Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Grubbeveld

Naar alle zorgcentra

Grubbeveld

Als u vanwege uw ziekte of ouderdom niet meer thuis kunt wonen, kunt u tijdelijk of blijvend verhuizen naar een woonzorgcentrum van Envida. In totaal hebben wij achttien woonzorgcentra in Maastricht en het Heuvelland. Grubbeveld in Maastricht is er daar een van. Ook het hospice Trajectum in Maastricht is onderdeel van Envida.
 

OVER GRUBBEVELD
Woonzorgcentrum Grubbeveld is een expertisecentrum waar zorg, welzijn en behandeling wordt verleend aan
psychogeriatrische- en gerontopsychiatrische bewoners. Het biedt plek aan 92 bewoners. Daarnaast is er ook nog een Dagbehandeling voor cliënten die overdag behandeling nodig hebben.

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. ‘Net zoals thuis, maar dan in een ander huis’. Wij ondersteunen daarbij en bieden een veilige en warme woonomgeving.
Juist omdat wij zoveel waarde hechten aan het behoud van de eigen regie op uw leven, is het zaak dat wij goed op de hoogte zijn van wat elke afzonderlijke bewoner belangrijk vindt in het leven en wat hij/zij nog allemaal
wil.

Op het gebied van ontspanning en dagbesteding wordt er rekening gehouden met persoonlijke wensen en behoeften. Er vinden allerlei activiteiten plaats zoals zwemmen, boodschappen doen, uitstapje  met de duofiets, rolstoelfiets, wandelen, sporten, houtbewerking, kienen enz.

De dagbesteding kan in groepsverband plaatsvinden of individueel.

Dagbehandeling.

De dagbehandeling is bedoeld voor mensen die nog thuis kunnen wonen en waarbij er behoefte is aan extra zorg, ondersteuning en behandeling, vanwege hun beginnende dementie en/of jong dementerend. Het uitgangspunt is zo lang mogelijk behouden van de eigen woon- en leefsituatie. Tevens ontlast de dagbehandeling de mantelzorgers, waardoor zij langer de zorgtaak kunnen volhouden.

Het doel van de dagbehandeling is om de resterende capaciteiten van de cliënten te behouden en verdere achteruitgang te vertragen. Daarbij staat de zelfstandigheid en eigenwaarde van de cliënt centraal. Het aanbod is gericht op individuele doelstellingen en bestaat uit begeleiding, activering, sociale contacten en verzorging. Tevens biedt de dagbehandeling  een omgeving waar een cliënt zich veilig en geborgen voelt en zich zelf kan zijn.

Familie en mantelzorgers kunnen bij de dagbehandeling terecht voor advies en begeleiding.

De afdeling Acute PG is weliswaar niet gevestigd in deze locatie, maar maakt wel onderdeel uit van expertisecentrum Grubbeveld. 

PRAKTISCHE ZAKEN

Restaurant De Arc
Er is in Grubbeveld één restaurant dat door de bewoners en het personeel wordt gebruikt: de Arc.

Stilteruimte en kerkdienst
Grubbeveld heeft een kleine stilteruimte, een plek voor bezinning. In kapel de hoeksteen wordt iedere zondag een misviering gehouden (Mondriaan). Participatie en begeleiding van familieleden stellen wij zeer op prijs.

Persoonlijke verzorging
Binnen Grubbeveld zijn een tandarts, mondhygiëniste en pedicure aanwezig.

TV
In Grubbeveld is geen centrale aansluiting. Wie bij ons komt wonen, kan een Digitenne aanvragen bij KPN.

Wasgoed
Er hoeft geen beddengoed, badhanddoeken en washandjes van thuis mee te worden genomen. Envida verstrekt die kosteloos. Ook het wassen ervan gebeurt op kosten van Envida.  
Voor de aanschaf, het wassen en/of herstel van het zogeheten ‘persoonsgebonden wasgoed’ en het eigen linnengoed is de bewoner zelf verantwoordelijk. Denk aan bovenkleding, ondergoed, nachtkleding, zakdoeken, tafelkleedjes en theedoeken.   
Zelf de was doen, of dit overlaten aan familieleden, kost tijd en kan een heel gedoe zijn. Het is gemakkelijker om de kleding en linnengoed te laten wassen door een wasserij. Envida werkt onder andere samen met Nedlin, een professionele wasserij waarmee wij goede afspraken hebben gemaakt. Voor deze dienstverlening betaalt u € 67,62 per 4 weken. Wilt u hier meer informatie over of heeft u vragen aan Nedlin, dan kunt u contact opnemen. Dat kan per e-mail: pgw@nedlin.com of telefonisch: 045 521 37 70 (bereikbaar ma-vrij 8:00-17:00 uur)

DEEL DEZE PAGINA OP
Contactgegevens
Vijverdalseweg 10
6226 NB Maastricht

043-407 75 00