Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Onvrijwillige zorg, nee tenzij

Onvrijwillige zorg, nee tenzij

Dat is het belangrijkste uitganspunt voor onvrijwillige zorg (OVZ) binnen Envida. Het betekent dat we in principe niets doen wat de bewoner niet wil, behalve wanneer daardoor ernstig nadeel kan ontstaan, voor de bewoner zelf of voor zijn omgeving. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in gevaar komt. In dat geval kan OVZ worden gezien als een laatste redmiddel. Als we OVZ inzetten, gebeurt dat in overeenstemming met de Wet Zorg en Dwang (WZD) en op een manier die is afgestemd met onze cliëntenraden.
 

OVERGANG NAAR WET ZORG EN DWANG
Sinds 2020 is de wet BOPZ vervangen door de Wet Zorg en Dwang. De overgang naar de nieuwe wet is binnen onze woonzorgcentra voorbereid door een speciale regiegroep. Twee leden daarvan, teamleider Diana Kil en psycholoog Joppe Lieverse praten in dit filmpje hun collega’s bij. 

Filmpje over de overgang naar de nieuwe Wet Zorg en Dwang


KAN HET ANDERS?
Even een rolstoel op de rem zetten. Een bewoner die naar buiten wil weghalen bij de voordeur. Twee voorbeelden van onvrijwillige zorg die in het verleden vaak werden toegepast. Met de beste bedoelingen, maar het is wel OVZ. De nieuwe wet - en belangrijker nog Envida’s visie  Leven toevoegen aan de dagen -  vraagt dat we hier voortaan op een andere manier naar kijken en ons elke keer afvragen: Kan het anders? Wanneer we toch Onvrijwillige Zorg inzetten, gebeurt dat in overleg met de naasten en volgens een speciaal stappenplan. 

BEKIJK HIER HET FILMPJE OVER LEVEN TOEVOEGEN AAN DE DAGEN

WZD-KERNTEAM
Elk woonzorgcentrum van Envida heeft een speciaal WZD-kernteam dat zich buigt over de inzet van Onvrijwillige Zorg. Dit team bestaat uit een teamleider, kwaliteitsverpleegkundige, coördinator WWZ, medisch verantwoordelijke, psycholoog, fysiotherapeut en WZD- functionaris die niet bij de zorgverlening op de locatie betrokken is. 


 

DEUREN OPEN IN KLEIN GULPEN
Nu houden we vaak nog de deuren van sommige afdelingen dicht, om te voorkomen dat  bewoners met dementie van de afdeling afgaan. Hoe het anders kan, zien we in het filmpje over Klein Gulpen. Daar zijn sinds twee jaar de deuren open. In het begin was het spannend, maar inmiddels varen bewoners, hun familie en medewerkers er wel bij. Klik op de afbeelding om het filmpje te kunnen zien.


VERTROUWENSPERSONEN
Heeft u een vraag of klacht over de geboden onvrijwillige zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met:

Algemeen nummer bij geen gehoor : 088-929 40 99

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de folder die u kunt downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken.

KLACHTENCOMMISSIE WET ZORG EN DWANG
Voor de behandeling van klachten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) geldt een aparte procedure. Op grond van de Wzd moeten klachten over de beslissingen en het nakomen van verplichtingen in het kader van het verlenen van onvrijwillige zorg die genoemd zijn in artikel 55 van die wet beoordeeld worden door een externe klachtencommissie. Dit is de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Meer informatie vindt u op: www.kcoz.nl. e-mail: info@kcoz.nl. telefoon: 085-0772060.

Wilt u meer lezen over de Wet Zorg en Dwang? Klik op onderstaande link van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. https://www.dwangindezorg.nl/wzd

DEEL DEZE PAGINA OP