Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

VEILIG WONEN IN EEN WOONZORGZONE

VEILIG WONEN IN EEN WOONZORGZONE

Eén: je wilt lekker zelfstandig thuis blijven wonen en zoveel mogelijk je eigen leven blijven leiden. Twee: je wilt vierentwintig uur per dag kunnen vertrouwen op goede zorg. Tel tot drie en je komt uit bij de nieuwe woonzorgzones van Envida.
 

Het is inmiddels een bekend verhaal. Het aantal ouderen neemt toe, terwijl de beroepsbevolking afneemt. Hoe zorg je er dan toch voor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is? Door het ánders en door het sámen te doen, zeggen ze bij zorgorganisatie Envida. De nieuwe woonzorgzones vormen hierbij een belangrijke ontwikkeling.

Directeur wijkzorg Ingrid van der Veld: ’Woonzorgzones zijn geografisch afgebakende gebieden voor thuiswonende ouderen. Op het moment dat ze zorg nodig hebben, staat een medewerker van het wijkteam binnen tien minuten voor de deur. Onze woonzorgzones hebben één doel: ouderen helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. In hun eigen, veilige omgeving en te midden van hun eigen sociale netwerk.’

’Wij geloven er ook echt in dat ouderen dat willen’, vertelt Petra Lamberts, directeur besturing en strategie. ’Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven, niemand verhuist voor zijn plezier naar een verpleeghuis. Daarbij geldt: wat we binnen de muren van een verpleeghuis kunnen, kunnen we ook in een woonzorgzone. Of we komen daar in elk geval dichtbij in de buurt.’ Ingrid: ’In woonzorgzones waar een Envida-verpleeghuis ligt, gebruiken we de faciliteiten van dat verpleeghuis. Betreft het een woonzorgzone waar we geen verpleeghuis hebben, zoals Daalhof of Vaals, dan organiseren en faciliteren we een optimaal netwerk door samen te werken met onze partners. De basisgedachte is dat de wijk zelf-regisserend is of wordt gemaakt door bewoners in hun kracht te zetten, waarbij Envida de 24/7 achterwacht voor zorg levert".

Envida vervult een voortrekkersrol

Hoe nieuw zijn woonzorgzones? Ingrid: ’Er zijn veel initiatieven in Nederland op dit vlak. Je maakt het verschil als je je nek durft uit te steken. Als je snel leert van wat niet goed gaat om vervolgens even snel weer door te gaan op de weg waarvan jij denkt dat die tot succes leidt. Envida vervult daarin een voortrekkersrol.’ Petra: ’En of je het nu hebt over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg: iedereen ontvangt zorg van Envida in een woonzorgzone. Wij zijn de verbindende schakel tussen de diverse financieringsvormen en willen dat de cliënten zo min mogelijk last hebben van ingewikkelde regelingen.’

Petra: ’Om onze woonzorgzones goed te laten functioneren, werken we nauw samen met gemeenten en woningcorporaties. Wij kijken naar plekken waar sprake is van toenemende vergrijzing en een toenemende zorgbehoefte. Veel ouderen wonen in een groot huis waar ze alleen nog gebruikmaken van de benedenverdieping. Samen met een woningcorporatie kunnen we dan zorgen voor een zelfstandige woning die beter bij hen past. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Ouderen maken de weg vrij voor jonge gezinnen die de woonomgeving een vitale impuls geven. En zelf hebben ze de zekerheid dat zorg aanwezig is op het moment dat ze die nodig hebben.’

De twee Envida-directeuren vinden het persoonlijk een mooie uitdaging om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke opdracht die groter is dan alleen het zorgdeel. ‘Dat maakt ons werk nog leuker en interessanter.’

Veel oude bomen willen best verplaatst worden

Hoe zit het dan met de uitspraak dat je oude bomen niet moet verplaatsen? Petra: ’Veel ouderen denken daar anders over. Alleen al in Maastricht zijn er honderden senioren die zich hebben aangemeld bij Envida voor een zorgwoning. We hebben niet alleen zelf zorgwoningen in Maastricht en het Heuvelland, maar wijzen die ook toe namens  woningcorporaties. Ingrid: ’En verder, in zuidelijke landen maken ouderen meer dan in Nederland deel uit van de samenleving. Enerzijds omdat de zorg daar niet zo goed georganiseerd is als hier, anderzijds omdat mensen elkaar kennen, minder op zichzelf zijn. Wat ik wil zeggen: we hebben ook een sociale omslag nodig, en niet alleen omdat de zorgkosten de pan uitrijzen en het personeelstekort in de zorg blijft groeien.’

Petra: ’Tot slot. Envida kan het niet alleen. We willen en moeten samenwerken met partijen binnen en buiten de zorg om mensen die een dagje ouder worden voor te bereiden op hun toekomst. Onze woonzorgzones zijn daar een sprekend voorbeeld van.’

INFORMATIE

Heeft u vragen over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning door Envida? Bel tijdens kantooruren naar 043 - 369 0470 of stuur een e-mail naar: zorgadvies@envida.nl. Heeft u vragen over zorgwoningen in Maastricht en in het Heuvelland?Kijk op www.envida/zorgwoningen.nl of stuur een e-mail naar: zorgadvies@envida.nl.

De Limburger
Tekst Pascal Panis
​Beeld MCM Productions

DEEL DEZE PAGINA OP