Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Cliënten hebben inspraak

Over Envida

Cliënten hebben inspraak

Envida vindt uw mening en die van uw familie over de zorg erg belangrijk. Wij zijn er immers voor u. Bij alles wat we doen, houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en behoeften.
 

Tijdens cliëntgesprekken zullen we hier iedere keer naar vragen. Maar u kunt natuurlijk ook altijd terecht bij uw verzorgende. Alleen zo kunnen wij bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Envida is een innovatieve, ambitieuze zorg- en welzijnsorganisatie die professionele zorg biedt in Maastricht en het Heuvelland met circa 4.000 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers. Envida richt zich voornamelijk op ouderenzorg. De gebeurt vanuit 19 locaties en vanuit de wijkzorg.

Elke locatie (woonzorgcentrum) heeft een eigen cliëntenraad die de lokaal gebonden cliëntenraad behartigt.
De wijkzorg heeft eveneens een eigen cliëntenraad. Dit zijn de zogenoemde lokale cliëntenraden.

Iedere lokale cliëntenraad vaardigt één lid af naar de Centrale Cliëntenraad (CCR). Binnen de CCR worden onderwerpen besproken die van gemeenschappelijk belang zijn en de bevoegdheden van de lokale cliëntenraden overstijgen. De samenwerking en medezeggenschap zijn vastgelegd in een bindend convenant en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Om blijvend kwaliteitszorg te kunnen bieden, is de betrokkenheid van onze cliënten van prioritair belang. Hun suggesties en ideeën voor verbetering, maar ook eventuele kritiekpunten zijn buitengewoon waardevol.
De CCR adviseert de Raad van Bestuur over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen op organisatieniveau d.m.v. gevraagde en ongevraagde adviezen, dialoog en afstemming in de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Het Envida secretariaat en de adviseur medezeggenschap & participatie bieden professionele ondersteuning aan de Centrale Cliëntenraad.

Op dit moment zijn er verschillende vacatures voor enkele van onze lokale Cliëntenraden. Heeft u interesse in een rol in een van de cliëntenraden van Envida, dan nodigen wij u uit om daarover met ons in gesprek te gaan. 

Voor meer informatie over de lokale cliëntenraad kunt u contact opnemen met het management van het betreffende zorgcentrum. Wilt u meer informatie over de CCR? Dan is Bas Linssen, adviseur medezeggenschap & participatie, uw contactpersoon. U kunt hem bereiken via tel. (043) 631 41 08 of e-mail: centraleclientenraad@envida.nl 

DEEL DEZE PAGINA OP