Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Cliënten hebben inspraak

Over Envida

Cliënten hebben inspraak

Envida vindt uw mening en die van uw familie over de zorg erg belangrijk. Wij zijn er immers voor u. Bij alles wat we doen, houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en behoeften.
 

Tijdens cliëntgesprekken zullen we hier iedere keer naar vragen. Maar u kunt natuurlijk ook altijd terecht bij uw verzorgende. Alleen zo kunnen wij bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Envida is een innovatie, ambitieuze zorg- en welzijnsorganisatie die professionele zorg biedt in Maastricht en het Heuvelland met circa 3.500 medewerkers en 1.400 vrijwilligers. Envida richt zich voornamelijk op ouderenzorg. De gebeurt vanuit 17 locaties en vanuit de wijkzorg. Elke locatie (woonzorgcentrum) heeft een eigen cliëntenraad die de lokaal gebonden cliëntenraad behartigt.
De wijkzorg heeft eveneens een extramurale cliëntenraad.
Iedere lokale cliëntenraad vaardigt één lid af naar de Centrale Cliëntenraad (CCR). Daarnaast vaardigt de extramurale cliëntenraad twee leden af naar de CCR. Binnen de CCR worden onderwerpen besproken die van gemeenschappelijk belang zijn en de bevoegdheden van de lokale cliëntenraden overstijgen. De samenwerking en medezeggenschap zijn vastgelegd in een bindend convenant en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Om blijvend kwaliteitszorg te kunnen bieden, is de betrokkenheid van onze cliënten van prioritair belang. Hun suggesties en ideeën voor verbetering, maar ook eventuele kritiekpunten zijn buitengewoon waardevol.
De CCR adviseert de Raad van Bestuur over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen op organisatieniveau d.m.v. gevraagde en ongevraagde adviezen, dialoog en afstemming in de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Het Envida secretariaat en een ambtelijk secretaris biedt professionele ondersteuning aan de Centrale Cliëntenraad.

Voor meer informatie over de lokale cliëntenraad kunt u contact opnemen met het management van het betreffende zorgcentrum. Voor de centrale cliëntraad is Nienke van Galen, ambtelijk ondersteuner, uw contactpersoon. U kunt haar bereiken via tel. (043) 851 13 89 of e-mail: centraleclientenraad@envida.nl.

Op dit moment (april 2022) hebben we vacature voor onze (lokale) cliëntenraad. lijkt het jou iets om mee te kunnen praten over ontwikkelingen in de ouderenzorg in het algemeen en het beleid bij Envida in het bijzonder, dan nodigen we jou uit om daarover met ons in gesprek te gaan. Wie vragen daarvoor om bijgevoegd formulier in te vullen.

Vacature cliëntenraad

Ja, ik solliciteer graag naar de functie van lid cliëntenraad bij Envida

DEEL DEZE PAGINA OP