Hoe kunnen wij u helpen?

Participaties

Over Envida

Participaties

Naast Stichting Envida heeft Envida een aantal participaties waar ze (mede)aandeelhouder is.
 

GroenekruisDomicura Huishoudelijke Hulp B.V.

GroenekruisDomicura Huishoudelijke Hulp B.V. is opgericht in 2008. De doelstelling is het verrichten van Huishoudelijke Hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Er worden twee diensten geleverd, te weten ‘zorg-in-natura’, waarbij medewerkers in dienst van GkD Huishoudelijke Hulp B.V. zijn en ‘service & bemiddeling van Alpha-hulpen’, waarbij de Alpha-hulpen in dienst zijn bij cliënten. Het werkgebied is de regio Maastricht – Heuvelland. Vanaf januari 2014 handelt Groenekruis-Domicura Huishoudelijke Hulp B.V. onder de naam “Hulp bij het Huishouden van Envida”.

Jeugdgezondheidszorg B.V.

De jeugdgezondheidszorg biedt preventieve zorg tijdens de eerste vier levensjaren van kinderen. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en ontwikkeling van kinderen. Zij ondersteunen als die ontwikkeling wordt verstoord, of als dat dreigt te gebeuren. Er zijn negen consultatiebureaus in Maastricht/Heuvelland.
In 2015 is de Coöperatie Ondersteuning jeugdgezondheidszorg Zuid Limburg UA opgericht. De jeugdgezondheidszorg van Stichting Envida, Stichting MeanderGroep Zuid- Limburg en Zuyderland werken in deze Coöperatie samen. Partijen willen met deze coöperatie de krachten ter ondersteuning van de jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar bundelen. Partijen blijven zelfstandig actief; de Coöperatie contracteert dus niet zelfstandig met gemeenten.

Envida Services B.V.

Service van Envida biedt haar leden een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van wonen, zorg en welzijn, waarmee het leven thuis vergemakkelijkt wordt. Leden kunnen terecht voor aanvullende zorg en gemak aan huis, maar ook voor personenalarmering, gezondheidstrainingen en bewegingsactiviteiten. Inwoners van onder meer Maastricht en Heuvelland kunnen lid worden. Meer informatie vind je op de website van Service van Envida.

Geboortezorg Limburg B.V.

Geboortezorg Limburg is de overkoepelende naam van vier kraamzorgorganisaties: Meander Kraamzorg, Kraamcentrum Schellings, GroeneKruis Kraamzorg en GroeneKruis Domicura Kraamzorg. In deze organisatie participeren Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg en Stichting Envida als aandeelhouder. Geboortezorg Limburg telt 300 medewerkers die samen per jaar in Limburg ca. 3.000 kraambedden verzorgen.

De Keuken van Limburg B.V.

In de Keuken van Limburg worden maaltijdcomponenten samengesteld, bereid en verpakt voor de cliënten van vooral Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg en Stichting Envida. Daarnaast worden maaltijdcomponenten geproduceerd voor een beperkt aantal zorgorganisaties en voor een commerciële organisatie die maaltijden thuis bezorgt. In de Keuken van Limburg B.V. participeren, ieder voor 50%, Stichting Envida en de Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg.

Martha Flora Maastricht BV

In 2013 hebben Stichting Envida en Martha Flora Beheer B.V. ( ieder voor 50%)  Martha Flora Maastricht B.V. opgericht. Martha Flora Maastricht B.V. richt zich op de particuliere verpleegzorg voor cliënten met dementie. Op de website van Martha Flora vind je meer informatie.

Envida Proper B.V.

Envida Proper B.V. verzorgt de schoonmaak van de locaties en kantoren van Envida. Daarnaast worden binnen een aantal locaties zorg ondersteunende taken (linnenverzorging, logistiek) uitgevoerd. In Envida Proper B.V. participeert naast Stichting Envida de entiteit Vebego Facility Services B.V.

 

DEEL DEZE PAGINA OP