Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Wijkverpleegkundigen doen jullie mee? 

Vraag jij jezelf soms ook af of je die lastige casus wel goed hebt aangepakt? Vind je het belangrijk om je eigen professioneel handelen te toetsen en wil jij samen met collega’s de kwaliteit van de indicatiestelling verbeteren? Doe dan mee met de pilot intercollegiale toetsing. 
 

Wat is intercollegiale toetsing? 

Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij verpleegkundigen hun eigen handelen  toetsen volgens een vaste systematiek. De dagelijkse praktijk wordt getoetst aan geldende kwaliteitsnormen. Individueel en gezamenlijk worden lessen getrokken. Het doel van  intercollegiale toetsing is ‘het vergroten van de kwaliteit van het professioneel handelen van wijkverpleegkundigen’. Een groep voor intercollegiale toetsing bestaat uit 7 à 9 wijkverpleegkundigen en een procesbegeleider en komt vier keer per jaar bij elkaar. 

Doelstelling en resultaat van de pilot 

In de pilot ligt de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van de indicatiestelling als onderdeel van het verpleegkundig cyclisch proces. In de pilot worden de uitgangspunten, randvoorwaarden en de werkwijze voor intercollegiale toetsing bij Envida uitgewerkt om zo intercollegiale toetsing verder uit te rollen binnen de wijkzorg. De pilot wordt geëvalueerd en waar nodig wordt de werkwijze aangepast.  

Wijkverpleegkundigen gezocht  

16 deelnemers intercollegiale toetsing gezocht  
Voor de twee pilotgroepen intercollegiale toetsing zoeken we 16 enthousiaste wijkverpleegkundigen, die aan de slag willen om de indicatiestelling verder te verbeteren. Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met een goede spreiding over de wijken.  

Aanmelden 
voor deelname aan een van de pilotgroepen kan door voor 20 september een mail te sturen naar Mariska de Bont (mariska.de.bont@envida.nl).  

Drie procesbegeleiders gezocht 

Daarnaast zoeken we  drie procesbegeleiders.  Eén procesbegeleider start direct in de pilot. De andere twee procesbegeleiders starten later, maar worden wel bij de pilot betrokken. De procesbegeleiders volgen de landelijke training tot procesbegeleider. De procesbegeleider is verantwoordelijk voor de organisatie en de begeleiding van de toetsgroep (eigenaarschap). De procesbegeleider is een ervaren wijkverpleegkundige die collega’s kan verbinden en in staat is om te reflecteren, feedback te geven en ontvangen. 
Aanmelden voor de rol van procesbegeleider kan door voor 20 september een motivatie mail te sturen waarin je aangeeft waarom jij een goede procesbegeleider bent. Deze mail kun je sturen naar Mariska de Bont (mariska.de.bont@envida.nl). Bij meer dan drie aanmeldingen, zullen we op basis van de motivatiemails een keus maken.  

Meer informatie? 
Ben je enthousiast geworden maar wil je eerst nog iets meer weten over intercollegiale toetsing? Neem dan contact op met Mariska de Bont (tot 4 september) of met Lisette Ars (na 4 september). 

De eerste bijeenkomst intercollegiale toetsing vindt plaats op 8 oktober van 13.00-15.00 uur.  

DEEL DEZE PAGINA OP