Hoe kunnen wij u helpen?

Algemene voorwaarden zorg

Over Envida

Algemene voorwaarden zorg

Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, heeft samen met de Consumentenbond, de Nationale Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC (zeggenschap in zorg) nieuwe algemene voorwaarden voor de zorg vastgesteld. Envida past deze voorwaarden toe in de wijkzorg en verpleegzorg (Algemene module).
 

In de voorwaarden staan zowel de rechten en verplichtingen van de cliënt als de rechten en verplichtingen van Envida, zodat duidelijk is wat we van elkaar mogen verwachten.

Algemene module

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Addendum partneropname bij Bijzondere moduele Zorg met verblijf (Wlz)

Bijzondere module MPT en VPT

Bijzondere module Wijkverpleging

Gespreksleidraad leveringsvoorwaarden veilig en verantwoord werken Wijkzorg

Bijzondere module eerstelijnsverblijf

--------

Als u wilt weten welke zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, gebruik dan het Wlz-kompas van het ministerie van VWS. Klik hier voor meer informatie.

---------

PERSONENALARMERING

Algemene voorwaarden huurovereenkomst personenalarmering

DEEL DEZE PAGINA OP