Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Meest gestelde vragen vastleggen wel/niet Reanimeren in ONS

Meest gestelde vragen vastleggen wel/niet Reanimeren in ONS

Meest gestelde vragen vastleggen wel/niet Reanimeren in ONS?
 
 1. Wanneer stel ik de vraag: “Wel/Niet Reanimeren” aan een cliënt? In het kader van vroegtijdige zorgplanning (Advanced care Planning) is het belangrijk om bij iedere nieuwe cliënt in zorg deze wens te weten. Er kunnen altijd onvoorziene situaties ontstaan, waarbij het belangrijk is om op de hoogte te zijn van de Wel/Niet -Reanimeren-wens
 2. Hoe vaak dien ik de keuze “Wel/Niet Reanimeren” met een cliënt te evalueren? Nadat de wens bekend is wordt deze bij elke halfjaarlijkse evaluatie geëvalueerd en de uitkomst vastgelegd in ONS Medisch beleid. Indien een cliënt nog geen keuze gemaakt heeft wordt geadviseerd om het onderwerp met de huisarts te bespreken en komt de (wijk)verpleegkundige na 6 weken terug voor evaluatie en vastlegging van de Wel/Niet-Reanimeren—wens.
 3. Wie vraagt naar de wens “Wel/Niet Reanimeren” aan een cliënt? Het dient te gebeuren door de (wijk)verpleegkundige die de intake doet en die de wens ook blijft evalueren/volgen. Echter het hele wijkteam dient alert te zijn op een juist ingevuld reanimatie-beleid bij de cliënten, zodat de zorg juist afgestemd is. Dit biedt een houvast en geeft richting aan het wijkteam.
 4. Waar in ONS voer ik het Wel/Niet Reanimeren-beleid in? Via: Overzicht->Medisch overzicht->Medisch beleid-> Toevoegen: nieuw medisch beleid -> Reanimeren beslissing keuze maken tussen: ja/nee/onbekend. Koppeling van ingevulde formulieren: onder Medisch beleid. 
 5. Hoe voer ik in ONS het Wel/Niet Reanimeren-beleid in en waar vind ik de juiste formulieren? Pallialine:  formulier “ Uniform vastleggen proactieve zorgplanning” *Schriftelijke wilsverklaring Niet Reanimeren via de EnvidaWijzer uitprinten. *Doelen en voorkeuren van de cliënt voor toekomstige medische behandelingen en zorg kunnen tevens in het zorgplan worden opgenomen.
 6. Met welke personen bespreek ik het Wel/Niet Reanimeren-beleid? Met de cliënt/mantelzorg/huisarts/specialist/teamgenoten. De wens dient gedocumenteerd te zijn in het ziekenhuis, bij de huisarts en bij Envida, zodat er geen onnodig medische handelingen verricht worden.
 7. Hoe kan een cliëntzijn wensen officieel vastleggen? Indien wilsbekwaam
  1. via een schriftelijke wilsverklaring niet reanimeren met: *achternaam en voornamen voluit, *geboortedatum en plaats, *handtekening en datum ondertekening
  2. via een penning
  3. via een tatoeage met NR op de borst
 8. Is er een handtekening van een huisarts nodig? Artsen en naasten hoeven niet te ondertekenen. Met het invullen van de wilsverklaringen legt de client zijn individuele wens vast. De partner en/of kinderen en de arts hoeven de wilsverklaringen dus niet te ondertekenen. Het is natuurlijk wel van belang dat de cliënt de verklaringen met hen bespreekt.
 9. Mag ik reanimeren?
 • Ja, indien bekwaam.
 • Indien onbekwaam, volg de instructies van 112!

Zie ook het ‘Reanimatiebeleid Envida Wijkzorg’ op de EnvidaWijzer

DEEL DEZE PAGINA OP