Hoe kunnen wij u helpen?

Over Envida

Algemene voorwaarden Zorg
Envida past de voorwaarden van Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, toe in de wijkzorg en verpleegzorg.
Ik heb een klacht
Ondanks dat wij ons uiterste best doen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In onze klachtenregeling leest u wat u kunt doen.
Missie en visie
Envida helpt u om het leven te kunnen leiden dat u zo graag wilt leiden. Ook als u een dagje ouder wordt.
Cliënten hebben inspraak
Envida vindt uw mening en die van uw familie over de (kwaliteit van) zorg en de bejegening erg belangrijk.
Vakblad Content
Content is een uitgave van Envida in samenwerking met Maastricht UMC+, ZIO, Burgerkracht en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.
Onze folders
Veel informatie is te vinden op deze website, maar sommige onderwerpen hebben we verdiept in een folder.
Jaarverslag
In het jaarverslag kunt u lezen welke ontwikkelingen er bij Envida zijn geweest en hoe wij er financieel voorstaan.
Participaties
Naast Stichting Envida heeft Envida een aantal participaties waar ze (mede)aandeelhouder is. Een overzicht.
Officiële documenten
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.
Meldcode geweld
Envida geeft zorg aan kwetsbare groepen. Er is veel aandacht voor veiligheid, voor de individuele bewoners en cliënten.
Vertrouwenspersoon
Cliënten van onze zorgcentra kunnen hun gevoelens van onvrede ook voorleggen aan de vertrouwenspersonen voor cliënten
Personeelssamenstelling
Envida heeft zowel kwantitatief als kwalitatief continu aandacht voor haar personeel .
Ergotherapie
Welke mogelijkheden zijn er om uw dagelijkse handelingen en activiteiten zo optimaal en zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren.
Fysiotherapie
Voor iedereen die in het dagelijkse leven problemen heeft op het gebied van houding en beweging.
Logopedie
De logopedist onderzoekt, behandelt, begeleidt en adviseert bij problemen op het gebied van taal, spraak, stem, slikken en gehoor.
Kwaliteitsverslag
De kernwaarden van de Verpleegzorg ‘thuis voelen, aandacht en ondersteuning ervaren’ vormen samen de basis voor het intern kwaliteitskader van de Verpleegzorg. Dit kader is richtinggevend. Het beschrijft vooral het wanneer en wat; niet het hoe. Het is vooral de verantwoordelijkheid van de professionals om na te denken over de vraag hoe de gewenste kwaliteit in de dagelijkse praktijk wordt gerealiseerd. De visie Verpleegzorg is leidend voor het interne kwaliteitskader, is onderdeel en sluit aan op de meerjarenstrategie van Envida.
Werken bij Envida
Bij Envida hebben we continu behoefte aan nieuwe collega’s die we kunnen inzetten in de wijkzorg of in een van onze woonzorgcentra.
DEEL DEZE PAGINA OP