Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Vragen en antwoorden quiz VPT

Vragen en antwoorden quiz VPT

De antwoorden op de vragen van de VPT-quiz tijdens de Meet and Greet.
 

Vraag 1: Wat is de minimale eigen bijdrage van het volledig pakket thuis?

 • 171 euro
 • 174 euro
 • 170 euro

Antwoord: 1.b

Uitleg: de eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. De eigen bijdrage in 2022 is minimaal € 174,00 per maand en maximaal € 913,20 per maand. De minimale eigen bijdrage  is wettelijk bepaald.

Vraag 2:  Wanneer een cliënt zorg van verschillende aanbieders heeft kan de cliënt beter kiezen voor een MPT i.p.v. een VPT.

 • Waar
 • Niet waar

Antwoord: 2.b

Uitleg: Bij een VPT cliënt kan Envida externe aanbieders inkopen. Er wordt per situatie gekeken of dit noodzakelijke zorg is, dit door Envida zelf geleverd kan worden én of de externe aanbieder een betrouwbare samenwerkingspartner is. Dit loopt dus altijd via het VPT team.

Vraag 3: Wanneer er meer dan 20 uur per maand zorg geleverd wordt dan is een VPT financieel altijd voordeliger dan een MPT.

 • Niet waar
 • Waar

Antwoord 3. b

Uitleg: Wanneer de cliënt meer da 20 uur zorg per maand krijgt is bij zowel het MPT als VPT een hogere eigen bijdrage. Echter doordat de client bij een VPT een VPT vergoeding krijgt, is in deze gevallen het VPT financieel altijd voordeliger.

Vraag 4: Bij het aanvragen van een WLZ zijn de volgende criteria belangrijk. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

 • Mate van zelfredzaamheid
 • Eigen regie voeren
 • Ontvangt een cliënt zorg
 • Dagbesteding
 • Aantal uren zorg
 • Mantelzorg

Antwoord 4. a en b

Uitleg: Het CIZ kijkt altijd naar de mate van zelfredzaamheid en of iemand nog zijn eigen regie kan voeren of iemand WLZ waardig is.

Vraag 5: Als een cliënt veel uren zorg ontvangt is deze cliënt WLZ waardig.

 • Waar
 • Niet waar

Antwoord 5: b

Uitleg: er zijn ook cliënten die alleen zorg van mantelzorg krijgen. Daar worden dus eigenlijk geen uren zorg afgenomen. Toch kunnen deze cliënten WLZ waardig zijn. Het CIZ kijkt altijd naar de mate van zelfredzaamheid en of iemand nog zijn eigen regie kan voeren of iemand WLZ waardig is.

Vraag 6: Verbind de volgende afdeling met de juiste taak.

 • Cliëntadviseur < --> WLZ zonder opnamewens
 • VPT Team  < -- > Zorguitbreidingen
 • Zorgbemiddeling  < -- > WLZ met opnamewens

Antwoord 6:

 • Cliëntadviseur < -- > WLZ met opnamewens
 •  VPT Team < -- > WLZ zonder opnamewens
 •  Zorgbemiddeling < -- > WLZ Zorguitbreidingen

Uitleg: Cliëntadvies hanteren de wachtlijsten voor de intramurale locaties Wanneer een cliënt een opnamewens heeft, is het makkelijker om ook meteen de informatie over opname en locaties te geven.

Het VPT Team Doet 1e  WLZ aanvragen zonder verblijf, omdat daar alleen de overbruggingszorg besproken hoeft te worden.

Zorgbemiddeling kan de VPT rekenmodule aanpassen bij uitbreiding. Zij kijken tevens mee of de gevraagde zorg noodzakelijke zorg is.

Vraag 7:  Wanneer ik een aanvraag wil doen voor een WLZ met VPT dan is de juiste weg die ik moet volgen:

Mailen naar VPT@envida.nl

Een van de medewerkers van het VPT team benaderen via hun eigen mailadres of telefoonnummer.

Antwoord: 7. a

Uitleg: Het VPT team is via het VPT@envida.nl emailadres dagelijks (m.u.v. weekend en feestdagen) bereikbaar. Op deze manier wordt afwezigheid bij een medewerker opgevangen door de collega’s. Het is dus de bedoeling dat alle vragen ook via dit emailadres lopen en niet via medewerkers persoonlijk.

DEEL DEZE PAGINA OP