Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Logopedie

Behandeling en Begeleiding

Logopedie

De logopedisten van Envida zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van ouderen en chronisch zieken met communicatieproblemen en/of eet- en drinkproblemen. Eten en drinken, maar ook communiceren doen we iedere dag. Daarom is het van belang dat dit zonder moeilijkheden gebeurt.
 

De logopedist gaat samen met u op zoek naar manieren om uw communicatie en/of slikken te verbeteren. U leert hierbij uw eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te gebruiken. Indien nodig met hulpmiddelen. Uw omgeving speelt een belangrijke rol bij het oefenen en de behandeling.   

VOOR WIE?

Moeilijkheden met betrekking tot taal, spraak, stem, ademhaling, gehoor en eten/drinken kunnen veroorzaakt worden door hersenletsel (beroerte of tumor) of zogeheten neurodegeneratieve stoornissen zoals de ziekte van Parkinson, dementie of ALS. 
Als het probleem in kaart is gebracht, bekijkt de logopedist wat hij kan doen. Dat kan therapie zijn, maar bijvoorbeeld ook advies aan u en alle betrokkenen. Onze logopedisten werken samen met alle andere disciplines die bij het behandel- en zorgproces zijn betrokken. Desgewenst komen onze logopedisten ook bij u thuis.  

STOORNISGEBIEDEN

 • Taal 
 • Spraak 
 • Stem en ademhaling 
 • Gehoor 
 • Eten en drinken 
 • Communicatie bij dementie 

VERSCHILLENDE STOORNISGEBIEDEN 

 • Taal 
  • Afasie: Wanneer u moeite heeft met het vinden van de juiste woorden, uw gedachte niet meer om kan zetten in taal of niet begrijpt wat er wordt gezegd, heeft u mogelijk een vorm van afasie. Dit is een taalstoornis, ten gevolge van een hersenletsel, die zich uitstrekt over de gebieden taalbegrip, spreken, lezen en schrijven. Dit kan uw leven ingrijpend veranderen. De logopedist brengt samen met u de taalproblemen in kaart en stelt een behandelplan op dat past bij uw mogelijkheden en beperkingen. Een logopedische behandeling bevordert het herstel.
 • Spraak 
  • Dysartrie: Een veelvoorkomend spraakprobleem ten gevolge van een hersenletsel of een neurologische aandoening is dysartrie. Hierbij is de kracht en coördinatie van de spieren die betrokken zijn bij het spreken verstoord. U kunt het juiste woord goed vinden, maar het uitspreken ervan verloopt moeizaam. Communiceren gaat moeizaam, omdat u moeilijk verstaanbaar bent.    
  • Spraakapraxie van de spraak: hierbij is het programmeren van de spraak aangedaan. De spieren die betrokken zijn bij de spraak werken goed, maar worden niet goed aangestuurd.  De logopedist onderzoekt het probleem en maakt samen met u een plan voor behandeling die gericht is op het verbeteren van de verstaanbaarheid.    
 • Stem en ademhaling 
  • Stem: Het normale verouderingsproces gaat gepaard met veranderingen aan de stem. Door verkeerd stemgebruik kunnen vervolgens stemklachten ontstaan. Ook een beroerte kan tot stemproblemen leiden. De verstaanbaarheid is verminderd en het spreken zal vermoeiend zijn. De logopedist kijkt naar de stemkwaliteit en naar het gebruik van de stem. Soms kunnen oefeningen voor adem en stemgebruik de kwaliteit van de stem verbeteren, soms is het nodig om adviezen te geven om de stem zo goed mogelijk te gebruiken.     
 • Ademhaling: Als u last heeft van kortademigheid (bijvoorbeeld als gevolg van COPD) kan de logopedist u begeleiden. De behandeling zal er vooral op gericht zijn om met oefeningen de ademmogelijkheden te vergroten en zoveel mogelijk te behouden.  
 • Gehoor: Het gehoor verslechtert naarmate de ouderdom stijgt. Een slecht gehoor kan de communicatie beperken. De logopedist kan u en uw omgeving begeleiden en adviseren bij het communiceren met gehoorverlies. Vaak kan het aanmeten van een hoortoestel een deel van de oplossing zijn. De logopedist meet geen hoortoestellen aan, maar kan u hier wel in begeleiden. Verder leert zij u en uw omgeving de hoortoestellen correct te dragen en te onderhouden.    
 • Eten en drinken 
  • Dysfagie: Eten en drinken doen we dagelijks en speelt een belangrijke rol in ons leven. Slikken doen we onbewust, maar het is een ingewikkeld proces waar veel spieren bij betrokken zijn. Wanneer er een probleem ontstaat tijdens het transport van voedsel via de mond, keel en slokdarm, spreken we van een slikprobleem (dysfagie). Slikproblemen kunnen worden veroorzaakt door hersenletsel, neurologische aandoeningen of ouderdom. Door een slikprobleem kan voedsel in de luchtwegen terechtkomen. Het is van belang dat een slikprobleem tijdig wordt gesignaleerd. De logopedist komt bij u voor een slikobservatie. Daarna bespreekt zij met u en eventuele andere betrokkenen de bevindingen over de slikfunctie. Samen kunt u dan op zoek gaan naar een veilige maar smakelijke oplossing. Daarnaast kunnen tijdens therapie de spieren die betrokken zijn bij het slikproces worden getraind.     

