Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Eerste wijkverpleegkundige dag: bij Envida doen we het samen

Eerste wijkverpleegkundige dag: bij Envida doen we het samen

Inspireren, kennis uitwisselen, netwerken en verbinden. Dat was de insteek van de wijkverpleegkundige dag die Envida op 1 november organiseerde in de Greune Zoal aan de Tongerseweg in Maastricht. Een terugblik.

Wijkverpleegkundigen (in opleiding), teamleiders en staf wijkverpleging, CVA-coördinatoren, vpt-medewerkers. Het zijn er rond de zeventig en ze zorgen voor een drukbezochte Greune Zoal, de repetitieruimte van harmonie Sint Petrus en Paulus. In het uur voordat alle stoelen bezet zijn, vertelt dagvoorzitter, wijkverpleegkundige en ambassadeur van de wijkzorg Michelle Meertens: ’Dit wordt de eerste wijkverpleegkundige dag van Envida en hopelijk volgen er meer. We hebben die dag onder andere in het leven geroepen om onze wijkverpleegkundigen uit de verschillende regio’s fysiek bij elkaar te brengen.’

EIGEN BUBBEL
’Dat heeft voor een deel te maken met de coronatijd. Toen werkte en leefde iedereen in zijn eigen bubbel, waardoor nauwelijks onderlinge ontmoetingen konden plaatsvinden. Daarnaast is de wijkverpleging vanuit het extramurale karakter altijd al veel “buiten” en zijn de gelegenheden om elkaar te treffen schaars. ’ Senior beleidsadviseur wijkzorg Mariska de Bont vult aan: ’De wijkverpleegkundige dag is evengoed bedoeld om afwijkende werkwijzen op elkaar af te stemmen, zodat er één gezamenlijk Envida-beeld ontstaat.’

WORKSHOPS INDICATIESTELLING, VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP EN WIJKANALYSE
Michelle: ‘Onze nieuwe directeur wijkzorg Ingrid van der Veld verzorgt het openingswoord, waarna – onderbroken door een pauze – twee workshoprondes plaatsvinden. De drie thema’s zijn indicatiestelling, verpleegkundig leiderschap en wijkanalyse. De aanwezige wijkverpleegkundigen hebben zich vooraf ingeschreven voor deelname aan twee van de drie workshops. Tijdens de workshop indicatiestelling behandelen experts uit het land samen met Envida-collega’s enkele casussen waarin de vraag naar voren komt: waarom indiceert de ene wijkverpleegkundige zo en een collega anders? Het bereiken van meer evenwicht rond indicatiestellingen is hierbij het uitgangspunt.’

PRAKTIJKVOORBEELDEN
’De workshop verpleegkundig leiderschap is bedoeld om je als wijkverpleegkundige helemaal tot je recht te laten komen in je functie.’ Mariska: ’Om dit onderwerp te verduidelijken en te verlevendigen, maken we gebruik van meerdere praktijkvoorbeelden.’ Michelle: ’De workshop wijkanalyse ten slotte laat zien hoe je een wijkscan kunt maken door cijfermatige en andere informatie te verzamelen over de doelgroepen in de wijk.’ Mariska: ’Dat is vooral van belang nu meer ouderen langer thuis blijven wonen en in toenemende mate te maken krijgen met ouderdomsproblematiek. Door een goede wijkanalyse te maken, komen ze sneller in beeld en kunnen we sneller de juiste zorg bieden.’

EERSTE ERVARINGEN DELEN
Als alle stoelen bezet zijn, deelt directeur wijkzorg Ingrid van der Veld in het openingswoord haar eerste ervaringen na een maand in haar nieuwe functie. Ze vat die ervaringen samen met de woorden ’kleurrijk’, ’enthousiasme’, ’professionals’ en ’ondernemerschap’. Wat dat laatste woord betreft, wijst ze erop dat een teveel aan ondernemerschap het risico met zich meebrengt van een ’prettige chaos’, hoewel het in de basis goed zit met dat ondernemerschap. Versimpeling, verbinding, verbetering en vernieuwing zijn nodig om een einde te maken aan de eilandjes in de wijkzorg. Daardoor ontstaat meer eenduidigheid en neemt de onderlinge samenwerking toe. Ook daarvoor is deze dag zeker bedoeld, voegt ze daaraan toe.

MEERJARENSTRATEGIE 2021-2025
Dan neemt Ingrid de zaal mee in de meerjarenstrategie 2021-2025 van Envida. Werken met plezier, werken aan de zorg van morgen en investeren in een solide en slagvaardige organisatie zijn de drie ambities die vooropstaan binnen die strategie. Vervolgens betrekt ze de aanwezigen via een ontspannen vraag-en-antwoordspel nog meer bij hun eigen organisatieonderdeel. Ze vraagt onder andere of iemand weet uit hoeveel medewerkers de wijkzorg van Envida bestaat. En wat is het antwoord op de vraag hoeveel reguliere wijkteams er zijn en hoeveel cliënten zorg krijgen? Daarnaast gaf Ingrid inzicht in de omzetcijfers.

EXTRA STAPJE ZETTEN
De gastspreker die het einde van de bijeenkomst inluidt is zzp-wijkverpleegkundige en docent verpleegkunde Marjolein Zilverentant. Zij komt maar al te graag in contact met collega’s die echt voor hun vak staan en vanuit beroepstrots werken. Marjolein inspireert de zaal om net dat ene stapje extra te zetten door met veel liefde te vertellen over het belang en de waarde van medewerkers in de thuiszorg. Daarmee geeft ze een extra accent aan de sowieso al geslaagde bijeenkomst. De dag wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Ook die staat volledig in het teken van waar het deze dag om gaat: bij Envida doen we het samen.

DEEL DEZE PAGINA OP