Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

TEAM VITAAL IS ER VOOR JOU!

TEAM VITAAL IS ER VOOR JOU!

Jouw gezondheid en vitaliteit zijn ook onze zorg. Envida ondersteunt medewerkers op heel veel manieren om fit te worden en te blijven. Op deze pagina zie je welke collega's jou daarbij kunnen helpen.
 

Envida vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond en met plezier hun werk kunnen doen. Team Vitaal kan jou als medewerker op dit gebied ondersteuning bieden. Het Team bestaat uit interne en externe deskundigen, zowel op lichamelijk, mentaal als algemeen gebied. Informatie over alles wat met gezondheid en vitaliteit te maken heeft vind je ook op het VITALITEITSPORTAAL op MijnEnvida. 

INTERNE EXPERTISE - LICHAMELIJKE ONDERSTEUNING

BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE 

Heb je last van je nek, schouders of rug tijdens of na je werk? Vind je het verzorgen van bewoners, het stofzuigen of het werken achter de computer soms zwaar? Dan kunnen wij jou helpen met praktische tips voor op het werk of in het dagelijks leven.

Sharen Cabollet (l.) en Anje Olaerts (r.), bedrijfsfysiotherapeuten. 

Contact:
E: bedrijfsfysiotherapie@envida.nl 
Tel: 043-8509384

.

FYSIO ON THE FLOOR 

Heb je fysieke klachten en kan je hierdoor je werk niet meer goed uitvoeren of dreig je zelfs uit te vallen? Heb je de indruk dat dit met een korte interventie van fysiotherapie kan worden verholpen of twijfel je? Neem dan contact op met onze collega Monique Theunissen van Fysio on the Floor. Ook kan je via de bedrijfsarts, praktijkondersteuner of  bedrijfsfysiotherapeut worden doorgestuurd. Samen kijken we naar een oplossing!

NB; dit geldt met name voor acute klachten/hulpvragen, dus geen chronische behandelingen.

Monique Theunissen

Contact:
EMonique.Theunissen@envida.nl
Tel: 06-21528889

.

DIETIST (Lindsay Dassen- Storcken)

De diëtist is dé sparringpartner voor al je vragen over wat voeding voor jouw vitaliteit kan betekenen. Met welke aanpassingen kun je je voedingspatroon optimaliseren zodat je nu fit bent, maar ook zelf zo vitaal mogelijk ouder wordt?! De diëtist geeft jou concrete praktische adviezen. In geval van (chronische) ziektes zijn de door de diëtist gegeven adviezen afgestemd, de adviezen zijn daardoor speciaal voor jou op maat.

Lindsay Dassen- Storcken

Contact:
Via Administratie diëtetiek wijkzorg:
E: dietisten@envida.nl
Tel: 043-3690620

.

INTERNE EXPERTISE - MENTALE ONDERSTEUNING EN ZINGEVING

COACH

Heb je een coachvraag? Dan sta ik als interne coach voor jou klaar. Denk bij een coachvraag aan bv: ‘ik vind het lastig om iemand aan te spreken’ of Ik heb moeite met de balans werk/privé’. Via coaching leer ik je jouw patronen te doorbreken zodat jij beter met deze zaken kunt omgaan en meer plezier krijgt in je werk.

Ook met jouw team kun je bij mij terecht. Denk aan elkaar feedback geven of als je een boost wil geven aan jouw teamontwikkeling dan is FIT (feedback gesprekken in teamverband) een juiste interventie. Alle coachvragen binnen Envida komen bij mij terecht. Mocht ik jou daar niet bij kunnen helpen, dan breng ik je in contact bij de juiste persoon die jou wel kan helpen.

Andrea Quatfass, coach

Contact:
E: Coaches.envida@envida.nl 
Tel: 06-49387855

.

GEESTELIJKE VERZORGING 

Het goede gesprek. Waar kom jij ’s morgens je bed voor uit? Wat maakt je dag tot een mooie dag, wat geeft zin aan je leven? Al de antwoorden die jij geeft hebben te maken met hoe je tegen je leven aankijkt. Soms lukt het allemaal even niet. Dan kan een goed gesprek je inzicht geven en eventueel verder helpen. Een geestelijk verzorger nodigt je uit -door het stellen van verdiepende vragen- om meer inzicht te krijgen in je eigen leven. Wat vind jij belangrijk en waarom? Wat nog mooier is: hoe zorg jij er weer voor om die waarden weer binnen handbereik te krijgen? Het ligt binnen je handbereik, een goed gesprek verwijderd…

Gabrie Papenburg

Contact:
E: gabrie.papenburg@envida.nl
Tel: 06-57882727

.

