Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Aangepaste meldcode huiselijk geweld/ouderenmishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om signalen van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling, te melden.
 

Voorheen kon je bij een vermoeden van bijvoorbeeld huiselijk geweld als zorgverlener kiezen of je zelf hulp ging organiseren of een melding deed bij Veilig Thuis. Daardoor werden teveel signalen niet doorgegeven. Maar dat kan vanaf 1 januari 2019 niet meer. Vanaf 1 januari 2019 ben je in bepaalde situaties bij vermoedens van (kinder- of ouderen) mishandeling verplicht dit te melden, zodat slachtoffers sneller in beeld komen en blijven bij Veilig Thuis

Indien je te maken krijgt met een vermoeden van huiselijk geweld/ouderenmishandeling, neem dan altijd contact met een van onze aandachtfunctionarissen ouderenmishandeling op. Zij kijken samen met jou welke stappen je verder moet nemen. Klik op de link onderaan dit bericht voor meer informatie (kaart huiselijk geweld / ouderenmishandeling).

Aandachtfunctionarissen huiselijk geweld/ouderenmishandeling Envida:

Gabby en Marina zijn ook altijd bereid om in een teamoverleg of wijkverpleegkundig overleg met jullie in gesprek te gaan over de aangepaste meldcode en/of over casussen uit jullie team.

KAART HUISELIJK GEWELD / OUDERENMISHANDELING 

DEEL DEZE PAGINA OP