COMMUNICATIE BIJ DEMENTIE 

Bij dementie veranderen de hersenen. In de hersenen wordt ook de taal geregeld. Het kan dat de hersendelen die de taal regelen ook door dementie worden aangedaan, waardoor communiceren steeds moeizamer verloopt. Vaak zijn er mogelijkheden om de communicatie te verbeteren door middel van adviezen of hulpmiddelen. De logopedist kan samen met u en uw naasten nagaan wat moeilijk gaat en waar mogelijkheden liggen. Daarnaast stellen we samen adviezen op voor uw omgeving, zodat het communiceren zo optimaal mogelijk verloopt.    

De logopedisten van Envida zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister en aangesloten bij het Parkinson netwerk.  

CONTACT

Voor vragen over logopedie van Envida kunt u contact opnemen met het secretariaat dienst Behandeling en Begeleiding. Dat kan telefonisch via 043-8509384 of per e-mail: secretariaatBenB@envida.nl

DEEL DEZE PAGINA OP
onze clienten vertellen
Dagelijks persoonlijke verzorging, behalve op zondag
Mevrouw Bessems (65) is blij met en erg tevreden over de zorg die ze krijgt van het thuisteam Wittevrouwenveld. “De persoonlijke verzorging is uitstekend. Bovendien zijn de meisjes allemaal even
Lees meer
onze clienten vertellen
Mijn vrouw ervaart de zorg van Envida als liefdevol en als niet-gejaagd'
Amper drie jaar na het ‘dienbladincident’ is mevrouw van Es (67) volledig afhankelijk van zorg. Ze kan bijna helemaal niets meer en ook het praten gaat moeizaam.
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’
Mevrouw Overhof praat er vrij laconiek over, maar de valincidenten in combinatie met haar toenemende ouderdom en gebreken (naast reuma heeft ze ook last van trombose en diabetes) hebben er wel voor
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Petje af voor verzorging en verpleging’
Hij is altijd gezond geweest, had plezier in zijn werk als medewerker Personeelszaken bij het MUMC in Maastricht, maar keek toch uit naar zijn pensioen dat nog maar een paar maanden van hem vandaan
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Terugwinnen van zelfstandigheid’
Pats-boem, van het ene op het andere moment staat je leven volledig op zijn kop. Ben je ineens overgeleverd aan de zorg van anderen. Het overkwam de nu bijna 55-jarige Maastrichtenaar Michel Jongen
Lees meer
onze clienten vertellen
‘Als ik iets vraag, zijn ze er voor mij’
“Ik heb hartritmestoornissen, last van mijn luchtwegen, een beginnende spierziekte en nu ook nog eens een lichte hernia. Ik kan bijna niet meer bukken. Zonder zorg red ik het niet.“
Lees meer
|