Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Verpleegzorg

Veelgestelde vragen

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan svp contact met ons op via telefoonnummer 0900 - 22 33 440 of email info@envida.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Bij voorbaat hartelijk dank.
 
Kom ik in aanmerking voor een zorgwoning en hoe werkt dit?

In de basis dient u 55+ te zijn en in het bezit te zijn van een zorgindicatie (U ontvangt zorg van een professionele zorginstantie). Dan kunt u in aanmerking komen voor onze wachtlijsten voor een zorgwoning in een van onze complexen. Indien u jonger bent dan 55 jaar bent, bekijken we samen uw (thuis)situatie en kan er een uitzondering worden gemaakt. Dit geldt ook voor situaties waarbij er mantelzorg geboden wordt door uw partner en er geen professionele zorgorganisatie (dus geen zorgindicatie aanwezig is) betrokken is. Ook dan kan er een uitzondering worden gemaakt.

Daarnaast hebben mensen met een zorgvraag voorrang bij plaatsing t.o.v. mensen zonder zorgvraag.

Op basis van uw jaarlijks inkomen beoordelen wij vervolgens voor welke locaties u in aanmerking komt.

Wat moet ik doen om ingeschreven te worden voor de wachtlijst?

Indien u informatie wilt en/of ingeschreven wilt worden kunt u een informatiepakket aanvragen. Dit kan per mail of per post worden verzonden.

Om in aanmerking te komen voor de wachtlijst hebben wij van u de volgende gegevens nodig:

  • Ingevuld inschrijfformulier
  • Een ingevuld lijst met uw locatie voorkeur
  • De meest recente inkomensverklaring (IB-60 formulier).

Wij beoordelen dit en indien er vragen zijn over uw inschrijving nemen wij met u contact op. Indien alles correct is ingevuld ontvangt u, per post, de bevestiging van inschrijving en staat u ingeschreven voor een zorgwoning op uw voorkeurslocatie.

Hoe lang duurt het voordat ik een woning aangeboden krijg?

Dit is een van de meest (logisch) gestelde vragen maar heeft echter een kort antwoord;

Dat kunnen wij niet aangeven.

We blijven afhankelijk van de doorstroom binnen uw voorkeurs locatie.

Ook zijn er verschillen in de lengte van de wachtlijsten per locatie.

Indien u aan de beurt bent krijgt u van Envida een telefoontje en wordt er samen met de woningcorporatie een afspraak gepland voor een bezichtiging. U hoeft hiervoor dan ook niet naar Envida te bellen, wij zullen contact met u opnemen.

Ik heb een WMO-verhuisindicatie, krijg ik dan voorrang op de wachtlijst van Envida?

Nee, dit geeft geen voorrang, maar wij voegen deze WMO-verhuisindicatie wel toe aan uw dossier als u bij ons op de wachtlijst staat. De WMO kan niet voor Envida bepalen dat u voorrang krijgt. Wel kunnen wij u helpen met het beoordelen van uw thuissituatie zodat u wellicht langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van hulpmiddelen, maaltijdvoorzieningen. Personenalarmeringen et cetera. Onze professionals denken hier graag met u mee. U kunt hiervoor contact opnemen met Envida op telefoonnummer 0900-22 33 440.

Kan ik urgentie krijgen op een wachtlijst?

Dat kan, echter beoordeelt Envida deze vraag zelf en op maat (d.m.v. een gepland huisbezoek van onze Adviseur Zorgwoningen).

Voorbeeld: Een urgente situatie is als u opgenomen bent in een herstelkliniek na een val thuis en door beperkte bewegingsruimte in uw thuissituatie niet meer terug naar huis kunt komen. Wij overleggen daarnaast altijd met betrokken professionals of uw situatie inderdaad urgent is.

We maken hier wel onderscheid tussen een zorg probleem of een financieel probleem.

In dit laatste geval is een urgentie niet op zijn plaats.

Voorbeeld: Uw partner wordt opgenomen in een verpleeghuis locatie van Envida. Dan kunt u urgentie krijgen voor een zorgwoning in de nabijheid van deze locatie waar uw partner wordt opgenomen. U mag dan contact opnemen met Envida op telefoonnummer 0900 – 22 33 440, of meldt dit op de afdeling waar uw partner opgenomen gaat worden.

Ik heb een te laag of een te hoog inkomen voor een gewenste locatie, wat nu?

