Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Verrekening min- en plusuren 2019 en 2020

In 2019 waren er 2 momenten (april en oktober 2019) waarop plus- en min-uren verrekend konden worden. Daarover heeft vorig jaar op een zorgvuldige manier afstemming tussen leidinggevende en medewerker plaatsgevonden
 

2019

Vanaf januari 2020 is er bij CAO bepaald dat de berekening weer per kalenderjaar plaatsvindt (01-01-20 tot en met 31-12-20). Dit betekent concreet dat er 3 maanden zijn waarover formeel geen afrekening van uren heeft plaatsgevonden: oktober t/m december 2019. In de praktijk blijkt echter dat er op verzoek van medewerkers wel een verrekening heeft plaatsgevonden in overleg met de leidinggevende.

Mocht je echter van mening zijn dat er alsnog een verrekening van deze laatste periode van 2019 dient plaats te vinden, neem dan zo spoedig mogelijk contact hierover op met je leidinggevende.

2020

Het verrekenen van min- en plusuren wordt sinds 1 januari 2020 gemeten over de periode van een kalenderjaar. Dat betekent dat op 31 december 2020 het kalenderjaar wordt afgesloten en dat er vervolgens een verrekening zal plaatsvinden.

Bij de verrekening van plus- en min-uren uren onderscheiden we drie opties:

  • Bij de verrekening van plusuren geldt dat de verrekening plaatsvindt in tijd. Op jouw verzoek worden je plusuren geheel of gedeeltelijk uitbetaald in geld. Tevens kun je plusuren wegzetten in een spaarverlofpotje. Hierover kun je met je leidinggevende (schriftelijke) afspraken maken.
  • Als min-uren aantoonbaar zijn ontstaan op verzoek of initiatief van de medewerker, dan vindt er geen kwijtschelding plaats. Het is aan de teamleider om bij een dergelijke kwestie eerst advies in te winnen bij de HR adviseur, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat over de vraag of min-uren wel of niet op eigen verzoek zijn ontstaan. Er worden dan met jou afspraken gemaakt over de wijze van verrekenen;
  • Als min-uren zijn ontstaan omdat de medewerker niet in de gelegenheid is gesteld om de uren te werken, dan worden de min-uren kwijtgescholden.

Corona min-uren

Over de min-uren die in de Coronaperiode van 16 maart tot 1 juni 2020 zijn ontstaan, zijn met de OR aparte afspraken gemaakt, welke in de nieuwsbrief van 15 december jl. zijn gecommuniceerd.

DEEL DEZE PAGINA OP