Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

TOP

Bestuurder Envida vindt evaluatie over pilot TOP belangrijk document

De pilot TOP (Team Ontwikkel Plan) krijgt binnen Envida een vervolg. Ad interim bestuurder Loek Radix reageerde meteen enthousiast op het door het Ontwikkelteam aangeboden evaluatierapport over de pilot TOP. Deze evaluatie moet de doorontwikkeling van Envida Stroomopwaarts (ES0) bevorderen.
 

‘Woh, we kunnen echt veel meer dan ik dacht’
Citaat van een medewerker tijdens evaluatiesessie TOP d.d. 8 mei 2018

Drie kwartier nadat hij het rapport had gekregen, liet hij al weten dat het een belangrijk document was, vertelt Guido Sauren, Hoofd Personeel en Organisatie bij Envida en voorzitter van het ontwikkelteam ESO: ‘Bestuur en directie dienen koers en richting te bepalen’.

Het ontwikkelteam, dat in mei jl. na een evaluatiebijeenkomst over de pilot 37 aanbevelingen aan het rapport toevoegde, maakte na de opmerking van Loek Radix de onderwerpen koers, doelstellingen en beleid tot de belangrijkste speerpunten voor de toekomst van Envida. Sauren: ‘Koers bepalen en dit duidelijk vertalen naar alle teams is erg belangrijk. Meer duidelijkheid scheppen. Na het gesprek met de ad interim bestuurder is er door de programmadirectie, wijkmanagers en stafmanagers gesproken over het rapport. Loek Radix gaf aan dat er veel aandacht besteed werd aan hoe we met elkaar samen werken, maar dat er weinig gekeken werd naar wat het opleverde. En daar draait het natuurlijk ook om bij Envida Stroomopwaarts.’ 

Binnen Envida staat het team en de wijkgedachte centraal. De teams zijn verantwoordelijk en dat is best ambitieus. Sauren: ‘Je kunt pas echt tot resultaten komen als je elkaar vertrouwt in het team, als je constructief de discussie met elkaar aan wil gaan, dat je ook afspreekt wat jij gaat doen en wat jij daarin bijdraagt. Dan heb je het grotere geheel.’ In september van dit jaar stuurt het bestuur en de directie een kaderbrief aan de wijk- en stafmanagers, die de richting bepaalt voor 2019. 

Veel medewerkers waren best wat sceptisch over het rapport, vertelt de voorzitter van het Ontwikkelteam. ‘Het is een kritisch opbouwend rapport, opgesteld in het belang van Envida. Het is duidelijke taal, maar wel met de bedoeling om een betere verbinding te krijgen. Je moet een realistisch beeld geven. Wat ga je doen en wat ga je niet doen. Het is een mooie uitdaging voor Roger Ruijters om samen met directie en een aantal key-functionarissen de strategie te gaan bepalen. Met de komst van een nieuwe bestuurder breekt een nieuwe periode aan voor Envida.

De pilot Top heeft zijn nut bewezen, vindt Sauren. ‘Er is een beweging op gang gebracht met veel energie. Dat zie je ook bij de negen medewerkers die voor coach opgeleid worden. Iedereen was daar behoorlijk kritisch over, er werd veel over hen gepraat, maar niet met hen. Dat zie ik wel vaker binnen Envida en zal snel moeten veranderen. Hoe de coaches dat zelf hebben opgepakt? Die dachten als Mohammed niet naar de berg komt, komt de berg naar Mohammed. Die coaches in opleiding zijn gaan praten met directie en wijkmanagement en er is een doorbraak gekomen.
Woh, we kunnen echt veel meer dan ik dacht’. Laat dat een uitnodiging zijn voor ons allemaal.