Om te voorkomen dat huurders in de problemen kunnen komen omdat ze de (te hoge) huur niet kunnen betalen, of om te voorkomen dat iemand met een (te) hoog inkomen een zorgwoning in de sociale huursector bezet, maken wij gebruik van landelijk bepaalde inkomensklassen. Deze kunt u vinden in de informatie die u toegezonden heeft gekregen.

Pas op het moment dat wij voor een leegstaande zorgwoning geen geschikte kandidaat met een passend inkomen kunnen aandragen aan de woning corporaties, kunnen wij uitzonderingen maken. Maar de kans hierop is uiterst klein vanwege de lange wachtlijsten die er op dit moment zijn.

Daarnaast speelt de hantering van het inkomensgrenzen van de woningcorporaties hier ook een rol in.

Ik weet dat er binnenkort een zorgwoning bij een van jullie locaties vrijkomt, kan ik hiervoor in aanmerking komen?

Dit is helaas niet mogelijk. Envida kan pas op zoek gaan naar een geschikte kandidaat indien wij de officiële leegmelding van de woningcorporatie ontvangen hebben. Van af dat moment wordt er achter de schermen al gewerkt aan het vinden van een geschikte kandidaat voor deze woning. Indien u dit bent krijgt u van ons een telefoontje dat de zorgwoning aan u wordt aangeboden.

Bij wie kan ik vragen stellen over mijn status op de wachtlijst?

Indien u vragen heeft of uw status op de wachtlijst wilt veranderen kunt u per mail dit aan ons laten weten aan zorgwoningen@envida.nl of per telefoon op telefoonnummer

0900 – 22 33 440. Dit geldt ook als u uw voorkeurslocatie wilt wijzigen. Uiteraard beoordelen wij of dit passend is bij uw inkomen.

Met uw status ‘’actief wachtend’’ geeft u aan dat u daadwerkelijk een verhuiswens heeft en wilt u gebeld worden als u aan de beurt bent.

Indien u geen actieve verhuiswens heeft is de status ‘’niet-actief wachtend’’ de meest passende status. U bent dan in beeld, maar zult niet benaderd worden door Envida om u een woning aan te bieden omdat u momenteel geen verhuiswens heeft.

Wij zullen regelmatig de wachtlijst actualiseren zodat een ieder op de juiste manier bij ons staat ingeschreven.

Kan ik de zorgwoningen bezichtigen?

Helaas is dit niet mogelijk. Dit i.v.m. de privacy van de huidige bewoners. Op het moment dat wij u een zorgwoning aanbieden krijgt u de mogelijkheid om een afspraak te maken om de aangeboden woning te bezichtigen.

We hebben op onze website de woningen binnenshuis afgebeeld om u zo een sfeerimpressie te geven. Daarnaast is het zeker een tip om de locatie waar u wellicht in de buurt van komt te wonen te bezoeken en een kopje koffie te drinken in ons restaurant (m.u.v. de Blasiushof in Cadier en Keer, hier heeft Envida geen aangrenzend verpleeghuis, dus is er geen restaurant aanwezig). Zo kunt u alvast de sfeer in de omgeving proeven.

Kan ik een voorkeurslocatie opgeven?

Ja, dat is mogelijk. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. We kunnen u echter niets beloven. Het aanbieden van een alternatieve locatie die aansluit op uw zorgprofiel behoort tot de mogelijkheden.

In welk woonzorgcentrum verblijf ik straks?

Dit is afhankelijk van uw zogenoemde Zorgprofiel.  Het Zorgprofiel ontvangt u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hierin staat welke zorg u nodig heeft.

Mocht u een voorkeur hebben voor een specifiek woonzorgcentrum, dan proberen wij daar uiteraard zoveel mogelijk rekening mee te houden. We kunnen u echter niets beloven. Het aanbieden van een alternatieve locatie die aansluit op uw zorgprofiel behoort tot de mogelijkheden.

Bij een spoedsituatie krijgt u een woonzorgcentrum toegewezen. Eventueel kunt u naderhand verhuizen naar een andere locatie.

Wat zijn de kosten voor een verblijf in een woonzorgcentrum?

Alle woonzorgcentra van Envida vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De uitvoerder van deze wet is het Zorgkantoor.

Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) in Den Haag, tel. 0800-0087/ www.hetcak.nl, zorgt voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage die u aan de zorg die voor u is geïndiceerd moet betalen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Onder inkomen wordt verstaan: AOW, pensioen en rente.

Met welke extra kosten moet ik rekening houden?

Kabel en telefonie: voor de aansluiting van kabel en telefonie op uw kamer betaalt u ongeveer € 10,- per maand (excl. gesprekskosten en abonnementskosten). De exacte hoogte kan verschillen per locatie.

