Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Kwaliteitsverslag verpleegzorg 2022

Over Envida

Kwaliteitsverslag verpleegzorg 2022

Envida heeft meer dan 100 jaar ervaring in de zorg voor de ouderen en chronisch zieken in Maastricht en Heuvelland. Vanuit die ervaring hebben we samen bepaald waar Envida voor staat en wat onze waarden zijn. De missie van Envida is:
 

Vanuit de visie verpleegzorg implementeert Envida het kwaliteitskader verpleeghuiszorg binnen de organisatie. Hiervoor is sinds eind 2018 de samenwerking met Waardigheid & Trots op Locatie (WOL) gezocht. De samenwerking bestond uit een coaching traject (eind 2019) voor de kwaliteitsverpleegkundigen; een toen nieuwe functie die als linking pin tussen kwaliteitskader verpleegzorg en uitvoering hiervan binnen de locaties werd gepositioneerd. Tevens bood WOL ondersteuning bij de doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem van Envida. In het kader hiervan is het kwaliteitsinstrument kwaliteitskader verpleeghuiszorg (zelfscan) geïntroduceerd waarmee de aanzet tot de kwaliteitsplannen op locatie- en op organisatieniveau wordt gemaakt.

Zicht op kwaliteit van zorg op locatieniveau
Om -net als in 2021- op een uniforme wijze vanuit cliënt-, medewerker- en organisatieperspectief inzicht te verkrijgen in de stand van zaken ten aanzien van het gehele kwaliteitskader is in 2022 opnieuw op alle locaties een (her)zelfscan uitgevoerd. Gegevens werden opgehaald middels vragenlijsten die werden voorgelegd aan bewoners (en familie en mantelzorgers), medewerkers (zorg, welzijn, behandeling, facilitair, vrijwilligers) en bestuur, management, staf en (kwaliteit)beleid.

Klik op onderstaande link om het kwaliteitsverslag 2022 te downloaden.

KWALITEITSVERSLAG 2022

DEEL DEZE PAGINA OP