Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Bonus voor aandragen nieuwe collega

Onze cliënten in de wijken en woonzorgcentra verdienen de best mogelijke zorg. Die krijgen ze, dankzij al onze zorgtoppers. Maarrr, het wordt steeds moeilijker om die hoge kwaliteit van zorg te blijven leveren omdat we niet altijd genoeg ‘handen aan het bed hebben’. De zorgvraag neemt namelijk toe en de zorg wordt bovendien steeds complexer.

WIL JE OOK IEMAND AANDRAGEN? KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE.

We hebben dus meer mensen nodig om aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen. We zetten de vacatures op alle mogelijke manieren uit: op onze website, via Limburgvac, advertenties in lokale bladen en via onze sociale media kanalen. We willen echter ook onze eigen medewerkers vragen om te helpen bij het vinden van nieuwe collega’s. We willen je daar bovendien voor belonen: als je erin slaagt om een nieuwe collega aan te dragen, ontvang je een nationale bioscoopbon en een VVV-dinercheck ter waarde van € 100,- gezamenlijk.

Voor het aandragen van een nieuwe medewerker die in een schaarse functies komt werken, geldt een extra bonus van € 400,- te besteden aan een team activiteit naar keuze.

De schaarse functies binnen Envida zijn:

 • Verzorgende niveau 3
 • Verzorgende niveau 3 IG
 • Verzorgende (intramuraal)
 • Verpleegkundige niveau 4
 • Wijkverpleegkundige
 • Verpleegkundige van Dienst
 • VTT verpleegkundige
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • GZ-psycholoog
 • Jeugdarts
 • Jeugdverpleegkundige
 • Stafarts
 • Stafverpleegkundige
 • Coördinator cursussen

De € 400,- bonus voor je team geldt ook als je een externe BBL-Leerling aandraagt die bij ons de opleiding gaat doen.

GELDT DEZE BONUS VOOR IEDEREEN? JA, HOEWEL ER WEL ENKELE VOORWAARDEN ZIJN.

 • Je bent in dienst bij Stichting Envida, JGZ en GroeneKruisDomicura Huishoudelijke Hulp: vast of tijdelijk en ook als je een nul-urencontract hebt. Oproepkrachten met een nul-urencontract moeten minimaal 6 uur gemiddeld per week werkzaam zijn geweest in een periode van drie maanden.
 • De collega die je aandraagt (medewerker of leerling) moet minimaal drie maanden in dienst blijven; 
 • Tijdig invullen en inleveren van het formulier. Doe dat voor de door jou aangedragen nieuwe collega in dienst treedt. De regeling geldt namelijk niet met terugwerkende kracht.

Uitgesloten van deze regeling zijn medewerkers van de afdeling HR en leidinggevenden (teamleiders, wijkmanager en directie), en de medewerkers van Geboortezorg Limburg..

DEEL DEZE PAGINA OP