Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

“Iemand hardhandig uit bed halen… eten naar binnen proppen terwijl de cliënt eigenlijk niet wil eten… extra medicatie toedienen zodat de mantelzorger zeker weet dat de ander rustig is…”.

Op 15 juni staan we in de hele wereld, extra, stil bij ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling, mishandeling van personen ouder dan 65 jaar, blijkt voor velen nog een onbekend begrip te zijn en wordt meestal niet of te laat herkend. Jaarlijks krijgt echter naar schatting 1 op de 20 ouderen met ouderenmishandeling te maken.

Financiële uitbuiting, verwaarlozing, psychische, lichamelijke en ook seksuele mishandeling van mensen ouder dan 65 jaar spelen zich veelal af in de huiselijke kring van de ouderen.
Dit kan doelbewust gebeuren, maar we zien ook ontspoorde mantelzorg, waarbij iemand door onmacht, oververmoeidheid of onkunde over de grenzen van goede zorg heen gaat. Het zijn vaak  invoelbare reacties, maar altijd ontoelaatbaar!   

Als medewerker van Envida kun je te maken krijgen met huiselijk geweld/ouderenmishandeling.

Vanaf 1 januari 2019 ben je in bepaalde situaties bij vermoedens van (kinder- of ouderen) mishandeling verplicht dit te melden, zodat slachtoffers sneller in beeld komen en blijven bij Veilig Thuis. Hiervoor kan het stappenplan (de Meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling) gebruikt worden.

Neem bij een vermoeden van huiselijk geweld/ouderenmishandeling altijd contact op met de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling van Envida! 

Voor meer informatie zie de kaart ouderenmishandeling op de EnvidaWijzer.

Aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling Envida:

  • Marina van Schoubroeck tel 06 - 25040173
  • Gabby Schuttenbelt tel 06 - 51920905

DEEL DEZE PAGINA OP