Hoe kunnen wij u helpen?

Grubbeveld

Naar alle zorgcentra

Grubbeveld

Als u vanwege uw ziekte of ouderdom niet meer thuis kunt wonen, kunt u tijdelijk of blijvend verhuizen naar een woonzorgcentrum van Envida. In totaal hebben wij vijftien woonzorgcentra in Maastricht en het Heuvelland. Grubbeveld is daar één van.
 
Contactgegevens
Vijverdalseweg 10
6226 NB Maastricht

043-407 75 00

MAATREGELEN VANWEGE CORONA

BEZOEK
Per dag mag een bewoner maximaal 1 bezoeker ontvangen (+ eventueel kinderen tot en met 12 jaar uit hetzelfde huishouden). Dit geldt allen voor de units A, B en E.

Unit D is vanwege corona gesloten voor bezoek.

OVER GRUBBEVELD
Woonzorgcentrum Grubbeveld is binnen Envida de locatie waar al enkele jaren zorg en behandeling aan bijzondere doelgroepen wordt geboden. Sinds 2010 heeft Grubbeveld zich, naast de zorg aan reguliere psychogeriatrische cliënten (PG), geprofileerd als bovenregionale locatie voor de bijzondere doelgroepen jong dementerenden (JD) en voor gerontopsychiatrische cliënten (GP-PG). In totaal wonen er 92 bewoners.

Grubbeveld heeft de afgelopen jaren reeds een specifieke zorg- en behandelaanbod ontwikkeld voor bijzondere doelgroepen waarbij veel aandacht uitgaat naar het onderzoeken en verhelpen van  en anticiperen op onbegrepen gedrag op het individuele niveau.

Het gebouw bestaat grotendeels uit laagbouw en daardoor heeft u ook binnenshuis direct contact met de landelijke omgeving. Deze nodigt uit voor een wandeling, waarbij onder andere de nabijgelegen dierenboerderij “De Grubbe” bezocht kan worden.  

Bekijk hier rechts ons filmpje over het wonen en werken in Grubbeveld. 

Op het gebied van ontspanning en dagbesteding wordt er rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en behoeften. Er vinden allerlei activiteiten plaats zoals zwemmen, boodschappen doen, uitstapje  met de duofiets, rolstoelfiets, wandelen, sporten, houtbewerking, kienen  enz.

De dagbesteding kan in groepsverband plaatsvinden of  individueel.

Dagbehandeling.

De dagbehandeling is bedoeld voor mensen die nog thuis kunnen wonen en waarbij er behoefte is aan extra zorg, ondersteuning en behandeling, vanwege hun beginnende dementie en/of jong dementerend. Het uitgangspunt is zo lang mogelijk behouden van de eigen woon- en leefsituatie. Tevens ontlast de dagbehandeling de mantelzorgers, waardoor zij langer de zorgtaak kunnen volhouden.

Het doel van de dagbehandeling is om de resterende capaciteiten van de cliënten te behouden en verdere achteruitgang te vertragen. Daarbij staat de zelfstandigheid en eigenwaarde van de cliënt centraal. Het aanbod is gericht op individuele doelstellingen en bestaat uit begeleiding, activering, sociale contacten en verzorging. Tevens biedt de dagbehandeling  een omgeving waar een cliënt zich veilig en geborgen voelt en zich zelf kan zijn.

Familie en mantelzorgers kunnen bij de dagbehandeling terecht voor advies en begeleiding.

 Klik hier voor meer informatie.

DEEL DEZE PAGINA OP

Als u hier klikt gaat u akkoord met het gebruik van cookies en scripts die gebruikt worden door Google voor de werking van deze kaart.

Envida neemt deel aan Zorgkaart Nederland. Deze landelijke waarderingssite voor de zorg is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF. Mensen die zorg ontvangen, hebben de mogelijkheid om (de kwaliteit van) hun zorgverlener te waarderen aan de hand van zes thema’s op de website, inclusief een toelichting daarop. Op die manier verzamelt ZorgkaartNederland kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. De website is daarmee een zeer bruikbare informatiebron voor mensen die informatie zoeken over een zorgverlener. De waarderingen helpen hen om een weloverwogen keuze te maken. Voor Envida zijn de waarderingen op zorgkaartnederland.nl een impuls voor continue kwaliteitsverbetering.