Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Ook juridisch advies is een vorm van zorg

Ook juridisch advies is een vorm van zorg

Wat kun je doen wanneer de kinderen ruziën over de financiën van een bewoner? Wie tekent voor een opname wanneer iemand geen familie heeft? Hoe help je een bewoner die zich zorgen maakt over zijn nalatenschap? Bijna iedereen die in de zorg werkt, krijgt te maken met situaties waarin juridische kennis vereist is. In dat geval is het goed om te weten dat we bij Envida twee sociaal juridische dienstverleners hebben, bij wie je met vragen over dit onderwerp terecht kunt.
 

Charelle Detisch (31) en Sjeck Verkaart (61) hebben beiden een zorgachtergrond en werken tegenwoordig bij de afdeling cliëntadvies. Daar hebben zij zich gespecialiseerd in sociaal juridische dienstverlening. Charelle rondt binnenkort haar opleiding daarvoor af, Sjeck heeft jarenlange ervaring, onder meer als cliëntadviseur en maatschappelijk werker bij Envida. 

Charelle en Sjeck helpen afdelingen bij het oplossen van sociaal juridische vraagstukken. Ze kennen de  wetten, regels en procedures en kunnen helpen om die begrijpelijk te maken voor bewoners en hun familie. ‘Alles is goed geregeld in Nederland, maar je moet wel de weg weten. Het is heel begrijpelijk dat mensen door de bomen het bos niet meer zien’, vertellen ze.

VERVELENDE FAMILIERUZIES

En in dat geval kunnen de emoties snel hoog oplopen. ‘We kennen allemaal vervelende familieruzies waar de bewoner uiteindelijk het meeste last van heeft. Soms kun je die voor zijn, door de zaken vooraf goed te regelen. Het is voor iedereen belangrijk dat de zaken voor de verhuizing naar een woonzorgcentrum goed zijn geregeld, daar komt steeds meer bij kijken.’ De vraag naar juridisch advies zal dan ook alleen maar toenemen, verwachten ze.

De sociaal juridische dienstverleners van Envida komen in actie na een hulpvraag vanuit de zorg. Als dat gebeurt gaan ze allereerst met de bewoner in gesprek, om de problemen goed in kaart te brengen. ‘Soms zijn zaken wat ze lijken. Iemand die zich voordoet als neef, maar dat niet blijkt  te zijn’

BEWINDVOERDER OF MENTOR

Als er al een bewindvoerder of mentor is, wordt die erbij betrokken. Als dat niet zo is, wordt er iemand ingeschakeld. ‘We hebben een netwerk van erkende bewindvoerders en mentoren met wie we goede ervaringen hebben. Het is belangrijk om naar een goede match te zoeken. De ene keer heb je een zakelijk type nodig, de andere keer een heel begripvol iemand.’  Ze nemen ook verdere benodigde stappen. ‘Als de dingen eenmaal gaan lopen, gaan wij er tussenuit.’

Sjeck en Charelle komen beiden uit de zorg, maar verdiepen zich tegenwoordig in de letter van de wet. Toch missen ze de zorg niet. ‘Ook dit is zorg, maar dan op een andere manier. Als we iemand goed hebben kunnen helpen en problemen worden opgelost, is dat heel dankbaar.’

Onderwerpen voor sociaal juridisch advies:

  • Mentorschap en bewindvoering
  • Vragen over een testament
  • Aanvraag vervoer op maat
  • Bijzondere bijstand voor verhuizing
  • Juridische problemen rondom opname

Charelle en Sjeck zijn per e-mail te bereiken via: sjd@envida.nl

DEEL DEZE PAGINA OP