Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Vaccinatie bewoners Envida

Informatie over vaccinatietraject

De bewoners die hiervoor in aanmerking komen hebben in januari hun eerste vaccinatie gekregen. De tweede prik volgt eind februari. . De bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers zijn hierover geïnformeerd per UITNODIGINGSBRIEF en hebben de toestemmingsverklaring ontvangen.

Envida gaat ook huisartsen ondersteunen bij de inenting van hun patiënten die in een woonzorgcentrum van Envida wonen. Ook deze bewoners hebben inmiddels een uitnodigingsbrief ontvangen voor inenting met het Pfizer vaccin. 

PERSOONLIJKE BOODSCHAP BESTUURSVOORZITTER
Bestuursvoorzitter Roger Ruijters van Envida hoopt dat zoveel mogelijk bewoners zich laten vaccineren. In dit filmpje legt hij uit waarom.  

ROGER RUIJTERS OVER HET BELANG VAN VACCINEREN

WORDT U OF UW NAASTE DOOR ENVIDA GEVACCINEERD?
In de eerste vaccinatieronde zijn bewoners van wie de specialist ouderengeneeskunde van Envida de behandelaar is, gevaccineerd. Deze volgorde is door de overheid bepaald.
Binnenkort zijn de bewoners met een eigen huisarts aan de beurt. Afgesproken is dat Envida hier de huisartsen bij gaat helpen. De bewoners om wie het gaat hebben omstreeks 12 februari hiervoor de uitnodiging en de toestemmingsverklaring ontvangen. Hun eerste prik is gepland op 25 februari. 

 TOESTEMMINGSVERKLARING BEWONER

TOESTEMMINGSVERKLARING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER 

In de volgende documenten treft u nadere informatie met betrekking tot de vaccins aan.

VACCIN PFIZER IN HET KORT

VACCIN MODERNA IN HET KORT

INFORMATIE OVER REGISTRATIE

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom vaccineren?
Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Corona is een gevaarlijke ziekte. Als veel mensen zich laten vaccineren, kan het leven in het woonzorgcentrum en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden.

Wanneer gaat Envida vaccineren?
Enivda is op 28 januari begonnen met de vaccinatie van een eerste groep bewoners. Het gaat om bewoners die onder behandeling zijn van de specialist ouderengeneeskunde (dit is de arts) van Envida. Als zij de toestemmingsverklaring hebben ondertekend en ingeleverd, hebben ze de eerste prik gekregen. De tweede vaccinatieronde is gepland op 25 februari. 

En de bewoners met een eigen huisarts dan?
De overheid heeft bepaald dat zij door de eigen huisarts moeten worden gevaccineerd. Envida gaat daarbij helpen: deze bewoners komen op 25 februari aan de beurt. Alle betrokkenen hebben hiervoor de uitnodiging gehad. 

Waar en door wie?
De bewoners van Envida krijgen de vaccinatie in het woonzorgcentrum waar zij wonen. De prik wordt gegeven door artsen en verpleegkundigen van Envida.

Welk vaccin krijgen de bewoners van Envida?
De overheid bepaalt welk vaccin de bewoners van Envida krijgen. Tot nu toe gaat het om het vaccin van Pfizer. 

Meer informatie over de samenstelling en de betrouwbaarheid van het vaccin vindt u op de website van de RIJKSOVERHEID.   

Zijn er extra risico's voor mensen op hoge leeftijd?
De arts maakt voor elke bewoner een zorgvuldige afweging of het verstandig is om te vaccineren. Indien nodig, dan neemt hij/zij contact daarover op. 

Ik heb begrepen dat verpleeghuizen vaccins krijgen voor alle bewoners. Wat doet Envida met de vaccins die overblijven (niet gebruikt worden voor bewoners die een eigen huisarts hebben)?
Het aantal vaccins is afgeteld op het aantal bewoners dat onder behandeling staat van de specialist ouderengeneeskunde van Envida. De verwachting is dat er geen tot hooguit enkele vaccins over zijn. De GGD/RIVM hebben aangegeven dat eventueel overgebleven vaccinaties naar zorgpersoneel mag gaan die nu op de wachtlijst staan bij de GGD om zich te laten vaccineren. Over dit laatste is Envida zich nog aan het beraden of en hoe we dat moeten doen.

Hoe weet Envida nu of ook de bewoners - die een eigen huisarts hebben - gevaccineerd zijn?
Vooralsnog weet Envida dat niet. De bewoner hoeft die informatie niet met Envida te delen. We hopen wel dat bewoners dat uit zichzelf tegen de medewerkers van de locatie willen vertellen.

Weten de huisartsen dat zij hun patiënten in de verpleeghuizen moeten vaccineren?
Ja. dat weet de huisarts. Is een bewuste keuze vanuit de huisartsen.

DEEL DEZE PAGINA OP