Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Verbetering, verandering?’ hoor ik je denken… ‘Dat is toch zo’n cliché!’
Door de jaren heen geraak je op je werk ondergesneeuwd met woorden als ‘verbetering’,’ verandering’, ‘verbinden’…  Zonder dat er voor je gevoel daadwerkelijk veel verandert. Maar het Locatie-Ontwikkelings-Team (LOT) brengt daar juist verandering in. Sterker nog: als lotgenoot ben je zelf de verandering en verbetering!
 

ZELF VERBETERING EN VERANDERING AANBRENGEN?
MAAK DEEL UIT VAN ONS LOCATIE ONTWIKKELINGSTEAM!

Het LOT is een gemêleerd gezelschap binnen Lenculenhof dat vanuit persoonlijke ondervinding verbetering en dus verandering aanbrengt. Niks geen ontwerptafel op een stoffig managementkantoor waar men ver van het werkveld nieuwe ideeën schetst. Lotgenoten zijn een weerspiegeling van alle lagen binnen Lenculenhof: van gastenservice collega’s en verzorgenden tot fysiotherapeut en psycholoog, zorg-coördinatoren en activiteitenbegeleiders.

LOTGENOTEN ZIJN EEN WEERSPIEGELING VAN ALLE LAGEN BINNEN LENCULENHOF:

Het doel: leren en verbeteren van de huidige praktijksituatie naar de gewenste situatie, vanuit gezamenlijke en gelijkwaardige besluitvorming.
Het gereedschap om deze klus uit te voeren bestaat onder meer uit de ervaring van de kok, het inzicht van de verzorgende, de creativiteit van een activiteitenbegeleider en de oplossingsgerichtheid van een zorgcoördinator. Aan de hand van verschillende actuele onderwerpen delen ‘lotgenoten’ hun ideeën vanuit hun professie. Ze reflecteren op datgene wat ze dagelijks op hun afdeling ervaren. Dit creëert niet alleen begrip en inzicht voor elkaars werk en de daarbij behorende uitdagingen. Het lost problemen op en verbetert de werksituatie voor de werknemer en ten gunste van de bewoner.

‘We vinden het leuk om samen te werken met mensen van alle disciplines, en hen zodoende beter te leren kennen. Dat gunnen we eigenlijk al onze collega’s.’
Conny en Vivian (medewerkers gastenservice) 

Centraal in dit alles staan natuurlijk onze bewoners vanuit de visie van Envida: hen in staat stellen om beter het leven te kunnen leiden dat ze wensen. Maar dat kan natuurlijk alleen als wij zelf in staat zijn het werk beter uit te voeren zoals we dat wensen, met onze eigen ervaring als gereedschap.

VERBETERING, VERNIEUWING EN ONTWIKKELING ZELF AANSTUREN:
Het LOT werkt met de ‘PDCA cyclus’ als leidraad. ’PDCA’? Hoe zat dat ook alweer?’ Plan, do, check, act. Eigenlijk is het niets anders dan een handvat waarbij we allemaal de verbetering en vernieuwing binnen ons eigen werkveld  kunnen sturen. Het verbeteringsplan wordt door de leden van het LOT binnen hun eigen afdeling gedeeld zodat we allemaal onderdeel zijn van de realisatie in de praktijk. Gezamenlijk wordt het eerste resultaat beoordeeld aan de hand van de reacties binnen je team, het plan wordt daarop aangepast en direct weer uitgevoerd.

‘Het mooie is dat iedereen weer getriggerd wordt en mooie ideeën daadwerkelijk tot stand komen.’
Natascha (EVV’er afdeling 2,3 en 4)

Door de gezamenlijke samenwerking worden we allemaal ‘lotgenoten’ en daardoor onderdeel van daadwerkelijke  verbetering en verandering.  En zie nu hoe die ondergesneeuwde verbetering, verandering en vernieuwing  dankzij ons allemaal wordt gerealiseerd.

DEEL DEZE PAGINA OP