Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Bonus aandragen nieuwe collega

Na het lezen van de procedure kun je een e-mail sturen naar hrservicecenter@envida.nl met de volgende gegevens: 

 • je eigen naam en personeelsnummer
 • voor- en achternaam van de nieuwe medewerker en de functie die hij/zij gaat vervullen

WIL JE OOK IEMAND AANDRAGEN? KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE.

De regeling

Wij verlenen elke dag de beste zorg aan onze cliënten. Dat doen we in de zorgcentra en in de wijken. De zorgvraag neemt alsmaar toe. Dat betekent dat we steeds meer collega's nodig hebben om aan die stijgende vraag te kunnen voldoen.

Ken je iemand uit je omgeving die een goede bijdrage zou kunnen leveren aan onze zorg, dan kun je deze persoon aandragen binnen de organisatie. Wanneer je aan de voorwaarden (zie onder) voldoet, word je beloond met een nationale bioscoop- en een VVV-dinercheck ter waarde van €100,- samen.  

Voor het aandragen van een nieuwe medewerker die in een schaarse functies komt werken, geldt een extra bonus van € 400,- te besteden aan een team activiteit naar keuze. 

Onderstaande geldt per per 1 september 2018

Voor aanbrenger:

 • € 80,- dinercheck + € 20,- bioscoopbon = € 100,- bij het aandragen van een nieuwe medewerker
 • € 400,- te besteden aan een team activiteit bij aandragen nieuwe medewerker /leerling in schaarse functie

Schaarse functies:

 • Verzorgende niveau 3
 • Verzorgende niveau 3 IG
 • Verzorgende (intramuraal)
 • Verpleegkundige niveau 4
 • Wijkverpleegkundige
 • Verpleegkundige van Dienst
 • VTT verpleegkundige
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • GZ-psycholoog
 • Jeugdarts
 • Jeugdverpleegkundige
 • Stafarts
 • Stafverpleegkundige

Wil je in aanmerking komen voor deze regeling, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Regeling geldt alleen voor Stichting Envida, JGZ en de Huishoudelijke Hulp niet voor geboortezorg;
 • Aanmelding via e-mail vóórdat nieuwe medewerker in dienst treedt bij Envida. Het is dus niet mogelijk om met terugwerkende kracht van de regeling gebruik te maken;
 • De nieuwe medewerker/BBL-leerling  moet minimaal drie maanden in dienst blijven;

Medewerker die aanbrengt, stuurt een e-mail naar hrservicecenter@envida.nl met de volgende gegevens:  je eigen naam en personeelsnummer en de voor en achternaam van de nieuwe medewerker en de functie die hij/zij gaat vervullen.

Oproepkrachten met 0-uren contracten zijn minimaal 6 uur gemiddeld per week te werk gesteld gedurende de periode van drie maanden waarop wordt teruggekeken.

Iedereen met een dienstverband bij Envida, dus ook tijdelijk of een nul-uren-contract kan iemand aandragen. Uitgesloten van deze regeling m.b.t. het aandragen van een nieuwe collega zijn leidinggevenden (teamleiders, wijkmanager en directie) en de afdeling HR.

Proces:

Nadat medewerker aangedragen is en drie maanden  in dienst is gaat er een signaal vanuit het HR servicecenter  naar de betreffende HR adviseur + teamleider. De HR adviseur handelt het verder af.

DEEL DEZE PAGINA OP