AANDACHTFUNCTIONARIS OUDERENMISHANDELING/HUISELIJK GEWELD 

Ouderenmishandeling staat bij Envida hoog op de agenda. Het kan mantelzorger – cliënt betreffen, maar ook zorgverlener – cliënt. Ouderenmishandeling kan een grote impact hebben op jou als medewerker. Je kunt voor een dilemma komen te staan, je beroepsethiek kan in het gedrang komen of het kan je persoonlijk raken. Wij zijn er om samen een voor jou goede weg in te slaan en je hierbij te helpen. Het signaleren van grensoverschrijdend gedrag/ouderenmishandeling is een eerste stap. Wij willen graag met jullie aan de slag om deze eerste stap, en ook de verdere stappen samen te doorlopen.

Uğur Böce

Contact:
E: ugur.boce@envida.nl
Tel: 06-13611295


Marij Krischer

Contact:
E: marij.krischer@envida.nl
Tel: 06-55331648

.

INTERNE EXPERTISE - ALGEMENE ONDERSTEUNING

ARBO ADVISEUR

Heb je vragen over jouw arbeidsomstandigheden? Daarmee kun je terecht bij de preventiemedewerker van jouw locatie of wijk. Als arbo adviseur ondersteun ik de preventiemedewerkers hierin.

Als er vragen zijn die jouw leidinggevende of preventie medewerker niet kunnen beantwoorden, dan kun je bij mij terecht.

Monique Brinkhof, arbo adviseur

Contact:
E: Monique.Brinkhof@envida.nl
Tel: 06-43730031

.

REINTEGRATIE COORDINATOR 

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Als je langdurig arbeidsongeschikt bent en stappen gaat zetten in re-integratie richting werk, dan ga ik je daar bij helpen. Denk daarbij aan herplaatsing in een andere functie binnen of buiten Envida. Of lukt het helemaal niet meer om aan het werk te gaan vanwege medische problematiek, dan gaan we bekijken wat er wel mogelijk is. Daarnaast help ik bij alle wet- en regelgeving die daarbij komt kijken.

Bianca Ponjé

Contact:
E: Bianca.Ponje@envida.nl
Tel: 06-23806447

.

HR ADVISEURS

Heb je ideeën over onderwerpen waarmee je je eigen vitaliteit of die van je team kunt vergroten, dan kun je dit oppakken met jouw HR adviseur. Hij of zij kan hierover met jou in gesprek gaan, met of zonder jouw leidinggevende. Ook kun je bij je HR adviseur terecht als je wil overleggen over de interventie die het beste kan worden ingezet. Je kunt contact leggen met jouw HR adviseur:

Contact:
Via HR service center:
E: hrservicecenter@envida.nl 
Tel: 043-8511395

.

ONDERNEMINGSRAAD

Wij zetten ons in voor een prettig, veilig, vertrouwd en gezond werk- en leerklimaat in een open cultuur met ruime ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers. 

Daarom ontvangen we graag jullie signalen hierover, zodat we deze kunnen bundelen en zo nodig actie ondernemen. Jullie kunnen met elke vraag of signaal bij ons terecht. Mail, bel of maak een afspraak op het inloopspreekuur. Digitaal Inloopspreekuur: 1e woensdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur via link op de Tegel Ondernemingsraad in Mijn Envida.

Contact:
E: ondernemingsraad@envida.nl
Tel: 06-43727758

.

VAKBONDSCONSULENT

Je werkt met enthousiasme en veel inzet in onze zorgorganisatie, maar soms zit je met vragen waardoor je minder vitaal in het werk kan staan. Is dit herkenbaar?

Als vakbondsconsulent luister ik graag naar je verhaal, beantwoord je vragen en help je zoeken naar mogelijkheden om een situatie op te lossen. Ik kan je adviseren bij wie je terecht kunt in onze organisatie. Tevens kan ik samen met jou bij gesprekken aanwezig zijn indien dat voor je welbevinden meerwaarde heeft. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. 

Gerdi Winckelmolen

Contact:
E: gerdie.winckelmolen@envida.nl
Tel: 06-10981449

.

EXTERNE EXPERTISE

ARBEIDSMEDIATOR

Een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die partijen ondersteunt en stimuleert om in een aantal vertrouwelijke gesprekken zelf tot een oplossing van een probleem of conflict te komen. Blijf met een probleem of conflict dat je ervaart niet rondlopen. Het kan ziekmakend zijn. Maak het bespreekbaar met je collega of leidinggevende die het betreft. Als je er samen niet uitkomt kan ik je/ jullie als mediator helpen.