‘Woh, we kunnen echt veel meer dan ik dacht’

De hagelwitte sheets van bijna een meter lijken inspirerend te werken op de afgevaardigden van de twintig Envida-teams, die op een bloedhete dinsdag 8 mei in het Novotel Maastricht twee eerdere bijeenkomsten over de pilot TOP (Team Ontwikkel Plan) evalueren.  Razendsnel worden de papieren op de zeven tafels gevuld met tal van op- en aanmerkingen over de uitrol van TOP. Er zijn nog altijd veel vragen, er is links en rechts kritiek, maar ook lof. Medewerkster Wendy (zorgcentrum Beukeloord) is in ieder geval blij met haar bijdrage aan de groepsgesprekken: ‘Woh, Ik durf opeens wel te praten. We kunnen echt veel meer dan ik dacht. We sukkelen niet in.’

In de ochtend evalueren twee medewerkers (extramuraal en intramuraal) van elk deelnemend team onder leiding van extern adviseur Karin van der Velde de eerdere bijeenkomsten. Na de lunch zijn de teamleiders van Envida-wijken een tot en met acht, plus de twee managers van Bedrijfsondersteuning en de specialisten Verpleeghuiszorg (teamleider Sandra Massierer van Grubbeveld en psycholoog Bas de Langen) aan de beurt. Ook zij bespreken na het eerder invullen van een enquête aan de hand van zeven vragen de betekenis van de pilot, die het gedachtegoed van Envida Stroomopwaarts (‘de cliënt is koning’) meer bestendigheid moet geven. Wat betekent ‘We zijn er voor U’ en wat is er nodig om tot sterke professionele teams, passend leiderschap en goede ondersteuning te komen?

Het TOP is waardevol, hoor je aan de meeste tafels. Hoewel enkele deelnemers niet goed weten hoe deze pilot eigenlijk past in de Stroomopwaarts ideologie van Envida. Anderen, zoals bijvoorbeeld Maarten van het extramurale team Valkenburg, zijn bang dat het Team Ontwikkel Plan zoals zoveel andere pilots een vroegtijdige dood sterft. ‘Deze pilot is prima, maar nog niet klaar, mag niet stranden. Je gaat van de ene naar de andere tafel, praat met medewerkers die je nog nooit gezien hebt. Dat is waardevol en moet nog verder uitgewerkt worden’. Guido Sauren,  lid van het team, dat het TOP begeleidt, probeert de ongerustheid wat weg te nemen. ‘Als er niets uitkomt, heft het ontwikkelteam zich op.’

Opvallend – zowel bij medewerkers als enkele teamleiders -  is de grote verwarring over de rol van de teamcoaches in opleiding, die moeten zorgen voor een perfecte match met de teamleiders.  Wat moet een coach wel en niet doen? Zorgt zijn rol niet voor extra spanningen in het team? Geestelijk verzorger Gabrie Papenburg van Envida, tevens coach in opleiding, slaakt als tafelvoorzitter na een dag van zes uur praten een diepe zucht: ‘Ik wist niet dat coach worden zo moeilijk is.’


‘Woh, we kunnen echt veel meer dan ik dacht’, staat als kop boven het evaluatierapport. Voorzitter Sauren: ‘Die uitspraak van een medewerkster tijdens de evaluatie gaf voor ons de kern aan: er is meer mogelijk dan we denken. Envida is naar binnen en naar buiten toe een te bescheiden organisatie. We mogen best wat trotser zijn op onze organisatie. We gaan nu werken met coaches, een nieuw fenomeen binnen Envida. We beschikken in ons zorgcentrum Grubbeveld over een expertisegroep die zijn weerga niet kent. Specialisten op het gebied van jongeren met de ziekte dementie die ook doorlopend contact hebben met andere tehuizen en instellingen. We kunnen veel meer dan we denken. Dat mag ook de buitenwereld weten. Je doet jezelf tekort met al die bescheidenheid. Laten we ook aandacht besteden aan die lichtpuntjes en niet alleen maar wijzen naar zaken die misgaan. We moeten inzoomen op wat er is, met elkaar nadenken hoe we dat groter en mooier kunnen maken. Realistisch benoemen wat niet goed gaat en daaraan werken. Dit TOP helpt Envida om verder te komen, betere zorg te kunnen leveren.’

DEEL DEZE PAGINA OP