Waskosten: de kosten bedragen maximaal € 73,39 per vier weken prijspeil 2023. Per 1 juli ieder jaar wordt dit bedrag geïndexeerd met 6,3%. De hoogte van dit bedrag zal door wasserij Nedlin zelf worden gecommuniceerd naar de klant. Mocht het plafondbedrag worden overschreden, dan betaalt Envida de meerkosten. U mag uw kleding natuurlijk ook laten wassen door familie of vrienden. 

Voetverzorging: Het verzorgen van de voeten behoort tot de reguliere zorg die u van Envida ontvangt, ook als deze door een pedicure wordt uitgevoerd. Hier zijn voor u geen extra kosten aan verbonden. In sommige gevallen wordt wel een rekening naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Echter indien u een schoonheidsbehandeling wilt, dient u deze wel zelf te betalen.

Haarverzorging: Hulp bij de dagelijkse haarverzorging behoort ook tot de reguliere zorg die u van Envida ontvangt. Indien u echter naar de kapper gaat is dit ook voor eigen rekening. In de meeste woonzorgcentra is hiervoor een kapsalon aanwezig waar u gebruik van kunt maken

Activiteiten: voor sommige activiteiten wordt een extra bijdrage gevraagd. U mag natuurlijk zelf bepalen of u aan een activiteit deelneemt.

Verzekeringen: elke inwoner in Nederland dient een ziektekostenverzekering te hebben. Deze loopt door als u in een woonzorgcentrum woont. Of u kiest voor een aanvullende verzekering is afhankelijk van uw eigen situatie en wensen. U blijft ook zelf verantwoordelijk voor het zo nodig afsluiten van een aansprakelijkheids- en/of inboedelverzekering. Betrek daarbij uw thuissituatie. Zo zijn er inboedelverzekeringen die ook de inboedel van uw partner in het zorgcentrum meeverzekeren.
Envida verzekert wel de kamer waarin u verblijft en de daarin aanwezige spullen die van Envida zijn. 

Heeft Envida ook een hospice?

Ja, Hospice Trajectum in Maastricht

Klik hier voor meer informatie.

Wat is een zorgprofiel?

Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen ook zorgzwaartepakketten (ZZP's) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. De daadwerkelijke zorgverlening wordt samen met u bepaald en vastgelegd in uw eigen zorgleefplan.
 

Kan ik een rondleiding in een woonzorgcentrum krijgen?

Ja natuurlijk. U kunt een afspraak maken met een cliëntadviseur, tel. 0900-22 33 440 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar: clientadviseur@envida.nl.

Welke voorzieningen zijn aanwezig in een woonzorgcentrum?

De meeste woonzorgcentra beschikken over een restaurant, kapsalon, fysioruimte, winkeltje, kapel/stilteruimte, ontspanningsruimte en parkeerplaats (betaald en onbetaald).

Is er een wachtlijst?

Het kan zijn dat u beschikt over een juiste indicatie, maar nog niet bij ons terecht kunt vanwege plaatsgebrek. U komt dan op onze wachtlijst te staan. Ook dan al informeert Envida regelmatig naar uw toestand.
Indien gewenst kunt u overbruggingszorg krijgen. Dan ontvangt u in afwachting van opname de benodigde zorg thuis afhankelijk van uw zorgprofiel. De zorgadviseur kijkt met u welke mogelijkheden er zijn. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuiszorg die u eventueel krijgt.

Kan ik mijn huisarts behouden?

Dit is afhankelijk van uw zorgbehoefte. Als uw verblijft in een zogenaamd verzorgingshuis met een lagere zorg behoefte kunt u uw eigen huisarts behouden.Woont u echter in een verpleeghuis en heeft u meer zorg nodig, dan kunt u uw eigen huisarts niet behouden. Deze zorg wordt dan overgenomen door de arts van het verpleeghuis.

Wat zijn de waskosten?

Het platgoed (lakens, dekbed, handdoeken) wordt door Envida gratis verstrekt.

Voor het wassen van uw kleding kunt u gebruikmaken van onze wasserij Nedlin. De kosten bedragen maximaal € 73,39 per vier weken prijspeil eerste half jaar 2023. Per 1 juli ieder jaar wordt dit bedrag geïndexeerd met 6,3%. De hoogte van dit bedrag zal door wasserij Nedlin zelf worden gecommuniceerd naar de klant. Mocht het plafondbedrag worden overschreden, dan betaalt Envida de meerkosten. U mag uw kleding natuurlijk ook laten wassen door familie of vrienden.

