Hoe kunnen wij u helpen?

Participaties

Over Envida

Participaties

Naast Stichting Envida heeft Envida een aantal participaties waar ze (mede)aandeelhouder is.
 

Keuken van Limburg

In de Keuken van Limburg worden maaltijdcomponenten samengesteld, bereid en verpakt voor de bewoners van vooral Meander en Envida. Daarnaast worden maaltijdcomponenten geproduceerd voor een beperkt aantal organisaties van zorg en voor een commerciële organisatie die maaltijden thuisbezorgt. In de keuken van Limburg BV participeren, ieder voor 33 1/3 % naast Envida de Stichting Meander Groep Zuid Limburg en Rooswinkel Horeca Groothandel BV. Klik hier voor meer informatie.

Envida Proper BV

Envida Proper BV verzorgt de schoonmaak van de locaties en kantoren van Envida. Daarnaast worden binnen een aantal locaties zorg ondersteunende taken ( linnenverzorging, logistiek) uitgevoerd. In Envida-Proper BV participeert naast Stichting Envida de entiteit Vebego Facility Services BV.

Geboortezorg Limburg BV

Geboortezorg Limburg levert vanaf 2014 kraamzorg in de kerngebieden Parkstad, Westelijke Mijnstreek, Maastricht/Heuvelland en aan Nederlandse verzekerden die woonachtig zijn in België en Duitsland (binnen een straal van 30 km. van de grens). In deze entiteit participeren Stichting Meander Groep Zuid Limburg en Stichting Envida als aandeelhouder. De drie labels (MeanderKraamzorg, Kraamcentrum Schellings en GroenekruisDomicura Kraamzorg) blijven vooralsnog naast elkaar bestaan gezien de herkenbaarheid van deze labels. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdgezondheidszorg BV

De jeugdgezondheidszorg biedt preventieve zorg tijdens de eerste vier levensjaren van kinderen. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en ontwikkeling van kinderen. Zij ondersteunen als die ontwikkeling wordt verstoord, of als dat dreigt te gebeuren. De negen consultatiebureaus zijn in Maastricht/Heuvelland gevestigd.

In  2015 is de Coöperatie Ondersteuning jeugd gezondheidszorg Zuid Limburg UA, verder te noemen de Coöperatie opgericht. De jeugdgezondheidszorg van Stichting Envida, Stichting Meander Groep Zuid Limburg en Zuijderland  werken in deze Coöperatie duurzaam samen. Partijen willen met deze coöperatie de  krachten ter ondersteuning  van de jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar bundelen. Partijen blijven zelfstandig actief; de Coöperatie contracteert dus niet zelfstandig met gemeenten.

Martha Flora Maastricht BV

In 2013 hebben Stichting Envida en Martha Flora Beheer BV de entiteit Martha Flora Maastricht BV opgericht. Martha Flora Maastricht BV zal in voorgestane nieuwbouw een Martha Flora-huis met 24 zorgappartementen gaan exploiteren. Dit huis is een particulier verpleeghuis voor mensen met dementie. Martha Flora Maastricht is in mei 2015 gestart met haar activiteiten voor circa 10 bewoners op een tijdelijke locatie aan de St. Pieterstraat in Maastricht. Op de website van Martha Flora vind je meer informatie.

GroeneKruisDomicura Huishoudelijke Hulp BV

Deze BV is opgericht in 2008. De doelstelling is het verrichten van Huishoudelijke Hulp en andere diensten in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Er worden twee diensten geleverd, te weten ‘zorg-in-natura’, waarbij medewerkers in dienst van GkD Huishoudelijke Hulp bv zijn en ‘service & bemiddeling van Alpha-hulpen’, waarbij de Alpha-hulpen in dienst zijn bij cliënten. Het werkgebied is Maastricht en het Heuvelland. Vanaf januari 2014 handelt GroenekruisDomicura Huishoudelijke Hulp BV onder naam “Hulp bij het Huishouden van Envida”.

Service van Envida BV

Service van Envida biedt haar leden een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van wonen, zorg en welzijn, waarmee het leven thuis vergemakkelijkt wordt. Leden kunnen terecht voor aanvullende zorg en gemak aan huis, maar ook voor gezondheidstrainingen en (bewegings)activiteiten. Meer informatie vind je op de website van Service van Envida.

DEEL DEZE PAGINA OP