Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Werkinstructie wel/niet reanimeren beleid van cliënten registreren in ONS

Werkinstructie wel/niet reanimeren beleid van cliënten registreren in ONS

In het kader van advanced care planning vraagt elke (wijk)verpleegkundige bij een intake en herindicatie aan de cliënt of hij/zij een wel of niet reanimeren wens heeft en legt dit op de juiste manier vast in het ONS systeem.
 

UITVOERING

 • Vraag aan de cliënt of hij/zij wel/niet gereanimeerd wenst te worden;
 • Indien de cliënt al een niet reanimeren wilsverklaring bij de huisarts heeft vastliggen dan vraag toestemming aan de cliënt om dit op te vragen bij de huisarts en laat dit via veilig mailen naar jou toezenden.
 • Indien de cliënt (nog) geen niet reanimeren wilsverklaring bij de huisarts heeft vastliggen maar dit wel zijn/haar wens is dan vul jij dit samen met de cliënt in, vervolgens vraag je aan de cliënt toestemming om dit met de huisarts te delen via veilig mailen;
 • Indien een cliënt (nog) geen beslissing kan maken, dan spreek je met de cliënt af dat je hier uiterlijk 6 weken later op terug komt en doorloop je de stappen opnieuw.
 • Elke 6 maanden wordt deze wens opnieuw geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

WAAR EN HOE WORDT DIT VASTGELEGD IN HET ONS SYSTEEM

 • Open het ONS systeem;
 • Zoek de cliënT op naam;
 • Ga naar het tabblad overzicht;
 • Ga vervolgens naar medisch overzicht;
 • Ga vervolgens naar medisch beleid;
 • Ga vervolgens naar toevoegen nieuw medisch beleid;
 • Vul bij reanimeren ja of nee in;
 • Upload indien de cliën een niet reanimeren wens heeft de wilsverklaring tot niet reanimeren (zie protocollen);
 • Klik vervolgens op opslaan;
 • Vervolgens verschijnt er een icoon bij de cliënT (rood= niet reanimeren, groen=wel reanimeren).

VERANTWOORDELIJK:

 • Verpleegkundige niveau 4-6

PROTOCOLLEN:

DEEL DEZE PAGINA OP