Wordt uw kleding gewassen door familie of door een andere wasserij, dan ontvangt u geen vergoeding van Envida.

Wat zijn de bezoekuren?

In verband met COVID-19 gelden in al onze woonzorgcentra aangepaste bezoektijden. Informeer bij het woonzorgcentrum waar u op bezoek wilt gaan, wanneer u daar terecht kunt. 

Wat betekent CAK?

CAK staat voor Centraal AdministratieKantoor.
Het CAK voert wettelijke taken uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en berekent en int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor meer informatie bezoek de website van het CAK.

Kan ik vrijwilliger worden?

Jazeker. Envida heeft maar liefst 1.100 vrijwilligers. Elk woonzorgcentrum heeft een vrijwilligerscoördinator. Via de gastvrouw van het woonzorgcentrum kunt u met hem/haar in contact komen.

Mag ik etenswaren meenemen voor mijn familielid in het woonzorgcentrum?

Sinds december 2014 is de zogeheten Allergenenwetgeving van kracht. Het doel van deze wet is ervoor te zorgen dat de consument met een voedselallergie meer beschermd wordt, de juiste informatie kan ontvangen met betrekking tot aanwezige allergenen in etens-, en drinkwaren en de juiste maaltijden en producten ontvangt. Waarom? Bij een voedselallergie reageert het lichaam heftig op eventueel aanwezig allergeen wat tot gezondheidsschade kan leiden. Daarnaast bestaat er al langere tijd de HACCP wetgeving rond voedselveiligheid en hygiëne.

Al onze medewerkers die maaltijden en producten serveren aan de bewoners en/of gasten zijn op de hoogte van allergenen in eten- en drinkwaren.  Zij  kunnen informatie opvragen over de aanwezigheid van eventuele allergenen in maaltijden en producten bij de medewerkers Hoteldienst binnen de locatie. Als bewoner en/of contactpersoon adviseren wij u om bij inhuizing of gedurende het verblijf aan de leiding van de zorg van de afdeling of woongroep door te geven of er sprake is van een voedselallergie en/of dieet.  Op deze wijze kunnen wij bij het serveren van maaltijden en producten hier rekening mee houden en zorgen wij voor het serveren van een passend alternatief product.

Envida kiest ervoor verantwoord tolerant om te gaan met eten- en drinkwaren die u meeneemt voor onze cliënten. Wij vragen daarvoor uw aandacht voor onderstaande adviezen om een risico voor de gezondheid van de bewoner(s) te beperken of uit te sluiten:

  1. Wilt u  een van onze bewoners verrassen met een zelf meegebracht product, dan vragen wij u  om contact op te nemen met een verantwoordelijke medewerker van de zorg voordat u dit product serveert. De medewerker  kan u dan informeren of dit product geserveerd kan worden aan de bewoner(s) om een risico voor de gezondheid van de bewoner(s) uit te sluiten. Zij weten of betreffende bewoner(s) een allergie, dieet of slikprobleem heeft. Ook kunnen zij controleren of het product voldoet aan de kwaliteit, temperatuur en hygiëneeisen;
  2. Wij raden u aan om alleen  voorverpakte producten mee te brengen, want op die verpakking staat al  de verplichte informatie over de aanwezige allergenen en de houdbaarheidsdatum. Neem liever geen onverpakte of zelf bereide  producten mee, want bij deze producten ontbreekt deze informatie;
  3. Neem geen bederfelijke producten mee (vlees, vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren, rauwe producten) maar fruit, koek en sommige gebaksoorten zoals cake (bederven minder);
  4. Wilt u trakteren? Voor veel producten kunt u ook terecht in ons restaurant;
  5. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u uw traktaties zoveel mogelijk laat leveren door onze keuken. Uw bestellingen kunt u regelen en afrekenen in het restaurant.  

Wij danken u voor uw medewerking! Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bereiken via het telefoonnummer van de locatie waar uw naaste verblijft.

Houdt Envida rekening met mijn geloof?

Envida zorgt voor geestelijke verzorging die zo veel mogelijk past bij uw geloofs- of levensovertuiging. De meeste woonzorgcentra hebben een gebeds-/stilteruimte. In al onze woonzorgcentra is een geestelijk verzorger aanwezig.

Hebben jullie ook een folder?

Ja, die hebben we. In de folder 'Verhuizen naar het zorgcentrum' vindt u allerlei praktische informatie. Klik op onderstaande link om de folder te downloaden.

