Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Meting cliëntervaringen en –tevredenheid in de wijkzorg (PREM)

In week 22, 23 en 24 zal bureau Van Loveren & partners  de jaarlijkse meting van clientervaringen-  en tevredenheid (PREM) uitvoeren.  Doel is dat we leren van de uitkomsten en zo onze kwaliteit van zorg kunnen verbeteren,  ook nu ten tijde van de Corona-crisis. De meting wordt uitgevoerd door middel van telefonische interviews.
 

Wat gaat er precies gebeuren in de wijkzorg?

525 cliënten (steekproef uit het cliëntenbestand) worden in week 21 schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. Gedurende ongeveer 3 weken worden deze cliënten telefonisch benaderd door de interviewers en worden de interviews afgenomen. Als de cliënt niet bereikbaar is, worden er nog 3 pogingen gedaan.

Vragen over de meting?

Als je vragen krijgt van je cliënten, waarop je geen antwoord kunt geven, kun je contact opnemen met Suzanne Janssen of Vera Gerstel.
 

Uitkomsten/resultaten

De uitkomsten worden op drie manieren gebruikt:

  • De uitkomsten van de meting wordt aangeleverd bij Zorgkaart Nederland. Samen met de waarderingen die op Zorgkaart Nederland spontaan worden ingevuld geeft dit een gevalideerd beeld van de ervaringen en tevredenheid van onze cliënten en bewoners.
  • De gegevens van de PREM worden voor externe verantwoording van het kwaliteitskader Wijkverpleging aangeleverd bij het landelijke openbaar databestand.
  • De gegevens van de PREM worden intern gebruikt voor de verdere uitrol van Excellente zorg met als belangrijkste doel ‘leren en verbeteren’.
  • Er wordt  een rapportage opgesteld die afdeling Kwaliteit & Veiligheid in juli 2020 met de Teamleiders en wijkverpleegkundigen communiceert. 

DEEL DEZE PAGINA OP