Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling beïnvloedt de gezondheid en de mensenrechten van miljoenen ouderen over de hele wereld. Op de internationale dag tegen ouderenmishandeling staat de Lokale Alliantie ‘financieel veilig ouder worden’ bewust stil bij financieel misbruik van ouderen.
 

WAT IS FINANCIEEL MISBRUIK?

Bij financieel misbruik wordt onrechtmatig gebruik gemaakt van geld en/of andere bezittingen van een oudere. Financieel misbruik bij ouderen vindt vaak plaats bij kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van anderen. Vaak wordt dit gedaan door familieleden of huisvrienden, maar ook door personen waarvan het slachtoffer afhankelijk is zoals professionele hulpverleners. Voorbeelden van financieel misbruik zijn boodschappen betalen met de pinpas van een ander, bedragen overmaken naar de eigen rekening of gedwongen testamentwijziging.

FINANCIEEL MISBRUIK ONOPGEMERKT

Helaas blijft financieel misbruik nog te vaak onopgemerkt, dit heeft onder andere te maken met schaamte. Daarnaast weten ook veel ouderen niet dat er financieel misbruik van hen gemaakt wordt.

PRAAT EROVER

Het taboe doorbreken begint door erover te praten. Bespreek de situatie met de oudere zelf of met iemand uit de omgeving van de oudere die u vertrouwt.

OUDERENMISHANDELING HERKENNEN EN MELDEN

Denkt u dat er sprake is van financieel misbruik bij een oudere? U kunt ouderenmishandeling in huiselijke kring melden bij Veilig Thuis. Ook wanneer u alleen het vermoeden heeft van ouderenmishandeling kunt u dit melden. Bel 0800-2000, ook als u twijfelt. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Daarnaast hebben zij ook een website www.veiligthuis.nl

LOKALE ALLIANTIE FINANCIEEL VEILIG OUDER WORDEN

De lokale alliantie is een professioneel netwerk van organisaties in de regio Zuid-Limburg . Er is vertegenwoordiging vanuit verschillende disciplines: van huisartsen en zorginstellingen tot advocaten en een notaris. Met ieder als doel om ouderenmishandeling in relatie tot financieel misbruik te voorkomen en aan te pakken. Dit doet de lokale alliantie door deskundigheid en praktijkervaringen te delen met elkaar. Voor meer informatie over de Lokale Alliantie verwijzen wij u naar onze website www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/lokale-allianties.

De volgende partijen zijn aangesloten bij de Lokale Alliantie in Zuid-Limburg: Veilig thuis Zuid-Limburg, Gemeente Heerlen, Sevagram, Huisartsenpraktijk Heerlerbaan, Gezondheidscentrum Terwinselen, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, Van Slijpe Financiële Zorg, MEE Zuid-Limburg, Politie Zuid-Limburg, Envida, Advocaten Familie en Erfrecht, Zuyderland, SBC en AFE.

DEEL DEZE PAGINA OP