Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Een goed leven voor mensen met dementie

Over Envida

Een goed leven voor mensen met dementie

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Daarom is het nodig dat we de zorg anders organiseren. Dat biedt ook kansen. Ons Programma Dementie richt zich op een goed leven voor mensen met dementie.
 

Onderstaand artikel over ons Programma Dementie is gepubliceerd in ons magazine 'Gezond Thuis' dat op 11 september 2022 huis aan huis werd verspreid.

EEN BETEKENISVOL LEVEN, OOK NA DE DIAGNOSE 

Zelf nog een verjaardagscadeautje kopen voor je kleinkind. Genieten van je favoriete muziek. Op pad gaan met vrienden, die een oogje in het zeil houden. De meeste mensen met dementie in ons land wonen gewoon thuis. Met de hulp van hun naasten, buren en professionals kán dat vaak ook. Samen zorgen we ervoor dat mensen met dementie meedoen in de samenleving.

Met de vergrijzing die op ons afkomt, kunnen we er als samenleving maar beter op zijn voorbereid. Het aantal mensen met dementie neemt toe. ‘We moeten de zorg voor mensen met dementie anders gaan organiseren. Dat is nodig en biedt tegelijkertijd veel kansen’, vertelt Bas de Langen (zie foto).

De programmamanager dementie binnen Envida is een van de kartrekkers die zich inzet voor een nog beter leven voor mensen met dementie. ‘Blijf jezelf, dat is belangrijk. Houd zo lang mogelijk aansluiting bij wie je altijd al was, dat geeft je leven betekenis en maakt gelukkig. Wij gaan je helpen om stand te houden, om te blijven wie je bent en te doen wat je altijd al deed. Ook is er hulp en ondersteuning voor familie en mantelzorgers, want die spelen een belangrijke rol.’

Eigen keuzes maken
Eigen keuzes kunnen maken, hoe klein ook, dat is belangrijk, ook voor mensen met dementie. Voor de omgeving is dat soms even wennen. Zij willen degene met geheugenproblemen en veranderend gedrag beschermen. Met de beste bedoelingen. ‘Maar draai het eens om. Hoe zou ík vinden als iemand me zaken gaat verbieden? Als ze me een zoutarm dieet opleggen terwijl ik al minder proef? Wanneer ze me in een speciaal busje naar de dagbesteding laten gaan terwijl ik daar niet aan moet denken? Daar zou een mens toch dwars van worden?’ En dan een beetje relativerend: ‘De waarheid ligt natuurlijk in het midden, het gaat om de balans.’

Thuis wonen
Het merendeel van de mensen met dementie woont thuis en hun aantal groeit. ‘Daarom richten we dat stukje tussen thuis en het verpleeghuis goed in. Gelukkig is er al veel, denk aan speciale wijkteams, dagopvang, casemanagers dementie, individuele begeleiding thuis, verpleegzorg thuis, tijdelijke of deeltijd opname in een woonzorgcentrum. Door een betere samenwerking en meer nieuwe oplossingen te bedenken, kunnen we mensen nog beter helpen’, stelt Bas.  

Technische innovatie
Op het gebied van techniek hebben we het tij mee. ‘De technische innovatie helpt ons. Denk aan een slaapkamerlamp met ingebouwde sensor, die waarschuwt wanneer je ’s nachts gaat dwalen. Of een slimme horloge met een tracker, waardoor de familie kan zien waar je bent. We gaan anders gaan bouwen, meer rekening houden met mensen in alle fases van het leven.’

Wanneer het moment aanbreekt dat het beter is om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, leid je ook daar zoveel mogelijk het leven dat bij je past. ‘We gaan op zoek naar een woonomgeving waar jij je prettig voelt. Het aanbod wordt steeds diverser. De een gedijt midden in de stad, de ander in een kleinschalige en groene omgeving.’

In de woonzorgcentra van Envida is Zorg Communicatie Techniek (ZCT) niet meer weg te denken. ‘De innovatie geeft onze bewoners bewegingsvrijheid. Zo zijn er bewoners die met een gps-zendertje gewoon een wandelingetje maken of naar het winkelcentrum gaan.’

