Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Gebruik Profielvragenlijst Cliëntkenmerken in ONS

Sinds 2019 is Envida betrokken bij de Pilot Cliëntkenmerken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) De NZa heeft de opdracht van VWS om te onderzoeken hoe we in Nederland een zo eerlijk mogelijke bekostigingssystematiek kunnen inzetten voor Wijkzorg.
 

Hiervoor hebben de wijkverpleegkundigen bij iedere nieuwe indicatiestelling de profielvragenlijst “Casemix Wijkverpleging” ingevuld. De pilot is in het najaar van 2020 afgerond, maar zal dit jaar een vervolg krijgen. Envida doet ook hieraan weer mee.

Wijkverpleegkundige Michelle Meertens draait al vanaf het begin mee in de pilot: “We hadden al een stap voorwaarts gemaakt toen we van uurtje-factuurtje afstapten en mochten gaan experimenteren met lumpsum-financiering. Met het uiteindelijke doel, een financiering die gebaseerd is op cliëntkenmerken, wordt weer een belangrijke stap gezet. Niet de uren achter de voordeur zijn dan het belangrijkste, maar de uitkomsten van zorg.”

Door de ingevulde “Casemix Wijkverpleging” krijgen we een goed beeld van onze cliënten. Hierdoor is het mogelijk om cliënten in te delen in clusters met gelijkaardige zorgvraag. Het geheel van deze clusters noemen we de casemix en die zegt iets over de cliëntenpopulatie als geheel, zodat Envida veel inhoudelijker met verzekeraars in gesprek kan gaan over het tarief voor de geboden zorg, dan tot nu toe het geval was.

Michelle vervolgt: “Het is door verschillende omstandigheden lang stil geweest rondom de uitkomst van deze pilot, het vervolg ervan en het belang van het invullen van de “Casemix Wijkverpleging”, dus ik wil bij deze mijn collega’s nog eens oproepen om ‘m te blijven gebruiken! Op deze manier kunnen we alvast leren hoe we dit kunnen toepassen, want daar zijn we in sommige teams al mee bezig, en zijn we goed voorbereid voor het vervolg van de pilot.”

De Werkgroep Pilot Cliëntkenmerken (zie foto) gaat dit jaar samen met 5 andere zorgaanbieders uit het land, 2 universiteiten en de NZa aan de slag om de vragenlijst verder aan te scherpen, zodat er uiteindelijk een zo betrouwbaar mogelijke systematiek uit komt rollen. De werkgroep bestaat, naast Michelle, uit wijkverpleegkundigen Aileen van Dijk en Natasja Kitzen, beleidsadviseur Mariska de Bont en stafmedewerker Ron de Rooy. De komende tijd zullen zij ons vaker mee gaan nemen in de ontwikkelingen en toepassingen op dit vlak.

DEEL DEZE PAGINA OP