Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

PREM-meting

Meting cliëntervaringen en –tevredenheid in de wijkzorg (PREM)

In week 24, 25,26 (13 juni t/m 1 juli) zal bureau Van Loveren & partners de jaarlijkse meting van cliëntervaringen- en tevredenheid (PREM) uitvoeren. Doel is dat we leren van de uitkomsten en zo onze kwaliteit van zorg kunnen verbeteren, ook nu tijdens Corona. De meting wordt uitgevoerd door middel van telefonische interviews.

WAT GAAT ER PRECIES GEBEUREN IN DE WIJKZORG?

  • 779 cliënten (steekproef uit het cliëntenbestand) worden in week 23 schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek.
  • Gedurende ongeveer 3 weken worden deze cliënten telefonisch benaderd door de interviewers en worden de interviews afgenomen. Als de cliënt niet bereikbaar is, worden er nog 3 pogingen gedaan.

VRAGEN OVER DE METING?

Stimuleer jouw cliënten om mee te doen aan de meting. Je kunt ze uitleggen dat wat zij vertellen volledig anoniem wordt verwerkt. Je kunt ze ook uitleggen dat wij onze zorg willen verbeteren. Het is daarvoor belangrijk dat veel cliënten hun mening geven over de zorg van Envida.

Als je vragen krijgt van je cliënten, waarop je geen antwoord kunt geven, kun je contact opnemen met Mariska de Bont (mariska.de.bont@envida.nl).

UITKOMSTEN / RESULTATEN

De uitkomsten van de meting worden op drie manieren gebruikt:

  • Leren en verbeteren: er wordt een rapportage opgesteld van de uitkomsten. De uitkomsten zullen we in september delen met alle teams en de teamleiders. Samen kijken we wat we van deze uitkomsten kunnen leren.
  • Keuze-informatie voor cliënten: de uitkomsten van de meting worden aangeleverd bij ZorgkaartNederland. Samen met de waarderingen die op ZorgkaartNederland spontaan worden ingevuld geeft dit een betrouwbaar beeld van de ervaringen en tevredenheid van onze cliënten en bewoners.
  • Externe verantwoording: we zijn verplicht om de gegevens van de PREM aan te leveren bij het openbaar databestand. Hier kun je de uitkomsten van alle thuiszorgorganisaties terugvinden.
DEEL DEZE PAGINA OP