Hoe kunnen wij u helpen?

Kwaliteitsverslag

Over Envida

Kwaliteitsverslag 2018

Envida heeft meer dan 100 jaar ervaring in de zorg voor de ouderen en chronisch zieken in Maastricht en Heuvelland. Vanuit die ervaring hebben we samen bepaald waar Envida voor staat en wat onze waarden zijn. De missie van Envida is:
 

“We willen dat iedereen een goed leven heeft. We regelen dit zo lang mogelijk en gewenst, samen met familie en mantelzorgers, in de thuissituatie. En als dat niet meer gaat, ook tijdelijk, in onze woningen. We zijn altijd dichtbij en dag en nacht beschikbaar.”

We willen er voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij Envida, onder het motto “wij zijn er voor u” en “wij zijn er voor jou”. Daartoe organiseert Envida persoonsgerichte zorg voor ouderen en mensen met een chronische aandoening en ondersteunt ze hun mantelzorgers, thuis en in onze woonzorgcentra in Maastricht en het Heuvelland.

Vanuit de missie van Envida is vanaf 2018 de visie op verpleegzorg in ontwikkeling. De uitgangspunten die in deze visie zijn geformuleerd vormen de basis voor het interne kwaliteitskader van verpleegzorg van Envida.

Het kwaliteitskader wordt steeds getoetst op onder andere wet- en regelgeving en externe kaders, zoals het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitsverslag laat aan de hand van deze visie zien waar Envida in heeft geïnvesteerd om onze bewoners een goed leven te bieden, ofwel leven toe te voegen aan dagen.

In dit kwaliteitsverslag wordt aan de hand van de 8 uitgangspunten van de visie verpleegzorg de stand van zaken gepresenteerd van de kwaliteitsplannen van de woon-zorgcentra van Envida.

Klik op onderstaande link om het kwaliteitsverslag 2018 te downloaden.

KWALITEITSVERSLAG 2018

DEEL DEZE PAGINA OP