel behoort tot de mogelijkheden.

Bij een spoedsituatie krijgt u een zorgcentrum toegewezen. Eventueel kunt u naderhand verhuizen naar een andere locatie.

Wat zijn de kosten voor een verblijf in een zorgcentrum?

Alle zorgcentra van Envida vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De uitvoerder van deze wet is het Zorgkantoor.

Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) in Den Haag, tel. 0800-0087/ www.hetcak.nl, zorgt voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage die u aan de zorg die voor u is geïndiceerd moet betalen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Onder inkomen wordt verstaan: AOW, pensioen en rente.

Met welke extra kosten moet ik rekening houden?

Kabel en telefonie: voor de aansluiting van kabel en telefonie op uw kamer betaalt u € 10,- per maand (excl. gesprekskosten en abonnementskosten).

Waskosten: de kosten bedragen maximaal € 63,03 per vier weken (jaarlijks geïndexeerd). Mocht dit bedrag worden overschreden, dan betaalt Envida de meerkosten. U mag uw kleding natuurlijk ook laten wassen door familie of vrienden.

Activiteiten: voor sommige activiteiten wordt een extra bijdrage gevraagd. U mag natuurlijk zelf bepalen of u aan een activiteit deelneemt.

Verzekeringen: elke inwoner in Nederland dient een ziektekostenverzekering te hebben. Deze loopt door als u in een zorgcentrum woont. Of u kiest voor een aanvullende verzekering is afhankelijk van uw eigen situatie en wensen. U blijft ook zelf verantwoordelijk voor het zo nodig afsluiten van een aansprakelijkheids- en/of inboedelverzekering. Betrek daarbij uw thuissituatie. Zo zijn er inboedelverzekeringen die ook de inboedel van uw partner in het zorgcentrum meeverzekeren.
Envida verzekert wel de kamer waarin u verblijft en de daarin aanwezige spullen die van Envida zijn. 

Mag ik etenswaren meenemen voor mijn familielid in het zorgcentrum?

Sinds december 2014 is de zogeheten Allergenenwetgeving van kracht. Het doel van deze wet is ervoor te zorgen dat de consument met een voedselallergie meer beschermd wordt, de juiste informatie kan ontvangen met betrekking tot aanwezige allergenen in etens-, en drinkwaren en de juiste maaltijden en producten ontvangt. Waarom? Bij een voedselallergie reageert het lichaam heftig op eventueel aanwezig allergeen wat  Tot gezondheidsschade kan leiden. Daarnaast bestaat er al langere tijd de HACCP wetgeving rond voedselveiligheid en hygiëne.

Al onze medewerkers die maaltijden en producten serveren aan de bewoners en/of gasten zijn op de hoogte van allergenen in etens- en drinkwaren.  Zij  kunnen informatie opvragen over de aanwezigheid van eventuele allergenen in maaltijden en producten bij de medewerkers Hoteldienst binnen de locatie. Als bewoner en/of contactpersoon adviseren wij u om bij inhuizing of gedurende het verblijf aan de leiding van de zorg van de afdeling of woongroep door te geven of er sprake is van een voedselallergie en/of dieet.  Op deze wijze kunnen wij bij het serveren van maaltijden en producten hier rekening mee houden  en zorgen wij voor het serveren van een passend alternatief product.

Envida  kiest ervoor verantwoord tolerant om te gaan met etens- en drinkwaren die u meeneemt voor onze cliënten.  Wij  vragen daarvoor uw aandacht voor onderstaande adviezen om een risico voor de gezondheid van de bewoner(s ) te beperken of uit te sluiten:

