Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Acute PG

Naar alle zorgcentra

Acute PG

De afdeling acute Pg van Envida is er voor mensen bij wie de cognitieve problemen zo ernstig zijn dat ze per direct opgenomen moeten worden, omdat thuis wonen niet meer verantwoord is
 

Ze vormen een gevaar voor zichzelf of voor hun familieleden. Dat is dan ook de reden waarom de afdeling gesloten is: cliënten kunnen niet alleen de afdeling verlaten.

Vaak is er sprake van een spoedopname. Daarom kunnen opnames 24/7 plaatsvinden. Ook biedt Acute Pg de mogelijkheid voor vakantieopnames. Bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger op vakantie wil of door omstandigheden tijdelijk niet de zorg kan bieden in de thuissituatie. Acute Pg biedt een veilige omgeving waarin de cliënt geobserveerd kan worden en de situatie voor hem of haar kan worden gestabiliseerd.

TIJDELIJK VERBLIJF

Opname op de acute Pg is voor maximaal 3-6 weken. Mocht dit te kort zijn, zal er in overleg met de arts bekeken worden hoe lang opname verlengd kan worden. In de periode van verblijf bij Acute Pg brengen wij de cliënt zo goed mogelijk in kaart. Wat heeft hij nodig, welke omgeving past het beste bij hem? Vervolgens gaan wij kijken naar een passende plek. In die besluitvorming betrekken wij ook de cliënt en de familieleden.

GEPASTE ZORG

Wanneer duidelijk is dat de cliënt terug naar huis kan, wordt in overleg met de thuiszorgorganisatie gepaste zorg opgestart. Als duidelijk is dat de cliënt niet meer naar huis kan, wordt er gezocht naar een geschikte woonomgeving. Hierin proberen we daar waar mogelijk rekening te houden met de voorkeur van de cliënt. Dit is echter niet altijd mogelijk en zou het kunnen gebeuren dat iemand nog naar een andere plek moet verhuizen alvorens er plek is op voorkeurslocatie.

BEHANDELTEAM

Het behandelteam bestaat uit de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeute, psychologen, logopediste, diëtist. Deze zijn vanaf dag 1 nauw betrokken bij het opstellen van het behandelplan. Het team van verzorgende en verpleegkundigen is dagelijks bezig met het opstellen en bijstellen van het zorgplan. De activiteiten proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele cliënt en daar waar het kan ook zeker groepsactiviteiten. Vanwege de 24 uurs opname bij Acute PG is het een zeer dynamische afdeling die niet vergelijkbaar is met een afdeling waar de cliënt uiteindelijk gaat wonen.

BEZOEKUREN

U bent van harte welkom om uw naaste te bezoeken. Dat kan van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

AANTAL PERSONEN DAT OP BEZOEK KOMT

Om te voorkomen dat er te veel onrust op onze afdeling is en onze bewoners te veel prikkels krijgen, vragen wij u vriendelijk om met niet meer dan 2 personen op bezoek te komen. Mocht u toch met meer mensen op bezoek willen komen, dan bent u van harte welkom om met uw familielid naar het restaurant van Vitala+ te gaan

DEEL DEZE PAGINA OP
Contactgegevens
Gronsvelderweg 140
6229 VN Maastricht

043 - 2050052
Graag bellen na 11.00 uur
i.v.m. zorgmoment