Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Wijkverpleegkundigen delen hun kennis over Covid-19

Om de reguliere zorg tijdens de eerste coronagolf (*) zo soepel mogelijk te laten verlopen en zo goed mogelijk in stand te houden, is er een speciaal team opgericht dat zich uitsluitend ging richten op de verzorging en verpleging van verdachte en/of positieve cliënten. Dit speciale team heeft de naam Acute Team (AT) gekregen. Het AT is samengesteld uit meerdere medewerkers waaronder zes wijkverpleegkundigen. Een van hen is Brenda Spijkers. Haar werkgebied is Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.
 

Door die sterke focus op ‘coronacliënten’ is er veel kennis vergaard. Kennis die nu wordt overdragen aan andere wijkverpleegkundigen. Vanwege Corona kan dat niet via een fysieke bijeenkomst, maar gebeurt de kennisoverdracht via een webinar. Brenda heeft inmiddels zes online sessies verzorgd.

‘Wij als wijkverpleegkundigen merkten dat verzorgenden IG en verpleegkundigen het soms moeilijk vonden om met cliënten om te gaan die mogelijk besmet zijn. En soms waren zaken rondom Covid, protocollen, persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm), procedures, test aanvragen et cetera niet voor iedereen duidelijk. Door onze kennis te delen hopen we iedereen goed te kunnen informeren en op één lijn te krijgen.’

Brenda en vijf collega wijkverpleegkundigen geven de webinars in drie groepjes van twee. Het is de bedoeling dat alle wijkverpleegkundigen van Envida zich inschrijven, inclusief het VTT team. Zeer recent is besloten dat ook teamleiders zich gaan aanmelden voor deze bijeenkomsten. ‘Omdat we middenin de tweede golf zitten is het uiteraard van belang dat we dit zo snel mogelijk uitvoeren. Binnen één week hadden we alles geregeld en de presentatie gemaakt, zodat iedereen tussen 12 en 27 november de kans heeft om deel te nemen.’

Wat vertel je precies tijdens zo’n webinar?

‘In principe willen we per groep peilen waar iedereen staat qua kennis omtrent het Coronavirus en bijbehorende protocollen, maatregelen, procedures et cetera. Daarom beginnen we bij het nulpunt, bij stap 1. Er is een verdenking en wat nu? Van daaruit komen we bij de procedures en protocollen rondom pbm ‘s regelen voor het wijkteam, de aanvraag van een test voor cliënt, en dergelijke.
Nadat dit voor iedereen duidelijk is, gaan we dat ‘checken’ middels casuïstiek bespreking. Daarin hebben we vijf casussen, die we gekozen hebben op basis van gebeurtenissen van de laatste weken. Er kwamen veel soortgelijke casuïstiekvragen binnen bij ons in het AT. Daarom leek het ons erg relevant en leerzaam om juist die dan ook mee te nemen in de bijeenkomsten.
We benoemen vervolgens een aantal punten waarvan wij regelmatig zien dat ze vergeten worden of niet volledig uitgevoerd worden. Echte aandachtspunten dus. Ook hebben we overzichtelijk gemaakt welke documenten op de Envidawijzer voor de wijkzorg relevant zijn in dit kader van Covid. Vaak blijkt dat nogal een zoektocht voor wijkverpleegkundigen.
Tot slot vragen we uiteraard of er nog vragen zijn , punten die niet aan bod zijn gekomen of overige casussen die ze graag willen bespreken.

We willen de webinars zo interactief mogelijk laten verlopen. Vaak ontstaan er onderling leuke discussies en soms zijn er ook nog vragen waarop ook wij nog geen eenduidig beleid/antwoord hebben. Uiteraard gaan wij dan  wel op zoek naar antwoorden op die vragen en als we die hebben, koppelen we ze terug.’

Hoeveel sessies verzorgen jullie?

‘We moeten tussen de 78-85 wijkverpleegkundigen laten deelnemen. Tevens alle teamleiders en ook nog een aantal medewerkers vanuit het management. We hebben een minimum gesteld van vier deelnemers per bijeenkomst en een maximum van zes (exclusief wijzelf) Dit om iedereen goed te kunnen betrekken bij de sessies en het ook interactief te kunnen houden. Dat houdt in dat we in totaal ongeveer 20 bijeenkomsten geven.’

Wat vinden de deelnemers van de webinars?

‘Tot heden krijgen we gelukkig veel positieve feedback. Veel collega wijkverpleegkundigen vinden het relevant, leerzaam, goed opgezet, goede casuïstiek, duidelijke en relevante informatie. Ze vinden dat we erg up to date zijn en ons goed voorbereiden. Het interactieve karakter wordt als prettig ervaren.’

(*) Tijdens de tweede uitbraak van Corona is om verschillende redenen gekozen om Covid-positieve cliënten toch door de medewerkers van het reguliere team te laten verzorgen. De medewerkers willen dat graag. Ze willen er zijn voor hun eigen cliënten. Dit o.a. vanuit het oogpunt van continuïteit.

Ook zijn er, in tegenstelling tot de eerste Covid-uitbraak, voldoende PBM’s beschikbaar waardoor medewerkers veilig kunnen werken. Bovendien kan iedereen die nu verdacht wordt getest worden. Dat was tijdens de eerste uitbreek niet het geval. Medewerkers weten beter wie positief is en wie niet, wat veel onzekerheid wegneemt. Tot slot zorgde de inzet van het Acute Team ervoor dat reguliere teams qua bezetting inleverden en te maken kregen met een capaciteitsprobleem.

Ondanks dat taken zijn teruggegeven aan de reguliere teams heeft het AT nog steeds een belangrijke functie voor de wijkzorg. Het verhaal van Brenda bewijst dat. Deze medewerkers hebben veel expertise in huis. Ze delen die nu met de wijkverpleegkundigen en teamleiders. Daarnaast kunnen medewerkers van de wijkzorg altijd contact opnemen met de  wijkverpleegkundige van het AT.

DEEL DEZE PAGINA OP