Hoe kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Wijkzorg

Veelgestelde vragen

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan svp contact met ons op via telefoonnummer 0900 - 22 33 440 of email info@envida.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Bij voorbaat hartelijk dank.
 
Is er een wachtlijst voor thuiszorg?

De verschillende ziektekostenverzekeraars kopen bij Envida zorg in voor hun verzekerden. Envida probeert met deze uren zoveel mogelijk cliënten die voor Envida gekozen hebben, zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Zonodig overleggen wij ook met collega thuiszorgaanbieders of zij eventueel nog ruimte hebben om zorg te leveren. Hiermee proberen wij te voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat.

Wat valt er precies onder thuiszorg?

Als u vanwege een ziekte, beperking of dementie bepaalde dingen niet (goed) meer zelfstandig kunt, is het mogelijk om wijkzorg aan te vragen, in de volksmond beter bekend als thuiszorg. U krijgt dan persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, zoals wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden. Onder wijkzorg valt ook hulp in de huishouding. Klik op deze link voor het volledige overzicht van de diensten die onder thuiszorg vallen.

Ik wil thuiszorg aanvragen. Wat moet ik daarvoor doen?

De professionals van Envida staan graag voor u klaar om u te ondersteunen in het huishouden. Als u hulp in de huishouding wenst, moet u een aanvraag indienen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over de kosten en de vergoeding daarvan.

Indien uw vraag betrekking heeft op verpleging en verzorging, neemt u dan s.v.p. contact op met de wijkverpleegkundige van Envida in uw wijk. Zij komt dan bij u thuis om een indicatie op te stellen.

Het kan ook dat uw huisarts of de specialist van het ziekenhuis verzorging of verpleging voor u heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld als u in het ziekenhuis verblijft na een operatie. De wijkverpleegkundige onderhoudt nauwe contacten met specialisten en huisartsen en is daardoor goed geïnformeerd over uw situatie. Zij neemt contact met u op en zorgt ervoor dat de zorg meteen na thuiskomst kan starten.

Kom ik in aanmerking voor huishoudelijke hulp?

Als u moeite hebt met het huishouden, kijkt u eerst wat u zelf kunt doen of wat u met anderen uit uw omgeving kunt regelen. Ook voorzieningen in de wijk kunnen u misschien helpen. Voor dingen die u niet (meer) zelf kunt doen, krijgt u aanvullende hulp van uw gemeente in het kader van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.  

Gemeente Maastricht, afdeling Wmo
Gemeente Meerssen, afdeling Wmo
Gemeente Valkenburg a/d Geul, afdeling Wmo
Gemeente Gulpen-Wittem, afdeling Wmo
Gemeente Eijsden-Margraten, afdeling Wmo

Hoe vraag ik poetshulp aan?

Poetshulp of wel hulp in de huishouding valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden of als u een aanvraag hiervoor wilt indienen, dan kunt u dat doen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Voor het gemak hebben wij de gemeenten in het werkgebied van Envida voor u opgenomen. Klik op de link van de desbetreffende gemeente voor de contactgegevens.

Hoe kan ik een herindicatie aanvragen?

Op het moment dat u bij Envida zorg ontvangt en uw indicatie verloopt, neemt de wijkverpleegkundige contact met u op. Zij evalueert uw zorg en stelt aan de hand van uw huidige zorgbehoefte  indien nodig een nieuwe indicatie.

Als u een andere vraag heeft over een herindicatie, dan kunt u contact opnemen met de Telefooncentrale van Envida: 043 - 3690670.

Komt de verzorgende op een vast moment van de dag?

In principe komt uw verpleegkundige of verzorgende binnen het tijdsblok dat met u is afgesproken. Dit kan aan het begin of aan het einde hiervan zijn. Of ergens tussen deze twee tijdstippen. Het kan gebeuren dat uw helpende of verzorgende door omstandigheden later komt. Zij zal dan contact met u proberen op te nemen en u op de hoogte brengen van het latere tijdstip.