  1. Wilt u  een van onze bewoners verrassen met een zelf meegebracht product, dan vragen wij u  om contact op te nemen met een verantwoordelijke medewerker van de zorg voordat u dit product serveert. De medewerker  kan u dan informeren of dit product geserveerd kan worden aan de bewoner(s) om een risico voor de gezondheid van de bewoner(s) uit te sluiten. Zij weten of betreffende bewoner(s) een allergie, dieet of slikprobleem heeft. Ook kunnen zij controleren of het product voldoet aan de kwaliteit, temperatuur en hygiëneeisen;
  2. Wij raden u aan om alleen  voorverpakte producten mee te brengen, want op die verpakking staat al  de verplichte informatie over de aanwezige allergenen en de houdbaarheidsdatum. Neem liever geen onverpakte of zelf bereide  producten mee, want bij deze producten ontbreekt deze informatie;
  3. Neem geen bederfelijke producten mee (vlees, vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren, rauwe producten) maar fruit, koek en sommige gebaksoorten zoals cake (bederven minder);
  4. Wilt u trakteren? Voor veel producten kunt u ook terecht in ons restaurant;
  5. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u uw traktaties zoveel mogelijk laat leveren door onze keuken. Uw bestellingen kunt u regelen en afrekenen in het restaurant.  

Wij danken u voor uw medewerking! Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bereiken via het telefoonnummer van de locatie waar uw naaste verblijft.

Heeft Envida ook een hospice?

Ja, Hospice Trajectum in Maastricht

Klik hier voor meer informatie.

Wat is een zorgprofiel?

Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen ook zorgzwaartepakketten (ZZP's) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. De daadwerkelijke zorgverlening wordt samen met u bepaald en vastgelegd in uw eigen zorgleefplan.
Klik hier voor het overzicht van alle zorgprofielen en de bijbehorende zorgcentra.

Wat is een ZZP?

Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen ook zorgzwaartepakketten (ZZP's) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. De profielen hebben nu namen in plaats van cijfers.

Kan ik een rondleiding in een zorgcentrum krijgen?

Ja natuurlijk. U kunt een afspraak maken met een cliëntadviseur, tel. 0900-22 33 440 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar: clientadviseur@envida.nl.

Welke voorzieningen zijn aanwezig in een zorgcentrum?

De meeste zorgcentra beschikken over een restaurant, kapsalon, fysioruimte, winkeltje, kapel/stilteruimte, ontspanningsruimte en parkeerplaats (betaald en onbetaald).

Is er een wachtlijst?

Het kan zijn dat u beschikt over een juiste indicatie, maar nog niet bij ons terecht kunt vanwege plaatsgebrek. U komt dan op onze wachtlijst te staan. Ook dan al informeert Envida regelmatig naar uw toestand.
Indien gewenst kunt u overbruggingszorg krijgen. Dan ontvangt u in afwachting van opname de benodigde zorg thuis. Of u maakt gebruik van onze dagopvang. De cliëntadviseur kijkt met u welke mogelijkheden er zijn. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuiszorg die u eventueel krijgt.

Kan ik bij Envida revalideren?

Ja; in ons zorgcentrum La Valence wordt herstelzorg geboden. Voor een intensief revalidatieprogramma hebben wij zogenoemde transferbedden in de locatie St.Pieterstraat. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseurs tel. 0900-22 33 440 of via mail clientadviseur@envida.nl

Kan ik mijn huisarts behouden?

Dit is afhankelijk van uw zorgbehoefte. Als uw verblijft in een zogenaamd verzorgingshuis met een lagere zorg behoefte kunt u uw eigen huisarts behouden.Woont u echter in een verpleeghuis en heeft u meer zorg nodig, dan kunt u uw eigen huisarts niet behouden. Deze zorg wordt dan overgenomen door de arts van het verpleeghuis.

Wat zijn de waskosten?

Het platgoed (lakens, dekbed, handdoeken) wordt door Envida gratis verstrekt.

Voor het wassen van uw kleding kunt u gebruikmaken van onze wasserij Rentex Awé. De kosten bedragen maximaal € 63,03 per vier weken (jaarlijks geïndexeerd). Mocht dit bedrag worden overschreden, dan betaalt Envida de meerkosten.

Wordt uw kleding gewassen door familie of door een andere wasserij, dan ontvangt u geen vergoeding van Envida.

Wat zijn de bezoekuren?

Bezoek is altijd welkom. Overdag zijn alle locaties vrij toegankelijk. In de avond- en nachturen zijn de toegangsdeuren gesloten. U kunt dan aanbellen of een toegangspas gebruiken. Meer informatie hierover krijgt u in het zorgcentrum.

Wat betekent CAK?

CAK staat voor Centraal AdministratieKantoor.
Het CAK voert wettelijke taken uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en berekent en int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor meer informatie bezoek de website van het CAK.