Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Gezonde balans tussen werk en privé?

Ga ‘het goede gesprek’ aan

De cliënt centraal, de medewerker op één! Dat zijn de uitgangspunten van de CAO VVT 2022-2023. Maar hoe doen we dat? Hoe regelen we de zorg zodanig dat we aan de ene kant maatwerk kunnen leveren (de cliënt centraal) en aan de andere kant medewerkers ruimte kunnen geven voor het vinden van een goede balans tussen werk en privé door invloed te hebben op de eigen werktijden?
 

En dan hebben we ook nog te maken met het belang van de organisatie. Hoe gaan we daar een goede balans in vinden?

Deels door het maken van goede afspraken en deze vast te leggen. Dat is gebeurd bij de totstandkoming van de CAO VVT 2022-2023.
 
Dát hoef je dus niet zelf meer te regelen. Maar daarmee zijn we er nog niet: het is heel belangrijk om jouw belangen en wensen af te stemmen op die van je collega's. Het helpt als je hiervoor ‘het ‘goede gesprek’ tussen jou en jouw leidinggevende aangaat.

Envida heeft de bewuste uitgangspunten van de cao omgezet in een aantal overtuigingen. Deze kunnen jou tijdens het goede gesprek helpen bij het maken van goede werkafspraken binnen jouw team. De overtuigingen vind je terug in de Envidawijzer.

Een voorbeeld kan dit duidelijk maken: rooster is 28 dagen vooraf bekend: Je hebt het recht om tijdig te weten wanneer je werkt, maar ook wanneer niet. Je mag erop vertrouwen dat het rooster (minimaal) 28 dagen vóór aanvang is vastgesteld, en aan jou bekend gemaakt wordt. In het vastgestelde rooster wordt zonder jouw toestemming geen wijziging aangebracht. Een eenzijdige wijziging van het rooster (dus zonder overleg met jou) is niet mogelijk.

Wat betekent dit nu?
In beginsel is het niet de bedoeling om nog te wijzigen in een eenmaal bekend gemaakt rooster. Alleen met jouw toestemming kan een wijziging worden aangebracht. Omdat dit principe zo belangrijk is, hebben cao-partijen afgesproken om de vergoedingsregeling ‘verschoven dienst’ zoals deze voorheen gold voor verpleeg- en verzorgingshuizen (thuiszorg viel daar niet onder) per 1 januari 2023 te laten vervallen. Moet er toch een wijziging plaatsvinden? Bespreek dit dan tijdens het goede overleg binnen het team. Voor een wijziging is immers jouw toestemming nodig.

Heb je trouwens een vraag over zaken die in de CAO VVT staan? Mogelijk vind je het antwoord bij de Veelgestelde vragen. klik daarvoor op onderstaande link of ga naar de EnvidaWijzer.

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

DEEL DEZE PAGINA OP