Eigen koers varen
En ook in het woonzorgcentrum vaar je je eigen koers. ‘De inzichten in onze zorgcentra zijn ook in beweging. Zo zeggen we tegenwoordig in principe op elke vraag van bewoners ja. Als iets echt niet kan omdat het gevaarlijk is of veel overlast veroorzaakt, bedenken we wat er wel kán. 

=====

DE WET ZORG EN DWANG EN LEVEN TOEVOEGEN AAN DE DAGEN 

KAN HET ANDERS?

Even een rolstoel op de rem zetten. Een bewoner die naar buiten wil, weghalen bij de voordeur. Twee voorbeelden van onvrijwillige zorg die in het verleden vaak werden toegepast. Met de beste bedoelingen, maar tijden veranderen. De nieuwe wet - en belangrijker nog Envida’s visie Leven toevoegen aan de dagen -  vraagt dat we hier voortaan op een andere manier naar kijken en ons elke keer afvragen: Kan het anders? Wanneer we toch onvrijwillige zorg (OVZ) inzetten, gebeurt dat in overleg met de naasten en volgens een speciaal stappenplan. 

ONVRIJWILLIGE ZORG, NEE TENZIJ

Onvrijwillige zorg, nee tenzij. Dat is het belangrijkste uitganspunt voor onvrijwillige zorg binnen Envida. Wat we daarmee bedoelen, ziet u in het animatiefilmpje dat we hierover hebben gemaakt. Klik op de afbeelding om het filmpje c.q. de animatie te zien. Ook is er een folder beschikbaar.

Voor het bekijken van de FOLDER over onvrijwillige zorg, klikt u op onderstaande afbeelding.

'Onvrijwillige zorg, nee tenzij' betekent dat we in principe niets doen wat de bewoner niet wil, behalve wanneer daardoor ernstig nadeel kan ontstaan, voor de bewoner zelf of voor zijn omgeving. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in gevaar komt. In dat geval kan het worden gezien als een laatste redmiddel, dat wordt ingezet in overeenstemming met de Wet Zorg en Dwang (WZD) en op een manier die is afgestemd met onze cliëntenraden.

WZD-KERNTEAM
Elk woonzorgcentrum van Envida heeft een speciaal WZD-kernteam dat zich buigt over de inzet van Onvrijwillige Zorg. Dit team bestaat uit een teamleider, kwaliteitsverpleegkundige, coördinator WWZ, medisch verantwoordelijke, psycholoog, fysiotherapeut en WZD- functionaris die niet bij de zorgverlening op de locatie betrokken is. 

VERTROUWENSPERSONEN
Heeft u een vraag of klacht over de geboden onvrijwillige zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met:

Algemeen nummer bij geen gehoor : 088-929 40 99.

KLACHTENCOMMISSIE WET ZORG EN DWANG
Voor de behandeling van klachten in het kader van de Wet zorg en dwang geldt een aparte procedure. Op grond van de WZD moeten klachten over de beslissingen en het nakomen van verplichtingen in het kader van het verlenen van onvrijwillige zorg die genoemd zijn in artikel 55 van die wet beoordeeld worden door een externe klachtencommissie. Dit is de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Meer informatie vindt u op: www.kcoz.nl. e-mail: info@kcoz.nl. telefoon: 085-0772060.

Wilt u meer lezen over de Wet Zorg en Dwang? Klik op onderstaande link van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. https://www.dwangindezorg.nl/wzd

--------------------

DEUREN OPEN IN KLEIN GULPEN

In 2021 maakte we onderstaande film over meer bewegingsvrijheid voor bewoners met dementie.

Heel lang leek het de normaalste zaak van de wereld om de deuren van sommige afdelingen dicht te houden, om te voorkomen dat  bewoners met dementie van de afdeling afgaan. Hoe het anders kan, zien we in het filmpje over Klein Gulpen. Daar zijn sinds twee jaar de deuren open. In het begin was het spannend, maar inmiddels varen bewoners, hun familie en medewerkers er wel bij. Klik op de afbeelding om het filmpje te kunnen zien.

-------------------

HULP BIJ DEMENTIE

Bent u op zoek naar (meer informatie over) hulp bij dementie? De casemanager dementie kan u  verder helpen. Meer informatie over de casemanagers in onze regio vindt u op de WEBSITE.

DEEL DEZE PAGINA OP