Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Preventief Medisch Onderzoek Wijkzorg en vitaliteit

Eind 2018 heeft Tri-plus een Preventief Medisch Onderzoek uitgevoerd bij medewerkers werkzaam bij Wijkzorg Envida. 139 van de 580 medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld en 114 medewerkers hebben daadwerkelijk deelgenomen aan het PMO. Dit is een respons van 20%.

Iedere deelnemer heeft een persoonlijk gezondheidspaspoort ontvangen met daarin opgenomen de individuele uitkomsten van het onderzoek en kreeg daarnaast ook persoonlijke adviezen.

Als dank ontvangen de deelnemers een voucher voor een gratis leefstijlconsult.

Belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:

Deelnemers uit het onderzoek scoren op vrijwel alle aspecten van de psychosociale arbeidsbelasting  en fysieke belasting ongunstiger dan de Nederlandse referentiegroep.

Daar tegenover staat dat de respondenten hun gezondheid gemiddeld hoger waarderen dan de referentiegroep.

 • Bij een groot aantal deelnemers is sprake van overgewicht en een verhoogd lichaamsvetpercentage. Bij ongeveer een derde van de deelnemers is sprake van een verhoogd cholesterol gehalte en een verhoogde bloeddruk.
 • 85% van de deelnemers voldoet aan de beweegnorm, 50% voldoet aan de fitnorm. De medewerkers bij Envida scoren goed op het item spiermassa.
 • Er valt gezondheidswinst te behalen door training, houding en beweging, gecombineerd met krachttraining en het effectief gebruiken van hulpmiddelen.
 • Ook het consequent hanteren van de leveringsvoorwaarden en de uitvoering van de Arbocheck kunnen leiden tot een veiligere werkplek en betere beschikbaarheid van hulpmiddelen.

Voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek kan je je wenden tot de teamleider Wijkzorg.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat weinig deelnemers op de hoogte zijn van begeleidingsmogelijkheden die Envida biedt om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te stimuleren.

Onderstaand  een opsomming:

 • Envida heeft preventiemedewerkers opgeleid die kunnen ondersteunen bij vragen en advies met betrekking tot arbeidsomstandigheden en ergocoaches voor fysieke belasting in het bijzonder.
 • Heb je vragen over je werkhouding die de ergocoach niet kan verhelpen? Of heb je lichamelijke  klachten? Via het secretariaat B&B (secretariaatB&B@envida.nl óf 043 - 850 93 84) kun je een afspraak met de bedrijfsfysiotherapeut inplannen. Onder bepaalde voorwaarden kun je ook in aanmerking komen voor een behandeling bij een fysiotherapeut.
 • Envida heeft twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden bij ongewenst gedrag en/of schokkende gebeurtenissen. De vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak het opvangen, bijstaan en advies geven aan de medewerker. 
  Inge Buijs-Krebaum (06 - 207 472 94 / ik@ikcc@services.nl)
  Jorie van den Heuvel (06 - 461 035 40 / info@heuvelcommunicatie.nl)
 • Envida heeft een Arbeidsgezondheidskundig spreekuur. Dit is een mogelijkheid voor contact met de bedrijfsarts zonder dat je ziek bent. Afspraken voor dit spreekuur kunnen worden gemaakt via hr-verzuimsupport@envida.nl  óf 043 - 631 41 48. 
 • Envida biedt bedrijfsmaatschappelijk werk aan. Dit kan worden aangevraagd via een verwijzing van de bedrijfsarts.
 • In de schulden? Momenteel draait een pilot waarin extramurale medewerkers met een loonbeslag kosteloos een budgetcoach kunnen inschakelen.
 • Envida heeft een bedrijfsfitness regeling. Deze regeling bied je de mogelijkheid om tegen bijzonder aantrekkelijke voorwaarden te sporten. Meer informatie hierover kun je opvragen via www.benefitsplein/Envida of de helpdesk van BenVitaal (tel. 043-306 80 66).
 • Via Envida Service worden diverse kortingsregelingen op cursussen en workshops gegeven, zoals een cursus Beter slapen en Stoppen met roken (bij voldoende aanmelding).
 • In overleg kan worden gewerkt aan maatwerkoplossingen.
 • Envida heeft een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waarin verschillende mooie regelingen zijn opgenomen die kunnen ondersteunen, zoals  de aanschaf van een fiets. Meer informatie hierover is op te vragen bij HRservicecenter@envida.nl.

DEEL DEZE PAGINA OP