Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Presentje voor deelname PMO

De aanmeldingen voor deelname aan het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) blijven binnenkomen. Niet lang nadat de honderdste aanmelding werd geregistreerd, kon ook al de 150e genoteerd worden. Die eer viel te beurt aan Marcella Joosten, verzorgende. Zij werd aangenaam verrast met een bon voor Thermae 2000, uitgereikt door Arbo adviseur Monique Brinkhof.

Marcella werkt sinds 2011 bij Envida. Voorheen deels werkzaam bij De Mins en deels inzetbaar voor diverse locaties via de oproeppool. Sinds 1 oktober jl. heeft ze geen vaste werkplek, omdat ze gekozen heeft voor een dienstverband via de oproeppool. De foto werd gemaakt toen ze aan het werk was in Larisa.

Marcella hoefde niet lang na te denken of ze zou deelnemen aan het onderzoek. 'Waarom niet? Gezondheid vind ik belangrijk. Ik merkte de laatste tijd dat ik wat last begon te krijgen van allerlei kwaaltjes. Deelname aan het Preventief Medisch Onderzoek is een prima manier om mijn gezondheid te laten testen. Het is gratis en kan in werktijd plaatsvinden. Mijn onderzoek is gepland op 4 november a.s.'

Marcella is niet de enige die verrast is met een bon van Thermae 2000. Ook Bea Paquai (50e aanmelding) en Famke Robben (100e aanmelding) zijn verblijd. De uitreiking van de bon aan Marcella was nog niet goed en wel gepland of er was bekend geworden dat ook al de 200e aanmelding is geregistreerd.

Sterker, inmiddels hebben bijna 250 medewerkers zich aangemeld voor het PMO dat uitgezet is onder de medewerkers werkzaam in de woonzorgcentra, Behandeling & Begeleiding (B&B) en Huishoudelijke Hulpverlening (HH).
 
Enkele vaker gehoorde opmerkingen:
“Ik ben al onder behandeling van een huisarts of specialist en doe daarom niet mee”  óf “Ik weet al dat ik te dik ben / rook, dus het heeft geen zin om mee te doen”

Fout! Ook dan is deelname aan het Preventief Medisch Onderzoek zinvol!
Het PMO is een uitgebreide check, waarbij naast algemene gezondheidsgegevens ook wordt gekeken naar jouw gezondheid in relatie tot het werk dat je verricht. Afhankelijk van de resultaten van de beweeganalyse worden oefeningen meegegeven voor de verbetering van de lichaamshouding. Daarnaast kan Envida aan de hand van de anonieme groepsrapportage bepalen wat zij in de toekomst kan doen om haar medewerkers te ondersteunen om gezond te zijn en blijven.
 
“Ik wil niet dat Envida op de hoogte is van mijn gezondheidstoestand” óf “ik ben bang dat gegevens over mijn gezondheid toch worden doorgegeven”
Envida vindt jouw privacy daarin ook heel belangrijk. Mede daarom is gekozen om het onderzoek te laten uitvoeren door een externe onderzoeker. Deze is ook gehouden aan de privacywetgeving en kan zelfs worden aangeklaagd als zij hieraan niet voldoet.

DEEL DEZE PAGINA OP