Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Media-aandacht voor Envida

Proef opvangplek voor ouderen

Kwetsbare ouderen die na een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) of huisartsenpost (HAP) extra zorg nodig hebben, kunnen vaak niet in een ziekenhuis blijven. Daar komt binnenkort verandering in. Het ziekenhuis van Maastricht krijgt als proef een speciale zorgafdeling.
 

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) stelt voor de proef negen bedden beschikbaar op een voormalige verpleegafdeling en start het project op met zorgorganisatie Envida. Ouderen die na behandeling op de SEH of HAP thuis niet de noodzakelijke zorg krijgen (bijvoorbeeld omdat ze alleen wonen) maar ook niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen, kunnen maximaal 72 uur op deze transfer-afdeling verblijven.

„Stel, een alleenstaande oudere komt in het weekend met een gebroken pols op de SEH maar heeft thuis geen mantelzorg. Een gebroken pols is geen indicatie voor een ziekenhuisopname, maar deze persoon heeft wel hulp nodig. Na onze medische zorg gaat de patiënt dan naar de transfer-afdeling”, legt een woordvoerder van het ziekenhuis uit.

Op die unit werkt zorgpersoneel van Envida, onder wie een specialist ouderengeneeskunde. Daar wordt bekeken welke vervolgzorg nodig is. „Het doel is de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Meestal is dit thuis, maar dat kan soms even duren. Voor die mensen bieden we deze opvang, waardoor ze niet een relatief duurder ziekenhuisbed bezet houden”, aldus de woordvoerder.

Verschillende zorginstellingen in Limburg hebben al voorzieningen voor patiënten die na een opname in het ziekenhuis niet meteen naar huis kunnen. Opvang aan de voorkant is nieuw, laten Envida en MUMC weten. De bedoeling is dat de unit in maart opengaat. Het project wordt geëvalueerd. „Daarbij is de patiënttevredenheid belangrijk, evenals de ligduur en de kosten. Daarna kunnen we zeggen of we deze opvang voortzetten”, zegt de woordvoerder.

Door: Rene Willemsen, Dagblad de Limburger, 3 januari 2019

DEEL DEZE PAGINA OP