Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Over Envida

Meerjarenstrategie 2021-2025
De ontwikkelingen in de samenleving en de zorgwereld maken dat de toekomst van Envida anders uitziet dan nu.
Jaarplan 2023
We moeten, willen én kunnen anders. De ontwikkelingen in de samenleving en de zorgwereld maken dat de toekomst van Envida anders uitziet dan nu. De vraag naar zorg groeit snel, steeds meer zorg vindt thuis plaats én informele zorg wordt belangrijker.
Algemene voorwaarden Zorg
Envida past de voorwaarden van Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, toe in de wijkzorg en verpleegzorg.
Dementie
Met de vergrijzing die op ons afkomt, kunnen we er als samenleving maar beter op zijn voorbereid. Het aantal mensen met dementie neemt toe. ‘We moeten de zorg voor mensen met dementie anders gaan organiseren. Dat doen we bij bij Envida volgens het het Programma Dementie.
Complimenten en klachten
Als u niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Wij bieden u mogelijkheden om samen te komen tot een oplossing
Missie en visie
Envida helpt u om het leven te kunnen leiden dat u zo graag wilt leiden. Ook als u een dagje ouder wordt.
Cliënten hebben inspraak
Envida vindt uw mening en die van uw familie over de (kwaliteit van) zorg en de bejegening erg belangrijk.
Vakblad Content
Content is een uitgave van Envida in samenwerking met Maastricht UMC+, ZIO, Burgerkracht en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.
Onze folders
Veel informatie is te vinden op deze website, maar sommige onderwerpen hebben we verdiept in een folder.
Jaarverslag
In onze jaarverslagen kunt u lezen welke ontwikkelingen er bij Envida zijn geweest en hoe wij er financieel voorstaan.
Participaties
Naast Stichting Envida heeft Envida een aantal participaties waar ze (mede)aandeelhouder is. Een overzicht.
Meldcode geweld
Envida geeft zorg aan kwetsbare groepen. Er is veel aandacht voor veiligheid, voor de individuele bewoners en cliënten.
Vertrouwenspersoon
Cliënten van onze zorgcentra kunnen hun gevoelens van onvrede ook voorleggen aan de vertrouwenspersonen voor cliënten
Personeelssamenstelling
Envida heeft zowel kwantitatief als kwalitatief continu aandacht voor haar personeel .
Ergotherapie
Welke mogelijkheden zijn er om uw dagelijkse handelingen en activiteiten zo optimaal en zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren.
Fysiotherapie
Voor iedereen die in het dagelijkse leven problemen heeft op het gebied van houding en beweging.
Logopedie
De logopedist onderzoekt, behandelt, begeleidt en adviseert bij problemen op het gebied van taal, spraak, stem, slikken en gehoor.
Psychologie
De psychologen van Envida zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van ouderen met psychologische problematiek (bijvoorbeeld angst- of stemmingsstoornissen); én in het verrichten van (neuro)psychologische diagnostiek.
Kwaliteitsverslag
De focus van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg ligt op ‘samen leren’ als basis voor kwaliteitsverbetering.
De wolk
De Wolk is speciaal ontwikkeld om heupfracturen bij vallen te verminderen.
Gouden wens
Eigenlijk zijn het heel bescheiden dromen. Maar soms is extra hulp nodig om ze uit te laten komen.
Werken bij Envida
Bij Envida hebben we continu behoefte aan nieuwe collega’s die we kunnen inzetten in de wijkzorg of in een van onze woonzorgcentra.
Onze publicaties
Alle publicaties van Envida als digitale versie overzichtelijk bij elkaar op een pagina.
Anbi
Stichting Vrienden van Envida is vanaf 6 december 2021 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Compliment
Klacht
Bent u ontevreden of heeft u een klacht, dan adviseren we u om allereerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of de teamleider. Vaak helpt het om ‘de lucht te klaren’ in een goed gesprek.
Huisregels
In de woonzorgcentra wonen en leven mensen met elkaar en gelden huisregels.
Vervulde gouden wensen
DEEL DEZE PAGINA OP