Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Samenwerken aan duurzame zorg

Samenwerken aan duurzame zorg

Envida ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
 

Envida sluit zich aan bij de Green Deal Duurzame Zorg. Dit betekent dat we ons actief inzetten voor een groenere en klimaatneutrale zorg. Bestuursvoorzitter Roger Ruijters heeft op 17 april zijn handtekening gezet onder de afspraken met het Ministerie van VWS.

In de Green Deal is vastgelegd hoe partijen werken aan het verduurzamen van de zorg. Roger Ruijters: ‘Bij Envida zijn we ons bewust van het belang om de wereld ook voor komende generaties zo goed mogelijk achter te laten. Duurzaamheid en het tegengaan van verspilling staan nadrukkelijk op onze agenda en zijn onderdeel van onze meerjarenstrategie. Dat we ons aansluiten bij de Green Deal ligt daarom voor de hand.’’

Milieuthermometer
De ‘Milieuthermometer Zorg’ van de branchevereniging Milieu Platform Zorgsector helpt daarbij om de verduurzaming op verschillende onderdelen in de bedrijfsvoering zichtbaar te maken.

Op een groot aantal gebieden die met behulp van dit systeem worden getoetst, heeft Envida de afgelopen jaren al milieuvriendelijke keuzes gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld oude dienstkleding ingeleverd voor hergebruik, heeft het printpapier het EU Ecolabel, wordt het wagenpark duurzaam en werkt schoonmaakbedrijf Proper met een milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en een minimaal gebruik van water.

De meeste gebouwen van Envida beschikken inmiddels over een energielabel A en de eerste twee woonzorgcentra zijn  al volledig gasloos. Ook door andere aanpassingen is het energieverbruik de afgelopen jaren flink teruggedrongen.

De komende tijd blijft Envida zich verder ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt nu het scheiden van afval ingevoerd. Daarmee is Envida klaar om zich officieel te kunnen laten certificeren, deze certificering wordt om te beginnen aangevraagd voor het hoofdkantoor en de woonzorgcentra De Zeven Bronnen, Wilgenhof, Larisa en Hagerpoort. De andere locaties zullen daarna snel volgen.

Net als thuis
Roger Ruijters: ‘De goede gewoonten die veel van onze medewerkers thuis al hebben, zoals het scheiden van afval en bewust omgaan met de thermostaat, kunnen ze nu ook toepassen op de werkvloer. Samen zetten we ons er voor in dat ook de (klein)kinderen in een duurzame wereld kunnen opgroeien.”

DEEL DEZE PAGINA OP