Wanneer u toch nog met vragen zit, of als u dringend hulp nodig heeft, neem svp contact op met de telefooncentrale: 043 - 3690670.

Wat houdt de zorgverzekeringswet in?

De zorgverzekeringswet is een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.rijksoverheid.nl.

Heb ik een verwijzing nodig voor de diëtist van Envida?

De diëtist van Envida is direct toegankelijk. Dit betekent dat u (in theorie) geen verwijsbrief meer nodig heeft. Helaas wijst de praktijk uit dat sommige ziektekostenverzekeraars uw behandeling niet vergoeden als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u terug vinden of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft.

Moet ik de kosten voor de diëtist zelf voorschieten?

Wij declareren de dieetadvisering waarvoor u verzekerd bent rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u doorgaans geen factuur van ons ontvangt, omdat wij de afhandeling direct met uw verzekeringsmaatschappij in orde brengen. Neemt u bij twijfels of onduidelijkheid over recht op vergoeding gerust contact met ons op.

Is er informatie over het behandelpan van de diëtist beschikbaar?

De behandeling die wij als diëtist kunnen bieden, verloopt via een aantal stappen:

  1. Telefonische aanmelding: Wanneer u ons belt voor een eerste afspraak, gebruiken we dat telefoontje meteen om u alvast de belangrijkste informatie te geven over afspraakmogelijkheden en vergoedingen. We noteren de belangrijkste gegevens en maken een afspraak voor het intakegesprek.
  2. Intake. Deze eerste persoonlijke afspraak duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens dit gesprek proberen we te achterhalen waar en hoe u onze hulp het meest kunt gebruiken. Daarbij proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw leefstijl en gezondheid.
  3. Behandelplan. Aan de hand van het intakegesprek stellen we een behandelplan op. Hierin omschrijven we wat we concreet voor u kunnen doen en welke afspraken we daarover hebben gemaakt. Dit kan variëren van gerichte coaching en begeleiding tot een individueel dieetadvies, en van informatie over producten tot tips voor verantwoord koken en boodschappen doen. Ook maken we globale afspraken over de duur van de behandeling en het aantal consulten.
  4. Vervolgconsulten. Om de voortgang te bespreken en indien nodig het plan bij te stellen. We zoeken in overleg met u naar de beste invulling van de beschikbare consulttijd. In de praktijk is een aantal variaties mogelijk in frequentie, tijdsduur en vorm van de consulten. Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor bijvoorbeeld een groter aantal korte consulten of een kleiner aantal intensievere consulten desgewenst afgewisseld met tussentijds contact per telefoon of per e-mail.
  5. Evaluatie. Na afloop van de behandeling blikken we met elkaar terug op uw ervaringen. Wat is er veranderd, hoe hebben wij daaraan kunnen bijdragen en verliep dat naar tevredenheid.

Ik heb dringend verpleging nodig. Wat moet ik doen?

Voor zorgvragen met spoed zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via 0900 - 22 33 440. Als u in nood bent, adviseren wij u om alarmnummer 112 te bellen.

Ik wil huishoudelijke hulp aanvragen

Neem voor het aanvragen van huishoudelijke hulp contact op met uw gemeente. Envida heeft contracten met de gemeenten in Maastricht en de Heuvellandgemeenten. Als u een geldige indicatie heeft gekregen van uw gemeente, zullen wij na binnenkomst van uw gegevens contact met u opnemen. Er zal een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Doorgaans start de hulp binnen vijf werkdagen.

Heeft u al huishoudelijke hulp van Envida en heeft u daar een vraag over? Bel dan met 043-8511020.

Ik heb een inhoudelijke vraag over huishoudelijke hulp

Voor vragen over Huishoudelijke Hulp bij Envida kunt u bellen met telefoonnummer 043-8511020. Het aanvragen van Huishoudelijke Hulp gaat niet via dit telefoonnummer, neem in dat geval contact op met uw gemeente. 

Is er informatie over zorgverlening bij dementie beschikbaar?

Ja, op de website 'Hulp bij Dementie' vindt u uitgebreide informatie hierover.