Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Roosteren en cliëntenplanning

Wil jij hierover meedenken?

Sinds afgelopen najaar werkt een Procesteam Logistiek aan allerlei mogelijke verbeteringen op het gebied van planning en roostering. “De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, zijn er altijd al geweest. Een rooster of planning is immers een puzzel die nooit af is." Dat zegt Ron de Rooy, voorzitter van het procesteam. “Gelukkig staat de technische wereld niet stil en komen er geregeld nieuwe mogelijkheden om het allemaal wat gemakkelijker te laten verlopen. Toch is niet alles geschikt voor de praktijk van alledag die wij in de wijkzorg bij Envida tegenkomen. Het is daarom belangrijk om consequent te bekijken of nieuwe mogelijkheden uit de theorie in de praktijk wel een verbetering kunnen worden.”
 
Dat kan het Procesteam Logistiek niet alleen, daar heeft het hulp bij nodig. “Daarom willen wij gaan starten met een zogenaamde Klankbordgroep Logistiek, waarin wij uit alle windstreken en functiegroepen medewerkers vertegenwoordigd willen zien om met ons mee te denken. De focus ligt niet alleen bij technieken of systemen, maar ook bij processen.”
Denk aan vraagstukken als: “Hoe krijgen we meer grip op Cliëntenplanning?”. Dat kan vanuit het systeem ONS bekeken worden, maar ook vanuit de afspraken die we daarover met elkaar gemaakt hebben over hoe samen te werken en vast te leggen in dat systeem.
 
“Medewerkers uit de wijkteams, ongeacht niveau, en planningsondersteuners zijn de experts, want zij zitten er dagelijks midden in. Zo kunnen we samen bouwen aan die verbeteringen. We zijn van plan om ongeveer 6x per jaar bij elkaar te komen met de Klankbordgroep, die uit ongeveer 8 personen zal bestaan. Een bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur en vindt om de 1 tot 3 maanden plaats onder werktijd. Het kan daarnaast zijn dat je als lid van de klankbordgroep ook deelneemt aan systeemtests of in een werkgroep iets uitwerkt.”
 
Heb je affiniteit met plannen en roosteren en zin om hieraan deel te nemen, stem dan even af in je team en laat het weten aan het Procesteam Logistiek via Ron de Rooy (ron.de.rooy@envida.nl; 06-20987188). Voor meer vragen hierover kun je ook bij hem terecht.

DEEL DEZE PAGINA OP