Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Meer- en minuren

In een brief die iedereen eerder dit jaar heeft ontvangen stond informatie over hoe om te gaan met meer- en min-uren.
 

De CAO VVT geeft aan dat de opgebouwde meer-uren op 2 momenten per jaar moeten worden uitbetaald. De meetperiode is dus 6 maanden. Binnen Envida zijn deze meetmomenten vastgesteld op 1 april en op 1 oktober in het lopende kalenderjaar. Voor 2019 wordt het eerste meetmoment vastgesteld op 1 oktober 2019. Concreet betekent dit dat per 1 oktober 2019 in principe de opgebouwde meer-uren zullen worden uitbetaald. Openstaande min-uren zullen, mits niet verwijtbaar ontstaan, worden kwijtgescholden.

Wil je niet dat  je meer-uren worden uitbetaald per 1 oktober, en daarna opnieuw per 1 april, dan moet je dit minimaal 1 maand van tevoren kenbaar maken bij je leidinggevende en samen met hem/haar het alternatief vastleggen op een daartoe opgesteld formulier. Dit formulier meer- en min-uren is in het bezit van je leidinggevende en is binnenkort terug te vinden in de Envida Wijzer.

Het is natuurlijk belangrijk dat je inzicht hebt in het juiste urensaldo om bovenstaande goed uit te voeren. De medewerkers die plannen in OWS hebben dit overzicht op elk moment. Kijk dus regelmatig naar je plus- of min uren en bespreek met je teamleider wat hierin je wensen zijn.

Door het overschakelen van QIC naar ONS, zal op dit moment (nog) niet bij iedereen het juiste saldo zichtbaar zijn. Er wordt hard gewerkt om zo snel mogelijk de saldi uit QIC op een juiste manier in ONS verwerkt te krijgen, zodat ook in ONS op elk moment het juiste urensaldo zichtbaar zal zijn. Zodra het urensaldo correct zichtbaar is in ONS, zal hierover gecommuniceerd worden vanuit applicatiebeheer.

DEEL DEZE PAGINA OP