Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Professionele Adviesraad geïnstalleerd op Envidadag

Op 11 juni was het dan eindelijk zover. De PAR, de Professionele Adviesraad, werd officieel geïnstalleerd door Roger Ruijters. In de PAR  zitten elf professionals. Zij zijn afkomstig uit de verpleegzorg, de wijkzorg of werken in het team behandeling & begeleiding. Samen gaan zij de uitdaging aan om het komende jaar te bouwen aan een krachtige en zichtbare  Professionele Adviesraad. Hun opdracht is om de Raad van Bestuur en directie op beroepsinhoudelijke onderwerpen te adviseren.

Er is de afgelopen drie maanden hard gewerkt door een kleine kerngroep . Zij hebben met elkaar deze start voorbereid. In een aantal werksessies is uitgezocht wat de succesfactoren zijn voor een adviesraad.  Hoe zorg je ervoor dat alle onderdelen van Envida goed vertegenwoordigd zijn?  Wat is een goede omvang voor een adviesraad? Wat voor mensen heb je nodig en met welke competenties? Maar ook: hoe krijg je collega’s enthousiast om mee te denken en tijd te steken in de PAR?  Naomi, Maickel,  Kawtar,  Luka, Mandy en Rianne, bedankt voor jullie inbreng, enthousiasme en betrokkenheid in dit voorbereidend traject.

Op de Envidadag van 13 mei deed wijkverpleegkundige Naomi Meerten een oproep. Wie heeft er lef? Wie vindt kwaliteit van zorg belangrijk? En wie wil daarover graag meepraten?  Deze oproep heeft de kerngroep maar liefst achttien reacties opgeleverd.  Achttien deskundige, enthousiaste en betrokken collega’s. We hadden maar negen plekken te vergeven. Het was moeilijk om een keus te maken. Maar vol trots kunnen we melden dat we een maand later de ‘Raad van elf’ compleet hebben.

De volgende collega’s gaan deel uitmaken van de PAR.

Verpleegzorg:

 • Maickel Drossaerts, zorgcoördinator, la Valence
 • Marga Maubach, verzorgende ig, de Zeven bronnen
 • Marjan Oudmans-Piets, zorgcoördinator, de Mins
 • Marie-Lou Vanhautem-Schleijpen, kwaliteitsverpleegkundige, Appelgaard

Wijkzorg

 • Monique Herben, verzorgende ig,  team Valkenburg
 • Cyndy Lathouwers, verpleegkundige,  VTT-team
 • Jeroen Ummels, wijkverpleegkundige en coach team,  team Meerssen
 • Naomi Meerten, wijkverpleegkundige, team Daalhof

Behandeling & Begeleiding.

 • Elis Bardelmeijer, specialist ouderengeneeskunde
 • Monique Theunissen, fysiotherapeut
 • Cherelle Windhausen, diëtiste

Alle PAR leden veel succes met deze mooie opdracht. We hopen veel van jullie te horen!

DEEL DEZE PAGINA OP