Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Complimenten en klachten

Over Envida

Tevreden of niet tevreden? Zeg het ons!

Bij Envida horen we graag uw mening! Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg van Envida. Wij doen ons uiterste best om op zorgvuldige wijze de gewenste zorg te verlenen. Dat Envida daarin slaagt, blijkt uit de complimenten die onze medewerkers dagelijks horen en de bedankjes die zij krijgen. Ook de mooie cijfers die wij ontvangen bij de kwaliteitsonderzoeken onder cliënten en familieleden zien wij als compliment.
 

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Bij Envida vinden we een klacht een belangrijk signaal. Als u niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Wij bieden u mogelijkheden om samen te komen tot een oplossing. Door uw klacht kenbaar te maken, helpt u ons bovendien om onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.

TEVREDEN?
Gebruik daarvoor DIT FORMULIER om dat aan onze medewerkers te laten weten.  Wij stellen het op prijs als u uw tevredenheid en waardering ook kenbaar maakt via de website van Zorgkaart Nederland. Woont u in een van onze woonzorgcentra: laat dan HIER uw reactie achter. Krijgt u wijkzorg? Dan kunt u onze medewerkers waarderen op DEZE PAGINA.

NIET TEVREDEN?
Bent u niet helemaal tevreden over de zorg, bepaalde voorzieningen of de manier waarop onze medewerkers u informeren? Wij vinden het belangrijk dat u dit meteen kenbaar maakt. U leest hieronder op welke manier u dit kunt doen.

SAMEN NAAR EEN OPLOSSING
Bent u ontevreden of heeft u een klacht, dan adviseren we u om allereerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of de teamleider. Vaak helpt het om ‘de lucht te klaren’ in een goed gesprek. Soms is dat niet genoeg. Dan zijn er meer mogelijkheden.

DE CLIENTVERTROUWENSPERSOON
Vindt u het lastig dit gesprek aan te gaan of weet u niet goed wat te doen? De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft informatie en kan u helpen om uw vraag in de juiste woorden op papier te zetten of bespreekbaar te maken. 

De cliëntvertrouwenspersonen zijn: 
Daan Schatteman, tel: +31 (0)6 519 025 14
Karla Kuijt, tel: +31 (0)6 102 577 66

DE KLACHTENFUNCTIONARIS
Lukt het niet om met de betrokken medewerkers tot een oplossing te komen, of heeft u een klacht die u niet wilt bespreken met de direct betrokkenen? Dan kan de klachtenfunctionaris ondersteunen bij uw klacht en als bemiddelaar optreden. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u ook meer informatie geven over de verschillende manieren waarop u met uw klacht kunt omgaan.

DE KLACHTENCOMMISSIE
Is er geen oplossing bereikt of wenst u direct een formele behandeling van uw klacht? Dan kunt u zich wenden tot de Raad van Bestuur of de klachtencommissie van Envida.

CONTACT
Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris, de raad van bestuur of de klachtencommissie kunt u DIT FORMULIER invullen. Wij nemen dan contact met u op.

ONVRIJWILLIGE ZORG
De informatie op deze pagina heeft geen betrekking op onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is zorg waarmee een cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt. Of zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd, maar waartegen de cliënt zich verzet. Wilt u hierover in gesprek, of heeft u hierover een klacht, dan kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (Wet zorg en dwang). Meer informatie en de contactgegevens vindt u in de folder over de Wet zorg en dwang.

FOLDER WET ZORG EN DWANG

Klachtenregeling 2023
Voor een uitvoerige versie van onze klachtenregeling verwijzen we naar onderstaande link.

KLACHTENREGELING 2023

Klachtenformulier

Uw contactgegevens


U bent:*

Gaat de klacht niet over uzelf? Noteer dan hier de contactgegevens van de cliëntKlachtDEEL DEZE PAGINA OP