Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Over Envida

Meerjarenstrategie 2021-2025
De ontwikkelingen in de samenleving en de zorgwereld maken dat de toekomst van Envida anders uitziet dan nu.
Jaarplan 2023
We moeten, willen én kunnen anders. De ontwikkelingen in de samenleving en de zorgwereld maken dat de toekomst van Envida anders uitziet dan nu. De vraag naar zorg groeit snel, steeds meer zorg vindt thuis plaats én informele zorg wordt belangrijker.
Algemene voorwaarden Zorg
Envida past de voorwaarden van Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, toe in de wijkzorg en verpleegzorg.
Dementie
Met de vergrijzing die op ons afkomt, kunnen we er als samenleving maar beter op zijn voorbereid. Het aantal mensen met dementie neemt toe. ‘We moeten de zorg voor mensen met dementie anders gaan organiseren. Dat doen we bij bij Envida volgens het het Programma Dementie.
Complimenten en klachten
Als u niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Wij bieden u mogelijkheden om samen te komen tot een oplossing
Missie en visie
Envida helpt u om het leven te kunnen leiden dat u zo graag wilt leiden. Ook als u een dagje ouder wordt.
Cliënten hebben inspraak
Envida vindt uw mening en die van uw familie over de (kwaliteit van) zorg en de bejegening erg belangrijk.
Onze folders
Veel informatie is te vinden op deze website, maar sommige onderwerpen hebben we verdiept in een folder.
Jaarverslag
In onze jaarverslagen kunt u lezen welke ontwikkelingen er bij Envida zijn geweest en hoe wij er financieel voorstaan.
Participaties
Naast Stichting Envida heeft Envida een aantal participaties waar ze (mede)aandeelhouder is. Een overzicht.
Kwaliteitsverslag
We moeten, willen én kunnen anders. Envida doet het ook echt anders! De ontwikkelingen in de samenleving en de zorgwereld maken dat de toekomst van de zorg anders uitziet dan nu.
Gouden wens
Werken bij Envida
Bij Envida hebben we continu behoefte aan nieuwe collega’s die we kunnen inzetten in de wijkzorg of in een van onze woonzorgcentra.
Anbi
Stichting Vrienden van Envida is vanaf 6 december 2021 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Compliment
Klacht
Bent u ontevreden of heeft u een klacht, dan adviseren we u om allereerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of de teamleider. Vaak helpt het om ‘de lucht te klaren’ in een goed gesprek.
Huisregels
In de woonzorgcentra wonen en leven mensen met elkaar en gelden huisregels.
Vervulde gouden wensen
Deltaplan
Vijftien maatschappelijke organisaties in Maastricht en het Heuvelland hebben de krachten gebundeld en samen een Deltaplan voor de zorg voor ouderen opgesteld.
DEEL DEZE PAGINA OP