Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Algemene voorwaarden zorg

Over Envida

Algemene voorwaarden zorg

Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers, heeft samen met de Consumentenbond, de Nationale Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC (zeggenschap in zorg) nieuwe algemene voorwaarden voor de zorg vastgesteld. Envida past deze voorwaarden toe in de wijkzorg en verpleegzorg (Algemene module).
 

In de voorwaarden staan zowel de rechten en verplichtingen van de cliënt als de rechten en verplichtingen van Envida, zodat duidelijk is wat we van elkaar mogen verwachten.

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de landelijk algemene leveringsvoorwaarden 2018 geactualiseerd. De nieuwe algemene voorwaarden gelden voor alle zorgorganisaties in Nederland en horen bij de zorgovereenkomst die Envida met haar cliënten en bewoners heeft afgesloten.

U hoeft zich geen zorgen te maken over de afspraken die wij met u hebben gemaakt met betrekking tot de zorg. Die blijven onveranderd en geldig.

U vindt de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe leveringsvoorwaarden door op onderstaande link te klikken.

OVERZICHT BELANGRIJKE WIJZIGINGEN LEVERINGSVOORWAARDEN PER 1.1.2022

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief toch nog vragen hebben, dan zullen wij die graag beantwoorden. U kunt daarvoor contact opnemen met Envida via telefoonnummer 0900 - 22 33 440 of via e-mail: klantenservice@envida.nl

Andere documenten die voor u van belang (kunnen) zijn, vindt u hieronder door op de desbetreffende hyperlink te klikken.

Algemene module

Aanvullende leveringsvoorwaarden Huishoudelijke Zorg

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Addendum partneropname bij Bijzondere moduele Zorg met verblijf (Wlz)

Bijzondere module MPT en VPT

Bijzondere module Wijkverpleging

Leveringsvoorwaarden veilig en verantwoord werken Wijkzorg

Bijzondere module eerstelijnsverblijf

--------

Als u wilt weten welke zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, gebruik dan het Wlz-kompas van het ministerie van VWS. Klik hier voor meer informatie.

---------

PERSONENALARMERING

Algemene voorwaarden huurovereenkomst personenalarmering

DEEL DEZE PAGINA OP