FOLDER 'VERHUIZEN NAAR HET ZORGCENTRUM'

Mijn partner verhuist naar een zorgcentrum. Hij heeft een aanvullende verzekering. Is die nog wel nodig?

De meeste mensen die in een woonzorgentrum / verpleeghuis wonen, hebben vaak op het moment van opname nog een zorgverzekering met veel of zware aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld een aanvullende verzekering voor fysiotherapie en tandartsverzekering. Veel zorg die voorheen via de aanvullende verzekering vergoed werd, wordt wanneer u/uw naaste inclusief behandeling wordt opgenomen door het verpleeghuis geregeld. Daarom is het zinvol om te onderzoeken of het nodig is aanvullende zorgverzekeringen te handhaven.

Een basisverzekering is voor iedere Nederlander verplicht, deze moet u dus wel afsluiten.

Wat regelt het woonzorgcentrum van Envida?
Envida regelt hulpmiddelen als een douchestoel, rolstoel, incontinentiemateriaal,  sta-op-stoel, therapeutisch elastische kousen, orthopedische schoenen, persoonlijk alarm, noodzakelijke dieetproducten, aangepast vervoer enz. Onze woonzorgcentra werken met eigen artsen en borgen de medicijnverstrekking. Een bewoner die zowel verblijft als behandeling krijgt bij een zorgcentrum van Envida, heeft recht op alle tandheelkundige zorg die nodig is. De tandarts bepaalt welke zorg nodig is. Ook wordt ook de eventuele noodzakelijke fysiotherapie en andere noodzakelijke zorg zoals logopedie en ergotherapie geregeld. Voor deze zaken is een aanvullende verzekering dus niet nodig

Waarvoor is een aanvullende verzekering wel nodig?
Bijna altijd komt het er op neer dat een aanvullende ziektekostenverzekering niet nodig is. Een basisverzekering is voldoende. Wat eigenlijk overblijft uit de aanvullende verzekering is de vergoeding voor hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, brillen en contactlenzen. En dan is het een kwestie van rekenen. Vaak bent u meer kwijt aan de aanvullende verzekering dan u aan deze hulpmiddelen op jaarbasis zult uitgeven. U kunt dan beter het bedrag dat u aan een aanvullende verzekering kwijt zou zijn op een spaarrekening plaatsen, om zelf het geld voor een dergelijk hulpmiddel bij elkaar te sparen. Vermoedelijk houdt u dan geld over. Maar het is wel belangrijk dat u zelf onderzoek doet!

Het kan in een enkel geval voorkomen dat een bewoner zeer specifieke zorg nodig heeft die niet onder de Wlz valt. Wanneer u twijfelt, overleg het dan met uw zorgverzekeraar. Die weet welke zorg onder de Wlz valt.

Let op, wanneer u niet inclusief behandeling bent opgenomen (u heeft dan nog uw eigen huisarts) is bovenstaande niet van toepassing en is aanvullend verzekeren wel aan te bevelen.

Op uw website staat een 0900-nummer. Moet ik kosten betalen als ik met Envida bel?

Het gebruik van het nummer 0900- 2233440 kost € 0,02 per minuut.

Wie doet mijn was?

Als u naar een woonzorgcentrum van Envida verhuist, hoeft u geen beddengoed, badhanddoeken en washandjes van thuis mee te nemen. Envida verstrekt die kosteloos. Ook het wassen ervan gebeurt op kosten van Envida.  

Voor de aanschaf, het wassen en/of herstel van het zogeheten ‘persoonsgebonden wasgoed’ en uw eigen linnengoed ben u zelf verantwoordelijk. Hierbij moet u denken aan bovenkleding, ondergoed, nachtkleding, zakdoeken, tafelkleedjes en theedoeken.   

Nedlin
Zelf de was doen, of dit overlaten aan uw familieleden, kost tijd en kan een heel gedoe zijn. Het is gemakkelijker om uw kleding en linnengoed te laten wassen door Nedlin, een professionele wasserij waarmee wij goede afspraken hebben gemaakt en die wij ten zeerste aanbevelen. Nedlin is een familiebedrijf dat al ruim 65 jaar het persoonsgebonden wasgoed verzorgt voor zorginstellingen in Nederland en België.

Nedlin doet meer dan uw was schoon en op het afgesproken tijdstip bij u aanleveren. Hygiëne staat hoog in het vaandel. Nedlin hanteert intern strenge normen omtrent hygiëne en houdt zich daarbij aan de strengste certificeringen. Zo worden eventueel aanwezig virussen en bacteriën snel gedood en verwijderd. Dat is in deze tijd extra belangrijk.

