Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Leren van elkaar, verbeteren met elkaar

Beste collega,

Wij -Esther Frenaij, Vera Gerstel en Suzanne Janssen- vormen per 1 januari 2019 de afdeling Kwaliteit & Veiligheid (K&V) van Envida. We worden direct aangestuurd door de raad van bestuur.
 

De opdracht voor onze de afdeling is vooral om samen met de werkvloer, staf en directie vast te stellen wat wij binnen Envida belangrijk vinden als het gaat om het bieden van kwalitatieve en veilige zorg aan onze cliënten en bewoners. Ook is het onze taak om inzicht te geven of we dit kunnen bereiken met elkaar of dat we op sommige punten nog kunnen leren of verbeteren. Hierbij houden we natuurlijk rekening met regels en richtlijnen waar zorgorganisaties aan moeten voldoen. De kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn daar ook onderdeel van.

Cliënttevredenheid
De afdeling Kwaliteit & Veiligheid heeft vanaf 1 januari jl. ook een coördinerende rol als het gaat om de verschillende instrumenten waarmee binnen Envida informatie opgehaald wordt over kwaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het melden van incidenten (IOC), klachten, het ophalen van cliënttevredenheid en het uitvoeren van externe en interne audits. Ondanks alle inspanningen die hiervoor nu worden geleverd, leren we er nog onvoldoende van. Vaak hebben we gehoord dat er behoefte is aan goede en bruikbare overzichten aan de hand waarvan teams de stand van zaken rond kwaliteit met elkaar kunnen bespreken en er gericht maatregelen genomen kunnen worden als we denken dat het beter kan.

EnvidaWijzer
In 2019 gaat de afdeling K&V gericht aan de slag met het eenvoudiger maken van de EnvidaWijzer. We denken dan specifiek aan minder en bruikbaardere documenten, een vereenvoudiging van het incident-meldingsformulier en het beschikbaar stellen van bruikbare (sturings-)overzichten.

Ondersteunend aan waar het echt om draait
We kunnen dat niet alleen en hebben daar het netwerk van mensen in de staf en op de werkvloer voor nodig, zoals wijkverpleegkundigen, kwaliteitsverpleegkundigen, preventiemedewerkers en beleidsmedewerkers. In goede samenwerking hopen we een kwaliteitssysteem op te bouwen dat volledig ondersteunend is aan waar het echt om draait: het voldoen aan wensen, verwachtingen en behoeften van onze cliënten en bewoners, zonder dat we verloren gaan in allerlei extra controles en registratielijstjes.

Daarom willen we jullie uitnodigen om formulieren, lijstjes en alle andere zaken  die in jullie ogen geen enkele bijdrage leveren voor het kwalitatief en veilig leveren van zorg te voorzien van een ‘paarse krokodil’ en deze naar ons op te sturen.  Samen gaan we dan uitzoeken waar dat lijstje of formulier vandaan is gekomen en of het niet gewoon de prullenbak in kan.

We horen graag van jullie!  Jouw reactie ontvangen we graag op kwaliteit@envida.nl

DEEL DEZE PAGINA OP