Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

’Net als thuis, maar dan in een ander huis'

Waar staat onze verpleegzorg voor? Wat willen we voor onze bewoners betekenen? Hoe kunnen wij onze medewerkers hier het beste in ondersteunen? Medio maart worden de teamleiders en staf geïnformeerd over de visie verpleegzorg. Vervolgens bezoeken directeur verpleegzorg Guido Biesmans en het managent de locaties om hierover van gedachte te wisselen. Dit betekent niet dat de locaties stil hebben gezeten in afwachting van wat er gaat gebeuren. Sterker nog, er lopen al mooie initiatieven.

Visie verpleegzorg
Guido Biesmans: ’Huismeester Rodney Miesen heeft het in heldere taal samengevat: net als thuis, maar dan in een ander huis. De visie verpleegzorg komt er in essentie op neer dat Envida nog meer aandacht gaat besteden aan een aangename woonomgeving voor onze bewoners zodat die omgeving een verlengstuk is van de vroegere thuissituatie. Dit streven heeft betrekking op onze bewoners én medewerkers. We willen straks bijvoorbeeld niet meer spreken van een verpleeghuis, maar van een woonzorgcentrum. En niet meer van cliënten, maar van bewoners. In dit verband overwegen we verder om de Envida-uniformen een andere kleur te geven. Want wit is de kleur waarbij je onmiddellijk denkt aan zorg. Hoe we deze visie verder kleur gaan geven en hoe wij elkaar hierin het beste kunnen ondersteunen, bespreken we straks samen met de medewerkers van de locaties.’

Zo vrij als mogelijk
’Thuis ben je ook niet opgesloten. Om een aangenamere woonomgeving te creëren, is het ook onze wens om bewoners zo vrij als mogelijk te laten bewegen. De vraag die we bewoners (of mantelzorgers) daarbij willen stellen is: hoe vrij wil je zelf zijn? We willen in samenwerking met bewoners, familie, verzorgenden en gedragsdeskundigen hier onderzoek naar doen en per bewoner bekijken wat mogelijk. De werkgroep die bezig is met de nieuwe Wet Zorg & Dwang, die ingaat per 1-1-2020, werkt al aan de uitwerking hiervan. We gaan niet op 2020 wachten. Wij vinden dit thema nu al heel belangrijk.’

Technologische vernieuwingen
’Ook willen wij experimenteren met technologieën die het welzijn van onze bewoners vergroten. Er is bijvoorbeeld een groep studenten van Hogeschool Zuyd, faculteit communicatie- en multimediadesign, uitgenodigd om mee te denken over verbeteringen in de zorg voor onze bewoners op locatie Grubbeveld en deelnemers van de dagbehandeling. Uit gesprekken met deelnemers is onder meer gebleken dat zij onrustig worden van het wachten op het busje en mantelzorgers ook omdat zij niet weten hoe laat een deelnemer thuis is. Studenten hebben software ontwikkeld die het mogelijk maakt middels een bewegende gekleurde stip op een tv-scherm het busje te volgen. Deze stip geeft aan hoe ver het busje nog is verwijderd van de zorglocatie en laat hiermee ook aan de mantelzorg zien wanneer iemand thuis komt. Het is een simpele oplossing die naar verwachting bij zal dragen aan meer rust voor deelnemers en mantelzorgers.‘

Functiehuis
‘En dan nog even dit. In de wandelgangen wordt er al gespeculeerd over de gevolgen van de visie verpleegzorg voor de zorgfuncties en ondersteunende functies binnen de verpleegzorg. We willen het functiehuis eenvoudiger en overzichtelijker maken, waarbij het vakmanschap van onze medewerkers centraal staat. Hoe we het functiehuis het beste kunnen inrichten, wordt nu vanuit verschillende standpunten van medewerkers bekeken. Vóór eind maart komen we met meer informatie over het functiehuis.’

DEEL DEZE PAGINA OP