Gertie de Veen, arbeidsmediator. E-mail: g.deveen@online.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over mediation en/ of een mediationtraject kun je terecht bij:

BEDRIJFSARTS

Duurzame Inzetbaarheid richt zich op de medewerker zelf, waarbij deze de tools verwerft om gezond, productief en met plezier huidig én toekomstig werk te willen en kunnen blijven doen. Als bedrijfsarts richt ik me meer en meer op het bevorderen van een positieve fysieke en mentale gezondheid. De werknemer is zèlf aan zet, de werkgever faciliteert; de bedrijfsarts stimuleert en bevordert zelfinzicht (“awareness”) en zelfredzaamheid van de medewerker.

Bedrijfsartsen Cees Schaap (foto), Harold Lousberg en Suzanne Witjes

Contact:
Afspraken via HR verzuimsupport:

.

BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK 

Er zijn situaties die je leven behoorlijk op zijn kop kunnen zetten en daardoor ook gevolgen hebben voor je werk en privé. Denk bijvoorbeeld aan (v)echtscheiding, rouwproblematiek, financiële problemen, langdurige overbelasting, klachten ten gevolge van ziekte of een verstoorde werk-privébalans. Je durft deze problemen niet altijd te delen met je leidinggevende. Zelf zie je de oplossing niet meer en kun je wel extra hulp gebruiken. Ik luister vanuit een ‘helikopterview’ mee en zorg dat problemen bespreekbaar worden gemaakt. Samen gaan we praktisch aan de slag en ondersteun ik je bij het leren omgaan met de problemen én het oplossen daarvan. Ik werk onafhankelijk, neutraal en ik oordeel niet. Als bedrijfsmaatschappelijk werker leg ik de verbinding tussen werknemer en werkgever.

Brigitte Slenter

Contact:
Afspraken via Bedrijfsarts via HR verzuimsupport:

.

BEDRIJFSPSYCHOLOOG

Somberheidsklachten, angst- en paniekklachten, maar ook burn-out gerelateerde klachten kunnen voor forse belemmeringen zorgen in het privé leven en in het uitvoeren van werkzaamheden en taken op het werk. Vaak duurt het erg lang voordat een medewerker in het reguliere circuit terecht kan voor adequate hulp, waardoor klachten onnodig kunnen verergeren. Door op een veel eerder moment aan de slag te gaan, kan dat worden voorkomen en kan de weg naar herstel eerder en vaak ook effectiever worden ingezet. In 1-op-1 sessies richten we ons op het verhelpen van klachten. Daarnaast brengen we oorzaken en eigen het waardesysteem in kaart om van daaruit weer terug regie te krijgen over eigen gedrag, keuzes en communicatie. Zo werken we naar duurzaam herstel.

Lennard Hulsebos

Contact;
Afspraken via Bedrijfsarts via HR verzuimsupport:

.

TRAUMA-OPVANGER

Na een traumatische of langdurig stressvolle situatie is er naast angst en ontreddering ook vaak  lichamelijke en geestelijke dis-balans. Middels gesprekken, lichaamswerk en opdrachten ga je ervaren waar de dis-balans zit en waar deze mogelijk vandaan komt. Het doel is om weer aanspraak te kunnen maken op je oorspronkelijke veerkracht en vitaliteit  en zo ook weer levensvreugde ervaart.

Toos Deriks

Contact:
Afspraken via Bedrijfsarts via HR verzuimsupport:

.

ONAFHANKELIJKE EXTERNE EXPERTISE

EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN 

Zoals het woord vertrouwenspersoon al zegt… bij één van ons kun je in het volste vertrouwen terecht met meldingen over ongewenste omgangsvormen en integriteit. Bijvoorbeeld als het gaat om pestgedrag, (seksuele) intimidatie, racisme, discriminatie of agressie/geweld. Maar ook als er bijvoorbeeld sprake is van fraude of het ontvreemden van spullen van Envida. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is zodat jij jouw werk weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

 

Amanda Klein

Contact:
Amanda Klein
I: www.prettigwerkenlimburg.nl
Tel: 06-44474692

Joep Peters
E-mail: contact@deeikmediation.nl
T.: 06-20305159

Tip: Kijk ook eens op het VITALITEITSPORTAAL  

DEEL DEZE PAGINA OP