Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Onderzoek naar  meeruren bij Envida

In het laatste kwartaal van 2018 is een korte enquête uitgezet onder 1.895 medewerkers van Envida met vragen over meeruren. Uiteindelijk hebben 1.034 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dat is een behoorlijk resultaat. Een van de conclusies is dat met name medewerkers van de wijkzorg meeruren hebben. Verder blijkt dat ongeveer de helft van deze medewerkers de uren niet wil laten uitbetalen, maar liever compenseert met vrije tijd.

Op de vraag of medewerkers in aanmerking willen komen voor contractuitbreiding wordt in de verpleegzorg door 23% aangeven dat zij dat wel zouden willen en in de wijkzorg 13%. De medewerkers die hebben aangeven voor uitbreiding van contracturen in aanmerking te willen komen, zullen op korte termijn benaderd worden door de teamleider voor een gesprek samen met de HR adviseur, waarin de mogelijkheden worden besproken. Daarnaast wordt naar aanleiding van het onderzoek geadviseerd om met medewerkers het gesprek aan te gaan door teamleider en HR adviseur, om afspraken te maken over de afbouw van opgebouwde meeruren.

Cao-wijzigingen per 1 januari 2019
Bij een deeltijddienstverband wordt de gemiddelde wekelijks te werken uren gemeten over een vooraf vastgestelde periode van maximaal 6 maanden. Dit was tot nu toe 12 maanden. Voor zowel full- als parttimers geldt vanaf 1 januari 2019 dat de meetperiode gelijk is aan 6 maanden. Deze meetmomenten zijn binnen Envida voor wijkzorg en verpleegzorg bepaald op 1 april en 1 oktober van een kalenderjaar. Aangezien de periode tot 1 april nu nog maar zeer kort is, wordt uit praktisch oogpunt de eerste periode vastgesteld van 1 april tot 1 oktober 2019.

In de aanbevelingen van het onderzoek wordt ook ingegaan op mogelijkheden om meeruren af te bouwen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Hier een link naar het onderzoek met aanbevelingen.

RESULTATEN ONDERZOEK MEERUREN

DEEL DEZE PAGINA OP