In het kader van AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is bij Nedlin alles goed geregeld. Dat betekent dat uw contactgegevens niet terug te herleiden zijn en uw persoonsgegevens niet met derden gedeeld worden. Zo blijft uw privacy gewaarborgd. 

Facturering
Als u uw persoonsgebonden wasgoed door Nedlin wilt laten verzorgen, regelt Nedlin dit rechtstreeks met u of uw naaste. De vierwekelijkse facturering (€ 67,62) gebeurt via automatische incasso. Envida zit daar niet tussen en ontvangt ook geen provisie. Envida's enige belang is dat u en uw naasten volledig worden ontzorgd.  

Mochten uw kosten onverhoopt hoger zijn dan het vastgestelde (jaarlijkse) plafondbedrag, dan betaalt Envida de meerkosten. Deze afspraak geldt alleen voor Nedlin en dus niet wanneer u kiest voor een andere wasserij.

Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, kunt u dit met de verzorging bespreken, zodat zij op de hoogte zijn van uw wensen en u nader kunnen informeren.

Contactgegevens
Wilt u meer informatie of heeft u vragen aan Nedlin, dan kunt u contact opnemen. Dat kan per e-mail: pgw@nedlin.com of telefonisch: 045 521 37 70 (bereikbaar ma-vrij 8:00-17:00 uur)

Waar kan ik de algemene informatie aanvragen met het inschrijfformulier?

Indien u deze graag wilt ontvangen kunt u dit laten weten via de website: https://www.envida.nl/wijkzorg/over-onze-wijkzorg/zorgwoningen.

Hier vindt u de knop ‘’inschrijven’’ en krijgt u na het invullen van de benodigde gegevens het informatiepakket toegestuurd.

Tevens kunt u via onderstaande link een sfeerimpressie krijgen van de zorgwoningen in de complexen waar Envida zorgwoningen heeft: https://www.envida.nl/verpleegzorg/zorgwoningen.

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Elke inwoner in Nederland dient een ziektekostenverzekering te hebben. Deze loopt door als u in een zorgcentrum woont. Of u kiest voor een aanvullende verzekering is afhankelijk van uw eigen situatie en wensen.
U blijft ook zelf verantwoordelijk voor het zo nodig afsluiten van een aansprakelijkheids- en/of inboedelverzekering. Betrek daarbij uw thuissituatie. Zo zijn er inboedelverzekeringen die ook de inboedel van uw partner in het zorgcentrum meeverzekeren.

Wat is een ZZP?

Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen ook zorgzwaartepakketten (ZZP's) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. De profielen hebben nu namen in plaats van cijfers.

Wat betekent Wlz?

Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg.

Deze wet is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. U kunt dan denken aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Alles wat u nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

- Verblijf
- Begeleiding, verpleging en verzorging
- Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
- Hulpmiddelen
- Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Welke informatie moet Envida geven bij een Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT)?

Envida informeert u ook over de verschillen tussen een VPT, een MPT en andere mogelijke vormen van levering van de zorg. Bij een VPT of MPT krijgt u bijvoorbeeld farmaceutische zorg, huisartsenzorg, tandartsenzorg en hulpmiddelen niet via ons. Wij informeren u tevens over eventuele recreatiemogelijkheden, dagbesteding, geestelijke verzorging en onze overige faciliteiten. Wij wijzen u op de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente.

Ik gebruik VPT en krijg van meerdere organisaties zorg. Wie is verantwoordelijk voor een goede uitvoering?

Bij gebruik van een VPT of MPT komt het vaak voor dat twee of meer zorgorganisaties zorg- en dienstverlening leveren aan de cliënt. Wij stemmen onze zorg zorgvuldig met elkaar af en zorgen ervoor dat de taken en verantwoordelijkheden tussen ons en de andere zorgorganisatie(s) helder zijn verdeeld. Er wordt een dossierhouder benoemd die verantwoordelijk is voor de coördinatie.

Wij informeren u over de manier waarop wij afstemmen en welke informatie wij over u uitwisselen. Bij het sluiten van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst geeft u daarvoor toestemming.

Bij een VPT kunnen wij onderdelen van de zorg- en dienstverlening laten uitvoeren door een andere zorgorganisatie. Dat wordt dan vastgelegd in het zorgplan en geëvalueerd bij de zorgplanbesprekingen. Wij blijven verantwoordelijk.