Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Van Qic naar ONS in de Mins

Van Qic naar ONS in de Mins

Spannende tijden voor de collega’s van de Mins. Vanaf 12 april gaan zij als eersten binnen de verpleegzorg aan de slag met het elektronisch cliënten dossier (ECD) in ONS.
 

Het voordeel van als eerste ergens mee starten, is dat je daar waar nodig kunt meedenken om dingen nog beter te maken. De ervaringen in De Mins zullen de basis vormen voor de invoering op andere locaties.
Het nieuwe dossier in ONS wordt zo ingericht dat het beter aansluit op de visie Verpleegzorg LEVEN TOEVOEGEN AAN DE DAGEN.  In het dossier is bijvoorbeeld meer aandacht voor het voortzetten van gewoonten van thuis. Wat dat precies betekent, vragen we aan projectleider Roger Moors. 

WAT GAAT ER GEBEUREN?

'Nadat de MWWZ'ers op de Mins als eerste de eerste twee sessies scholing MWWZ hebben afgerond, gaan we doorpakken en ook het ONS dossier gebruiken. Vanaf 12 april gaan we in een periode van ongeveer twee weken alle gebruikers een ‘knoppencursus’ aanbieden en gekoppeld aan deze cursus worden de dossiers van QiC omgezet naar ONS. In de weken daarna gaan we de werkwijze met ONS met elkaar aanscherpen en andere processtappen zoals artsenvisite, MDO en de dagelijkse werkwijzen met elkaar bekijken en mogelijk aanpassen. Hierbij maken we gebruik van de ervaringen in het werken met ONS en van de opzet die hiervoor is ontwikkeld.'

WAAROM, WAT IS HET DOEL?

'We gaan over naar ONS om drie doelen te bereiken:

1. Aansluiten op de visie Verpleegzorg
ONS is ingericht om aan te sluiten op de visie verpleegzorg. Met name de opbouw van het zorgplan is hierin belangrijk. Nu werken we nog met het klassieke 4-domeinen model. We gaan overstappen naar de 8 gebieden van de Groninger Wellbeing Indicator (GWI):

  • Genieten van eten en drinken
  • Lekker slapen en rusten 
  • Plezierige relaties en contacten
  • Actief zijn
  • Jezelf redden
  • Jezelf zijn
  • Je gezond voelen van lichaam en geest
  • Plezierig wonen

Het doel van de overstap naar de GWI is vanuit de visie om ook in de dossiervoering meer aandacht te hebben voor ‘voortzetten van gewoonten van thuis’, ‘sociale context’ en ‘daginvulling’ (bewonersperspectief), met behoud van basiskwaliteit (zorgperspectief). Door de gegevens in ONS ook op deze manier vast te leggen kunnen we tijdens een evaluatie op basis van de wensen van de bewoner, met waar nodig input vanuit zorg of medisch perspectief, nog beter samen beslissen hoe de zorg- en dienstverlening wordt ingezet. Dit alles om ‘Leven toe te voegen aan dagen’, zodat de bewoner kan zeggen ‘net als thuis, maar dan in een ander huis’.

2. Één cliënt, één dossier
w
e werken straks allemaal in hetzelfde dossier (HZ, Wijkzorg en Verpleegzorg). Dit maakt de overdracht tussen onze drie kerndiensten veel beter. Ook is dit vanuit cliëntperspectief logisch. Nu zijn wij bij doorstroom regelmatig ‘dubbel’ informatie aan het halen, terwijl dit bij ‘Envida’ al bekend is.

3. Voorbereiden op vervolgstappen
in de toekomst komen nieuwe zorgconcepten in beeld. Met de toenemende vergrijzing, van zowel cliënten als personeel, is van belang de nodige randvoorwaarden in te regelen, om straks in andere zorgconcepten de zorg te kunnen blijven garanderen. De invoering van ONS als dossier van Envida is hierin een belangrijke stap.

WANNEER GEBEURT DIT?

Vanaf 12 april 2021 starten we in de Mins. Dit is een pilot, waar we samen met de mensen van de Mins alles gaan uitproberen en vasthouden aan wat goed gaat en verbeteren waar nodig. De pilot duurt ten langste drie maanden.
Op basis van de eerste resultaten wordt in de komende maanden de planning voor het vervolg vastgesteld. Hierover is nog niets concreets bekend, maar wat we wel al kunnen zeggen is dat een doorstart pas van toepassing is ná de zomer (niet implementeren in de vakantieperiode) en dat er in samenspraak met het management voor wordt gezorgd dat er niet meerdere trajecten gelijktijdig lopen op één locatie. De ambitie is echter wel om vanaf ca medio september met 2-3 locaties tegelijk over te stappen, om zo medio 2022 klaar te zijn met de overgang van QiC naar ONS.

WIE BEGELEIDEN HET PROJECT?

Het project kent alle een lange aanloopperiode, met een onderbreking vanwege Corona. Er zijn voor Corona veel mensen bij betrokken geweest, maar na Corona zijn we in het klein doorgegaan. De Mins wordt de komende weken met name ondersteund door Micha Heckmanns, Jeroen Jennekens en Roger Moors. Er is daarnaast ook een nieuw projectteam samengesteld, dat op een later tijdstip wordt voorgesteld.

WAT GAAT DE MEDEWERKER OP DE MINS ERVAN MERKEN? 

De collega’s op de Mins gaan een spannende tijd tegemoet. Het voordeel van als eerste ergens mee starten is dat je daar waar nodig kunt meedenken om dingen nog beter te maken. Het nadeel is dat niet alles van tevoren altijd helemaal uitgewerkt is en er dus obstakels te verwachten zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat de mensen van de Mins, onder begeleiding van het projectteam, samen met de kwaliteitsverpleegkundigen, teamleider en de ondersteunende diensten van deze verandering een succes gaan maken!

DEEL DEZE PAGINA OP