Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Kosten & Financiering

Wijkzorg

Moet ik betalen voor de zorg die ik krijg?

Vanaf 1 januari 2015 zijn verpleging en verzorging thuis onderdeel van het
basispakket van uw zorgverzekering. Hierop is geen eigen risico van toepassing en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Als u een persoonsgebonden budget (pgb) hebt waarmee u zelf ondersteuning inkoopt, betaalt u een eigen bijdrage. Dat geldt ook voor zorg in de vorm van een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis. De hoogte van deze eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) is afhankelijk van de soort zorg die u krijgt, uw leeftijd, uw huishouden en uw inkomen en vermogen. Gedetailleerde informatie hierover en een berekening van de kosten vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor.
 

Zorgverzekering

Bij persoonlijke verzorging moet u denken aan hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, en bij verpleging thuis aan wondverzorging en het toedienen van medicatie. Terminale zorg valt eveneens onder wijkverpleging die vergoed wordt door uw zorgverzekering. Net als de ondersteuning die u krijgt van bijvoorbeeld een thuiszorgcoördinator CVA (herseninfarct).

Als u wijkverpleging wilt aanvragen, neemt u contact op met de wijkverpleegkundige in uw wijk. Zij stelt de indicatie en regelt dat de zorg aan huis wordt geleverd. Voor patiënten die na ziekenhuisopname verpleging nodig hebben, kan er in het ziekenhuis (door de arts) een indicatie worden gesteld. Envida werkt samen met de ziekenhuizen in de regio Maastricht en het heuvelland. Op die manier kan tijdig de juiste zorg worden georganiseerd en vindt er een goede overdracht van zorg plaats.

Uw zorgverzekering betaalt ook bepaalde verpleegkundige behandelingen thuis. Voor deze zorg heeft u een verzoek van de medisch specialist/huisarts nodig. Er geldt dan een eigen risico. Tevens kunnen, afhankelijk van de soort behandelingen, materiaalkosten voor eigen rekening komen.
Als u of uw naaste in een zorgcentrum van Envida woont, worden er individuele afspraken gemaakt met het betreffende zorgcentrum.

Dieetbehandeling wordt tot drie uren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit telt voor volwassenen (boven 18 jaar) mee bij het verplicht eigen risico. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Binnen drie behandeluren kunnen 4 – 6 consulten gepland worden. Na deze drie uren kan eventueel een beroep gedaan worden op uw aanvullende verzekering. Het verschilt per aanvullende verzekering hoeveel dieetadvisering hierin is opgenomen. U kunt dit nakijken in uw polis. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook ons secretariaat bellen, (043) 3 690 620.

Daarnaast worden consulten vergoed vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes, COPD of cardiovasulaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of u verwezen kunt worden vanuit de ketenzorg.

CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS 2024

01.12.2023: Envida is vrij ver met de contractonderhandelingen. Met de meeste verzekeraars is reeds een contract afgesloten. Met de andere verzekeraars zijn de onderhandelingen afgerond en kan het contract op korte termijn afgesloten worden. Voor de verschillende onderdelen per verzekeraar geven wij hieronder de laatste stand van zaken weer. Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd.

STAND VAN ZAKEN CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS 2024 PER 22.01.2024

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Huishoudelijke zorg is geen onderdeel van uw zorgverzekering. Daarom bepaalt niet uw zorgverzekeraar of u recht heeft op hulp in de huishouding, maar uw gemeente. Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke zorg moet u een verzoek indienen bij het Wmo-loket van de gemeente waarin u woont. Een medewerker van uw gemeente bekijkt gezamenlijk met u of u recht hebt op hulp in de huishouding en zo ja, voor hoeveel uur per week. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, dan krijgt u uw kosten grotendeels vergoed. In dat geval heeft u een geldige beschikking. Wel moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan in 2021 is € 19,- per maand. Deze betaalt u via het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Bij het bepalen van de beschikking  gaat de gemeente zorgvuldig te werk. Men kijkt naar wat u zelf nog kunt en wat absoluut niet. Ook luistert men naar wat u zelf belangrijk vindt dat gedaan wordt. De beschikking kan op een later moment worden bijgesteld. Bijvoorbeeld omdat u minder of juist meer ondersteuning nodig heeft.

Afhankelijk van uw situatie valt dagopvang (en het vervoer ernaar toe en weer terug naar huis) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van uw gemeente. Voor dagopvang op een van de locaties van Envida kunt u zich melden bij het Wmo-loket van uw gemeente. Hier kunt u ook de gewenste informatie krijgen. Uw gemeente bepaalt of u voor dagopvang in aanmerking komt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een indicatie en worden de kosten grotendeels vergoed. U betaalt alleen een inkomens- of vermogensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze instantie int ook uw eigen bijdrage.

U kunt echter ook zonder indicatie deelnemen aan dagopvang. Dan betaalt u zelf voor datgene wat u bij Envida afneemt. Dat varieert van persoon tot persoon. De een wil misschien alleen maar een of meerdere keren per week een maaltijd nuttigen in het zorgcentrum van Envida, de ander wil ook deelnemen aan allerlei activiteiten.

DEEL DEZE PAGINA OP
onze clienten vertellen
‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’
Mevrouw Overhof praat er vrij laconiek over, maar de valincidenten in combinatie met haar toenemende ouderdom en gebreken (naast reuma heeft ze ook last van trombose en diabetes) hebben er wel voor
Lees meer
onze clienten vertellen
Mijn vrouw ervaart de zorg van Envida als liefdevol en als niet-gejaagd'
Amper drie jaar na het ‘dienbladincident’ is mevrouw van Es (67) volledig afhankelijk van zorg. Ze kan bijna helemaal niets meer en ook het praten gaat moeizaam.
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Als ik iets vraag, zijn ze er voor mij’
“Ik heb hartritmestoornissen, last van mijn luchtwegen, een beginnende spierziekte en nu ook nog eens een lichte hernia. Ik kan bijna niet meer bukken. Zonder zorg red ik het niet.“
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Terugwinnen van zelfstandigheid’
Pats-boem, van het ene op het andere moment staat je leven volledig op zijn kop. Ben je ineens overgeleverd aan de zorg van anderen. Het overkwam de nu bijna 55-jarige Maastrichtenaar Michel Jongen
Lees meer
onze clienten vertellen
Dagelijks persoonlijke verzorging, behalve op zondag
Mevrouw Bessems (65) is blij met en erg tevreden over de zorg die ze krijgt van het thuisteam Wittevrouwenveld. “De persoonlijke verzorging is uitstekend. Bovendien zijn de meisjes allemaal even
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Petje af voor verzorging en verpleging’
Hij is altijd gezond geweest, had plezier in zijn werk als medewerker Personeelszaken bij het MUMC in Maastricht, maar keek toch uit naar zijn pensioen dat nog maar een paar maanden van hem vandaan
Lees meer
|