Hoe kunnen wij u helpen?

Over Envida

Algemene voorwaarden Zorg
Envida past de voorwaarden van Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, toe in de wijkzorg en verpleegzorg.
Ik heb een klacht
Ondanks dat wij ons uiterste best doen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In onze klachtenregeling leest u wat u kunt doen.
Missie en visie
Envida helpt u om het leven te kunnen leiden dat u zo graag wilt leiden. Ook als u een dagje ouder wordt.
Cliënten hebben inspraak
Envida vindt uw mening en die van uw familie over de (kwaliteit van) zorg en de bejegening erg belangrijk.
Vakblad Content
Content is een uitgave van Envida in samenwerking met Maastricht UMC+, ZIO, Burgerkracht en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.
Onze folders
Veel informatie is te vinden op deze website, maar sommige onderwerpen hebben we verdiept in een folder.
Jaarverslag
In het jaarverslag kunt u lezen welke ontwikkelingen er bij Envida zijn geweest en hoe wij er financieel voorstaan.
Participaties
Naast Stichting Envida heeft Envida een aantal participaties waar ze (mede)aandeelhouder is. Een overzicht.
Officiële documenten
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.
Meldcode geweld
Envida geeft zorg aan kwetsbare groepen. Er is veel aandacht voor veiligheid, voor de individuele bewoners en cliënten.
Vertrouwenspersoon
Cliënten van onze zorgcentra kunnen hun gevoelens van onvrede ook voorleggen aan de vertrouwenspersonen voor cliënten
Personeelssamenstelling
Envida heeft zowel kwantitatief als kwalitatief continu aandacht voor haar personeel .
Kwaliteitsverslag
In dit kwaliteitsverslag wordt aan de hand van de 8 uitgangspunten van de visie verpleegzorg de
stand van zaken gepresenteerd van de kwaliteitsplannen van de woonzorgcentra van Envida
DEEL DEZE PAGINA OP